Giáo án lớp 5 Tuần 8 môn Toán: Số thập phân bằng nhau (Tiếp)

I. Mục tiêu:

Biết: Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải

 phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Câu hỏi tình huống

- Trò: Bài soạn: số thập phân bằng nhau - Vở bài tập - bảng con - SGK

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 8 môn Toán: Số thập phân bằng nhau (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiết: TOÁN SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU Mục tiêu: Biết: Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Câu hỏi tình huống - Trò: Bài soạn: số thập phân bằng nhau - Vở bài tập - bảng con - SGK III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gv ghi phân số thập phân lên bảng và cho HS chuyển thành hỗn số. - Nhận xét – Ghi điểm. 3. Bài mới: * Hoạt động 1: HDHS nhận biết: viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải số thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số thập phân thì giá trị của số thập phân vẫn không thay đổi. - Hoạt động cá nhân - Giáo viên đưa ví dụ: 0,9m ? 0,90m 9dm = 90cm - Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải của số thập phân thì có nhận xét gì về hai số thập phân? 9dm = m ; 90cm = m; 9dm = 0,9m ; 90cm = 0,90m 0,9m = 0,90m - Học sinh nêu kết luận (1) - Lần lượt điền dấu > , < , = và điền vào chỗ ... chữ số 0. 0,9 = 0,900 = 0,9000 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000 12 = 12,0 = 12,000 - Dựa vào ví dụ sau, học sinh tạo số thập phân bằng với số thập phân đã cho. - Học sinh nêu lại kết luận (1) 0,9000 = ......... = ............ 8,750000 = ......... = ............ 12,500 = ......... = ............ - Yêu cầu học sinh nêu kết luận 2 - Học sinh nêu lại kết luận (2) * Hoạt động 2: HDHS làm bài tập - Hoạt động lớp Ÿ Bài 3: Giáo viên gợi ý để học sinh hướng dẫn học sinh. _GV cho HS trình bày bài miệng _HS giải thích cách viết đúng của bạn Lan và Mỹ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động cá nhân - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học. - Thi đua cá nhân 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: “So sánh hai số thập phân “ Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • docTOAN 1.doc