Giáo án lớp 5 Tuần 7 môn Luyện từ và câu: Luyện tập từ nhiều nghĩa

Mục tiêu:

- Hiểu sơ giản về từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa và mối liên hệ với nhau (ND Ghi nhớ)

- Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu văn phần III

- HS khá, giỏi phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong một số câu văn (phần III-Luyện tập)

- HS yếu tìm được 2-3 ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ trong mục III.2 theo gợi ý của GV

II. Đồ dùng dạy học:

- Thầy: Bảng phụ

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 7 môn Luyện từ và câu: Luyện tập từ nhiều nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 2011 LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA I. Mục tiêu: - Hiểu sơ giản về từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa và mối liên hệ với nhau (ND Ghi nhớ) - Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu văn phần III - HS khá, giỏi phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong một số câu văn (phần III-Luyện tập) - HS yếu tìm được 2-3 ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ trong mục III.2 theo gợi ý của GV II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Bảng phụ - Trò : vở BT III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: “Từ nhiều nghĩa” - Giáo viên cho học sinh nhắc lại ghi nhớ. - Thế nào là từ nhiều nghĩa? Nêu ví dụ? - Học sinh sửa bài 2 Ÿ Giáo viên nhận xét, cho điểm 3. Bài mới: “Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập những điều đã biết về từ nhiều nghĩa”. - Nghe * Hoạt động 1: Nhận biết nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. - Hoạt động nhóm đôi, lớp Ÿ Bài 1: - Giáo viên ghi 2 đề bài 1 lên bảng - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Cả lớp đọc thầm - 2, 3 học sinh giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét Ÿ Bài 2: - Các nghĩa của từ “chạy” có mối quan hệ thế nào với nhau? - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lần lượt học sinh trả lời - Cả lớp nhận xét - Dự kiến: học sinh chọn dòng b giải thích: tất cả các hành động trên đều nêu lên sự vận động rất nhanh - học sinh chọn dòng a: di chuyển ® đi, dời có vẻ hành động không nhanh. * Hoạt động 2: Phân biệt nghĩa gốc và chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. - Hoạt động nhóm, lớp Ÿ Bài 3: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Học sinh làm bài Ÿ Giáo viên chốt - Học sinh sửa bài - Nêu nghĩa của từ “ăn” Ÿ Bài 4: - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài trên giấy A4 - Giáo viên có thể yêu cầu học sinh khá làm mẫu: từ “đi”. - Học sinh sửa bài - Lần lượt lên dán kết quả đặt câu theo: Đứng + Em đứng lại nghe mẹ nói. +Trời hôm nay đứng gió - Cả lớp nhận xét 4. Củng cố - Chốt lại bài 5. Nhận xét - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 4 - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên” -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doclLUYEN TU 2.doc