Giáo án Lớp 5 tuần 4 - Trường tiểu học Bình Văn

Tiết 2 TẬP ĐỌC (Tiết 7)

NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

I. Mục tiêu:

- Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

- Hiểu ý chính: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).

- Giáo dục HS yêu hoà bình.

II. Chuẩn bị:Bảng phụ hướng dẫn học sinh rèn đoạn văn.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 tuần 4 - Trường tiểu học Bình Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viết . - GV đọc lần 2 bài chính tả. - Học sinh gạch dưới từ kho. - Học sinh viết bảng con. - HS khá giỏi đọc bài - đọc từ khó, từ phiên âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra tấn . - HS chú ý đọc thầm. - Giáo viên đọc cho HS viết. - Học sinh viết bài. - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tả một lựơt. - GV chấm vài bài, nhận xét. - Học sinh dò lại bài. - HS đổi vở cho nhau sửa lỗi. - HS chũa bài vào vở. 16’ b. Luyện tập : Ÿ Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2. - 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm . - Học sinh làm bài vào vở. -1 HS làm bài vào phiếu to. Ÿ Giáo viên chốt lại. - 2 học sinh phân tích và nêu rõ sự giống và khác nhau. Ÿ Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3. - 1 học sinh đọc yêu cầu. - Giáo viên chốt quy tắc . - Học sinh làm bài cá nhân. - Học sinh nêu miệng và giải thích quy tắc đánh dấu thanh ở các từ này. - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh. 2’ C- Kết luận. - Phát phiếu có ghi các tiếng: đĩa, hồng, xã hội, củng cố (không ghi dấu). - Học sinh thảo luận điền dấu thích hợp vào đúng vị trí. Ÿ GV nhận xét - Tuyên dương. - Chuẩn bị : Một chuyên gia máy xúc. - Nhận xét tiết học. *************************************************** Ngày soạn 21.9.2010 Giảng thứ 5 ngày 23.9.2010 Tiết 2 Toán (Tiết 19) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ này bằng một trong hai cách “ Rút về đơn vị” hay “ Tìm tỷ số”. - Bài tập cần làm : Bài 1 ; 2. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ. - Trò : Vở , SGK, nháp. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß 5’ 30’ A- Mở đầu. 1.K iểm tra bài cũ.- Kiểm tra cách giải dạng toán liên quan đến tỷ số học sinh vừa học. Ÿ Giáo viên nhận xét - cho điểm 2. Giới thiệu bài .Luyện tập B- Hoạt động dạy học. - 2 em - Học sinh sửa bài 3/21 (SGK) - Lần lượt học sinh nêu tóm tắt - Rút về đơn vị - Sửa bài Ÿ Bài 1: - Học sinh đọc đề - Nêu tóm tắt - Học sinh giải “Tìm tỉ số” - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên nhận xét - Nêu phương pháp áp dụng Ÿ Bài 2: - Học sinh lần lượt đọc yêu cầu đề bài - Giáo viên gợi mở học sinh thảo luận nhóm các yêu cầu sau: Phân tích đề, nêu tóm tắt, cách giải - Học sinh thảo luận , phân tích - Nêu tóm tắt - Học sinh giải - Ÿ Giáo viên nhận xét và liên hệ với giáo dục dân số - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại * Mức thu nhập của một người bị giảm. - Tiếp tục thảo luận nhóm đôi như bài tập số 2 - Học sinh tóm tắt. - Học sinh giải. Dự kiến: 10 người : 35 m mương. Thêm20 người ? người : ? m mương - Hoạt động cá nhân (thi đua ai nhanh hơn) - Yêu cầu học sinh nhận dạng bài tập qua tóm tắt sau: + 4 ngày : 28 m mương 30 ngày : ? m mương 3’ C- Kết luận. - Làm bài 4 - Chuẩn bị: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học. Tiết 3 Luyện từ và câu (Tiết 8) LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu: - Tìm được những từ trái nghĩa theo yêu cầu của BT1, 2 (3 trong số 4 câu), BT3. - Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của BT4 ( chọn 2 hoặc 3 trong số 4 ý: a, b, c, d ); đặt được câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT4 (BT 5) - HS khá, giỏi : thuộc được 4 thnàh ngữ, tục ngữ ở BT1, làm được toàn bộ BT4. II. Chuẩn bị: Phiếu photo nội dung bài tập 4/48. - Trò : SGK , vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß 3’ A- Mở đầu. 1.K iểm tra bài cũ.“Từ trái nghĩa”. - Giáo viên cho học sinh sửa bài tập. - Giáo viên cho học sinh đặt câu hỏi - học sinh trả lời: + Thế nào là từ trái nghĩa? + Nêu tác dụng của từ trái nghĩa dùng trong câu? Ÿ Giáo viên nhận xét và cho điểm 2. Giới thiệu bài . B- Hoạt động dạy học. - Học sinh sửa bài 3 - Hỏi và trả lời. - Nhận xét. 7’ Ÿ Bài 1: - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên : lưu ý câu có 2 cặp từ trái nghĩa: dùng 1 gạch và 2 gạch. - Học sinh làm bài cá nhân, các em gạch dưới các từ trái nghĩa có trong bài. - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét 6’ Ÿ Bài 2: - 2 học sinh đọc yêu cầu bài - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét 6’ Ÿ Bài 3: - Giải nghĩa nhanh các thành ngữ, tục ngữ. - Học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Cả lớp đọc thầm - Học sinh thảo luận nhóm đôi - Học sinh sửa bài dạng tiếp sức Ÿ Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét 7’ Ÿ Bài 4: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. - Nhóm trưởng phân công các bạn trong nhóm tìm cặp từ trái nghĩa như SGK, rồi nộp lại cho thư kí tổng hợp - Đại diện nhóm trình bày. - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại từng câu. - Cả lớp nhận xét (đúng, nhiều cặp từ). 7’ Ÿ Bài 5: - 1, 2 học sinh đọc đề bài 5. - Lưu ý hình thức, nội dung của câu cần đặt. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài lần lượt từng em đọc nối tiếp nhau từng câu vừa đặt. Ÿ Giáo viên chốt lại. - Cả lớp nhận xét. 5’ C- Kết luận. - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hòa bình”. Tiết 4 Tập làm văn (Tiết 7) LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: - Lập được dàn ý cho bài văn tả ngôi trường đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; biết lựa chọn được những nét nổi bật để tả ngôi trường. - Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết hợp lý. - Giáo dục HS tình cảm yêu quý trường lớp. II. Chuẩn bị: Giấy khổ to, bút dạ. Những ghi chép của học sinh đã có khi quan sát trường học. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß 3’ A- Mở đầu. 1.Kiểm tra bài cũ. - Giáo viên kiểm tra bài chuẩn bị của học sinh. 2. Giới thiệu bài . B- Hoạt động dạy học. - 2 học sinh đọc lại kết quả. quan sát tả cảnh trường học. 14’ -Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự lập dàn ý chi tiết của bài văn tả ngôi trường - Hoạt động cá nhân. Ÿ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài 1. - Học sinh trình bày những điều em đã quan sát được. - Giáo viên phát giấy, bút dạ - Học sinh làm việc cá nhân. - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu - Học sinh tự lập dàn ý chi tiết. Ÿ Giáo viên nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh dàn ý của học sinh - Học sinh trình bày trên bảng lớp. - Học sinh cả lớp bổ sung. 16’ - Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết chuyển một phần của dàn ý chi tiết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. - Hoạt động nhóm đôi. Ÿ Bài 2: - Nên chọn viết phần thân bài (thân bài có chia thành từng phần nhỏ). - 2 HS đọc bài tham khảo. - 1, 2 học sinh nêu phần mà em chọn ở thân bài để viết thành đoạn văn hoàn chỉnh ( làm nháp ). - Học sinh lần lượt đọc lên đoạn văn đã hoàn chỉnh. - Giáo viên gợi ý học sinh chọn : - Cả lớp nhận xét. + Viết văn tả cảnh sân trường với cột cờ, những sáng chào cờ, giờ ra chơi, tập thể dục giữa giờ. + Viết đoạn văn tả các tòa nhà và phòng học. + Viết đoạn văn tả vườn trường và sân chơi. - Chấm điểm, đánh giá. - Bình chọn đoạn văn hay. 3’ C- Kết luận. - Xem lại các văn đã học. - Chuẩn bị tiết kiểm tra viết. - Nhận xét tiết học . *********************************************** Ngày soạn 22.9.2010 Giảng thứ 6 ngày 24.9.2010 Tiết 3 Toán (Tiết 20) LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ này bằng hai cách “ Rút về đơn vị” hoặc “ Tìm tỷ số”. - Bài tập cần làm : Bài 1 ; 2 ; 3. II. Chuẩn bị: Phấn màu, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß 4’ A- Mở đầu. 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra cách giải các dạng toán liên quan đến Ÿ Giáo viên nhận xét - cho điểm. 2. Giới thiệu bài . Luyện tập B- Hoạt động dạy học. - 2 học sinh - HS sửa bài 4 (SGK) - Lần lượt HS nêu tóm tắt - Sửa bài. - Lớp nhận xét. 9’ Ÿ Bài 1: - 2 học sinh đọc đe. - Giáo viên gợi ý để học sinh tìm hiểu các nội dung: - Phân tích đề và tóm tắt. - Tóm tắt đề: + Tổng số nam và nữ là 28 HS. + Tỉ số của số nam và số nữ là 2 / 5. - Phân tích đề: - Học sinh nhận dạng. - Nêu phương pháp giải. - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài. - Học sinh nêu. - Học sinh giải. - Học sinh sửa bài. - Lần lượt học sinh nêu công thức dạng Tổng và Tỉ. Ÿ GV nhận xét chốt cách giải. 10’ Ÿ Bài 2 -GV gợi mở để đưa về dạng “Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó”. -Lần lượt học sinh phân tích và nêu cách tóm tắt. -HS giải. Ÿ Giáo viên nhận xét - chốt lại. - Lớp nhận xét. 12’ Ÿ Bài 3 - Học sinh đọc đề - Phân tích đề, tóm tắt và chọn cách giải. - Học sinh giải. - Học sinh sửa bài. Ÿ Giáo viên chốt lại các bước giải của 2 bài. - Lớp nhận xét. 3’ C- Kết luận. - Hoạt động cá nhân (thi đua ai nhanh hơn). - Học sinh nhắc lại cách giải dạng toán vừa học. - Học sinh còn lại giải ra nháp. - Làm bài 4.Ôn bảng đơn vị đo độ dài. - Nhận xét tiết học. Tiết 4Tập làm văn (Tiết 8) KIỂM TRA VIẾT I. Mục tiêu: - Viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài), thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả. - Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn. - Giáo dục tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: Giấy kiểm tra III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß 3’ A- Mở đầu. 1.K iểm tra bài cũ. Nêu cấu tạo 1 bài văn tả cảnh 2. Giới thiệu bài . B- Hoạt động dạy học. 5’ - Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra. - Hoạt động lớp - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh minh họa. - 1 học sinh đọc đề kiểm tra - Giáo viên gợi ý : chọn 1 đề em thích 1. Tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong 1 vườn cây. 2. Tả cảnh buổi sáng trong 1 công viên em biết. 3. Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng quê hương em. 4. Tả cảnh buổi sáng trên nương rẫy ở vùng quê em. 5. Tả cảnh buổi sáng trên đường phố em thường đi qua. 6. Tả 1 cơn mưa em từng gặp. 7. Tả ngôi trường của em. - Giáo viên giải đáp những thắc mắc của học sinh nếu có. - Học sinh chọn một trong những đề thể hiện qua tranh và chọn thời gian tả. 25’ *-Hoạt động 2: Học sinh làm bài. HS viết bài vào giấy KT. 2’ C- Kết luận. - Chuẩn bị: “Luyện tập báo cáo thống kê”.

File đính kèm:

  • docxGiao an CKTKN Lop 5 Tuan 4.docx