Giáo án lớp 5 Tuần 4 môn Toán: Luyện tập (Tiếp)

1. Ổn định:

2. Bi cũ:

- Học sinh sửa bi 3/21 (SGK)

- Lần lượt học sinh nu tĩm tắt - Rt về đơn vị - Sửa bi

 Gio vin nhận xt - cho điểm

3. Giới thiệu bi mới: Luyện tập chung

4. Bi mới:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết xc định dạng tốn quan hệ tỷ lệ.

- Gip học sinh củng cố, rn luyện ki năng giải bi tốn lin quan đến ti lệ

- Vở , SGK, nhp

- Hoạt động c nhn, nhĩm đôi

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 4 môn Toán: Luyện tập (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỐN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Biết giải bài tốn liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách "Rút về đơn vị" hoặc "Tìm tỉ số". II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trị : Vở , SGK, nháp III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài 3/21 (SGK) - Lần lượt học sinh nêu tĩm tắt - Rút về đơn vị - Sửa bài Ÿ Giáo viên nhận xét - cho điểm - Lớp nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung 4. Bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết xác định dạng tốn quan hệ tỷ lệ. - Hoạt động cá nhân - Giúp học sinh củng cố, rèn luyện kiõ năng giải bài tốn liên quan đến tiû lệ - Vở , SGK, nháp - Hoạt động cá nhân, nhĩm đơi Ÿ Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. Học sinh đọc đề - Nêu tĩm tắt - Học sinh giải “Tìm tỉ số” 3000 đồnggấp 15000 dồng,số lần là: 3000 : 15000 = 2 (lần) Nếu mua vở giá 1500 đồng/ quyển thì mua được số quyển là:25 x 2 = 50 (quyển) Đáp số :50 quyển Ÿ Giáo viên nhận xét Ÿ Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Học sinh lần lượt đọc yêu cầu đề bài - Giáo viên gợi mở học sinh thảo luận nhĩm các yêu cầu sau: Phân tích đề, nêu tĩm tắt, cách giải Với gđ 3 người(bố mẹ và con)thì tổng thu nhập của gđ là:80.000 x 3 = 240.000 (đồng) Tổng thu nhập khơng đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi ngườilà: 240.000 : 4 = 600.000 (đồng) Như vậy bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là: 800.000 – 600.000 = 200.000 (đồng) Đáp số : 200.000 đồng Ÿ Giáo viên nhận xét và liên hệ với giáo dục dân số - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại * Mức thu nhập của một người bị giảm Ÿ Bài 3: - Học sinh đọc đề - Tiếp tục thảo luận nhĩm đơi như bài tập số 2 - Học sinh tĩm tắt - Học sinh giải Dự kiến 10 người : 35 m mương Thêm 10 + 20 người ? người : ? m mương Ÿ Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời - Học sinh nêu cách giải -Ÿ Giáo viên chốt ý Xe tải cĩ thể chở được số kg gạo là: 50 x 3000 = 15000 (kg) Xe tải cĩ thể chở được số bao gạo là: 15000 : 75 = 200 (bao) Đáp số:200 bao * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động cá nhân (thi đua ai nhanh hơn) - Yêu cầu học sinh nhận dạng bài tập qua tĩm tắt sau: -HS nhận dạng + 4 ngày : 28 m mương 30 ngày : ? m mương 5. Nhận xét - dặn dị: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: Luyện tập chung -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTOAN 4.doc