Giáo án Lớp 5 Tuần 33 (Từ ngày 5/5/2014 đến ngày 9/5/2014)

I. MỤC TIÊU:

 - Hiểu nội dung 4 điều của Luật Bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 - Đọc lưu loát , rõ ràng, rành mạch bài văn và phù hợp với văn bản luật.

 - Ý thức thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: Tranh minh họa trong SGK; bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.

- HS: SGK.

 

doc22 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 33 (Từ ngày 5/5/2014 đến ngày 9/5/2014), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................................... TUẦN 33 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 66 ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU NGOẶC KÉP) Ngày soạn: 02/05/2014 - Ngày dạy: 09/05/2014 I. MỤC TIÊU: - Nêu dược tác dụng của dấu ngoặc kép và làm được BT thực hành về dấu ngoặc kép. - Viết được một đoạn văn khoảng năm câu có dùng dấu ngoặc kép (BT3). - Yêu thích sự trong sáng của TV; ý thức sử dụng đúng dấu ngoặc kép khi viết văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK; 1 bảng phụ ghi nội dung cần nhớ về dấu ngoặc kép; 2 bảng phị ghi đoạn văn BT1, BT2. - HS: SGK; Giấy A3, bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 3 HS làm lại BT2, tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 8 phút 14 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2. Mục tiêu: Nêu dược tác dụng của dấu ngoặc kép và làm được BT thực hành về dấu ngoặc kép. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu BT. - Treo bảng phụ, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Treo bảng ghi đoạn văn, chốt lại ý đúng. Hoạt động 2: Bài tập 3. Mục tiêu: Viết được một đoạn văn khoảng năm câu có dùng dấu ngoặc kép (BT3). Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS đọc yêu cầu BT. - Làm việc cá nhân. - Lần lượt phát biểu ý kiến. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. 3 HS khá, giỏi làm trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi đính bài trên bảng rồi trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - GV đọc cho HS thi đua nêu tác dụng của dấu ngoặc kép. - GD thái độ: IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 33 TẬP LÀM VĂN Tiết 66 TẢ NGƯỜI (kiểm tra viết) Ngày soạn: 02/05/2014 - Ngày dạy: 09/05/2014 I. MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức về văn tả cảnh. - Viết được bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK. Bài văn rõ nội dung miêu tả đúng cấu tạo bài văn tả người đã đọc. - Thể hiện tình cảm với người mình tả. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK; bảng phụ viết sẵn đề bài kiểm tra. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lần lượt đọc dàn ý đã viết ở tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 18 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài. Mục tiêu: Giúp HS nắm vững yêu cầu của đề bài. Củng cố kiến thức về văn tả người. Cách tiến hành: - Treo bảng phụ viết sẵn đề bài. - Giúp HS nắm rõ yêu cầu của đề bài. - Theo dõi HS trình bày. - Ghi nhận đề bài của từng HS. Hoạt động 2: Bài tập 2. Mục tiêu: Viết được bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK. Bài văn rõ nội dung miêu tả đúng cấu tạo bài văn tả người đã đọc. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Nhắc nhở HS cách trình bày, cách diễn đạt, … bài văn và giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài. - Thu bài HS đã làm. - 1 HS đọc đề bài trên bảng. - 1 HS đọc những từ gạch chân. - Lần lượt nêu đề bài đã chọn. - Cả lớp ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu BT2 trong SGK. - Làm bài vào nháp. - Sửa chữa bài văn hoàn chỉnh rồi viết vào giấy kiểm tra. - Cả lớp nộp bài đã làm cho GV. 4.- Củng cố: (5phút) - Xem lưới qua bài viết, cho HS sửa chữa lại nếu cần. - GD thái độ: Giáo dục học sinh yêu quý cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 33 TOÁN Tiết 165 LUYỆN TẬP Ngày soạn: 02/05/2014 - Ngày dạy: 09/05/2014 I. MỤC TIÊU: - Biết giải một số bài toán có dạng đã học. - Vận dụng kiến thức trên, giải đúng các bài tập. - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 14 phút 8 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán có dạng đã học. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 3. Mục tiêu: Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - Tự suy nghĩ làm bài vào vở. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Tự làm bài vào vở. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải bài 4. - GD thái độ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT HỌC THƯ VIỆN TIẾT 33 TÌM HIỂU CHỦ ĐIỂM "NHỮNG NGƯỜI CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI" QUA ĐỌC SÁCH Ở THƯ VIỆN SANG NĂM CON LÊN BẢY Ngày soạn: 02/05/2014 - Ngày dạy: 09/05/2014 I. MỤC TIÊU: - Hiểu được điều người cha muốn nói với con : Khi lớn lên từ giã tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng nên. - Tìm hiểu về chủ điểm "Những người chủ nhân tương lai" qua việc tra cứu một số sách của Room to read có ở thư viện trường. - Có hoài bảo, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp; yêu lao động, biết giúp đỡ người khác. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Tranh minh họa trong SGK; Sách đọc: Con trai của mẹ; không gục ngã; Ngọn đồi đầy gió; Tấm lòng thơm thảo; Ngôi nhà mơ ước. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui: Bài “Ước mơ hồng”. - Dựa theo nội dung bài hát, nêu ý nghĩa dẫn lời giới thiệu bài. 2.- Các hoạt động. TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7 phút 15phút HĐ 1: Củng cố kiến thức bài tập đọc. Mục tiêu: Hiểu được điều người cha muốn nói với con : Khi lớn lên từ giã tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng nên. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc các câu hỏi trong SGK. - Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. HĐ 2: Đọc sách. Mục tiêu: Tìm hiểu về chủ điểm "Những người chủ nhân tương lai" qua việc tra cứu một số sách của Room to read có ở thư viện trường. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động: đọc sách. - Chia nhóm, tổ chức bốc thăm, phát sách. - Đặt câu hỏi thảo luận, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi học sinh trình bày. - Nêu nhận xét chung. - 1 HS đọc các câu hỏi trong SGK. - Thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm phát biểu ý kiến. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. - 1 HS nêu lại mục tiêu của hoạt động. - Nhóm trưởng bốc thăm và nhận sách. - Đọc sách, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm phát biểu ý kiến. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Hỏi HS về ý nghĩa, nội dung sách vừa đọc; giới thiệu một số sách về con người với thiên nhiên. - GD thái độ: Có hoài bảo, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp; yêu lao động, biết giúp đỡ người khác. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 33 Sinh hoạt lớp Tiết 33 Ngày soạn: 02/05/2014 - Ngày sinh hoạt: 09/05/2014 I. Phần học sinh : - Ổn định lớp: Hát vui. - Lớp trưởng giới thiệu, điều khiển diễn biến của tiết sinh hoạt lớp. - Các tổ trưởng nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần qua về : đạo đức, học tập, nề nếp tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… - Các lớp phó nhận xét từng mặt theo sự phân công. - Cả lớp tham gia ý kiến. II. Phần của GV : Nhận xét chung về tuần 33: - Nắm lại các chương trình thực hiện KH liên đội phát động + Có XD quỹ heo đất , phiếu học tốt + Duy trì mọi nền nếp nhà trường đề ra. + Có thực hiện tốt các nếp của lớp đề ra. - Phát động phong trào “Xanh hoá trường học” đạt kết quả tốt. - Tổ 4 lao đông vệ sinh lớp và chăm sóc cây xanh tốt. - Tổ chức phong trào “Giúp bạn cùng tiến” đảm bảo yêu cầu. - Kiểm tra giữa HKII nghiêm túc, an toàn. Kế hoạch công tác trong tuần 34: - Tiếp tục củng cố nề nếp ra vào lớp, múa hát tập thể, ra về....... - Kiểm tra việc tham gia các hoạt động tập thể dục múa hát tập thể giữa giờ. -Tiếp tục củng cố các nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường. -Đôi bạn tiếp tục kiểm tra bản cữu chương, các yêu cầu về công thức do GV yêu cầu. -Nhóm tiếp tục kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, bài soạn trong tuần. -Tổ 5 lao đông vệ sinh lớp và chăm sóc cây xanh. -Tổ chức phong trào “Giúp bạn cùng tiến”. - Đội tuyển HSG duy trì bồi dưỡng vào buổi chiều thứ năm, thứ sáu. - Kiểm tra cuối năm. III. Phần vui chơi, văn nghệ,... * Ôn lại các bài hát, múa của đội. *Trò chơi: Ban nhạc. - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức cho lớp chơi thử. - Tổ chức cho lớp chơi thật. - GV nhận xét chung, khen ngợi những HS chơi tốt. *Hát kết thúc tiết sinh hoạt.

File đính kèm:

  • docTuan 33 tich hop MT Bien dao.doc