Giáo án Lớp 5 - Tuần 33 - Năm học 2013 - 2014 (Bản đẹp)

- Đọc c©u khó: “TrÎ em häc bËc tiÓu häc/ / häc phÝ”.

- Đọc đoạn: Đoạn 4

- Đọc nối tiếp L2

- Yêu cầu HS luyện đọc nhãm, thi đọc

- HD giọng đọc. Đọc mẫu toàn bài.

b) Tìm hiểu bài :

- Yêu cầu HS đọc lướt toàn bài và đọc câu hỏi cuối bài.

? Những điều luật nào trong bài nói lên quyền của trẻ em ?

 + GT: quyÒn: nh÷ng ®iÒu ®­îc h­ëng, theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

? Đặt tên cho điều luật nói trên ?

? Điều luật nào trong bài nói về bổn phận của trẻ em ?

 + GT bæn phËn: phÇn tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ph¶i lµm.

? Nêu những bổn phận của trẻ em qui định trong luật ?

 

 

doc30 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 33 - Năm học 2013 - 2014 (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phần gợi ý sgk. - Nối tiếp nhau giới thiệu. - Kể chuyện nhóm 2 như yêu cầu. - 4 -5 HS tham gia thi kể chuyện trước lớp, lớp theo dõi nhận xét và hỏi lại bạn về ý nghĩa câu chuyện bạn kể, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Nªu Nghe ---------------------------------------------------------------------------------------------------- THỨ 6 Ngày soạn : 01/05/2013 Ngày giảng : 03/05/2013 Tiết 1 : Toán LUYỆN TẬP (tr.171) A. Mục tiêu : HS - Ôn tập, củng cố kiến thức giải một số bài toán có dạng đặc biệt. - Biết giải một số bài toán có dạng đã học. HS Kh¸: bµi 4 - Có ý thức học tập tốt, vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày . B. Đồ dùng dạy học : - GV: Bảng nhóm, sgk. - HS: Vở ghi, sgk. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy TG Hoạt động học I. Ổn định tổ chức : II. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm bài 3(170). - Nhận xét ghi điểm. III. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. HDHS Làm bài tập : Bài 1 (171) - Gọi HS đọc bài. B A - Vẽ hình lên bảng. E C D ? Bài toán cho biết gì và hỏi gì ? - Gợi ý : Bài này thuộc dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó” Tóm tắt : S BEC : 13,6cm2 S ABED : - Gọi HS lên bảng làm bài. * Lưu ý : HS có thể tính tổng số phần bằng nhau chính là phần diện tích hình tứ giác ABCD ( 3 + 2 = 5 phần). Vậy diện tích hình tứ giác ABCD là : 13,6 5 = 68 (cm2) - Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài bạn làm trên bảng. - Nhận xét ghi điểm. Bài 2 (171) - Gọi HS đọc bài tập. ? Bài toán cho biết gì và hỏi gì ? Tóm tắt : Nam : 35HS Nữ : - Gợi ý : Trước hết tìm số HS nam, số HS nữ dựa vào dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. - Gọi HS báo cáo kết quả bài làm. - Nhận xét chữa bài. Bài 3 (171) - Gọi HS đọc bài. ? Bài toán cho biết gì và hỏi gì ? - Gợi ý : Đây là dạng toán về quan hệ tỉ lệ, có thể giải bằng cách rút về đơn vị. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở. - Gọi các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét chữa bài. Bài 4 HSK (171) - Gọi HS đọc bài. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài vào vở, hai nhóm làm bài vào bảng nhóm. - Gọi HS trình bày bài của nhóm mình. - Nhận xét chữa bài và ghi điểm. IV. Củng cố: ? Nªu c¸ch tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? ? Nªu c¸ch tìm tØ sè % cña 1 sè? V. TK - dặn dò : - TK: GV chốt lại nội dung bài - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 1 4 1 8 8 8 7 2 1 - Hát. - 1 HS lên bảng làm, lớp theo dõi nhận xét. - Nghe. * HĐcá nhân. - 1HS đọc bài, lớp theo dõi sgk đọc thầm, quan sát hình. - 1HS nêu. - Nghe. - 1HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. Bài giải Theo sơ đồ, diện tích hình tam giác BEC là 13,6 : (3 – 2) 2 = 27,2 (cm2) Diện tích hình tứ giác ABED là : 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2) Diện tích hình tứ giác ABCD là : 40,8 + 27,2 = 68 (cm2) Đáp số : 68 cm2 - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. * HĐcá nhân - 1HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm. - 1HS nêu. - Quan sát trên bảng. - Nghe. - Tự làm bài vào vở. Bài giải Theo sơ đồ, số HS nam trong lớp là 35 : (4 + 3) 3 = 15 ( HS) Số HS nữ trong lớp là : 35 – 15 = 20 (HS) Số HS nữ nhiều hơn số HS nam là : 20 – 15 = 5 (HS) Đáp số : 5 HS. - 2 - 3 HS báo cáo kết quả bài làm, lớp theo dõi nhận xét. * HĐ nhóm đôi - 1HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm. - 1HS nêu. - Nghe. - Thảo luận cặp đôi, làm bài vào vở. Bài giải Ôtô đi 75 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là : 12 : 100 75 = 9 ( l ) Đáp số : 9 l - Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét. * HĐ nhóm 4 - 1HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm. - Thảo luận nhóm 4 làm bài như yêu cầu. - Đại diện hai nhóm làm bài vào bảng nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét. Bài giải Tỉ số phần trăm HS khá của trường Thắng Lợi là : 100% - 25% - 15% = 60% Số HS khối 5 của trường là : 120 : 60 100 = 200 (HS) Số HS giỏi là : 200 : 100 25 = 50 (HS) Số HS trung bình là : 200 : 100 15 = 30 (HS) Đáp số : Giỏi 50 HS Khá 30 HS - Nªu Nghe --------------------------------------------- Tiết 2: Khoa học GV CHUYÊN -------------------------------------------- Tiết 3: Chính tả (nghe - viết) TRONG LỜI MẸ HÁT (tr.146) A. Mục tiêu : HS - Biết trình bày bài theo hình thức bài thơ “Trong lời mẹ hát” viết đúng tên cơ quan đơn vị. - Nghe viết chính xác bài thơ. Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp. Hiểu nội dung bài ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa bé. - Có ý thức luyện chữ viết đẹp, ngồi viết đúng tư thế. B. Đồ dùng dạy học : - GV: Bảng phụ viết bài tập 2, bút dạ, sgk. - HS: Vở ghi, sgk. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy TG Hoạt động học I I. Ổn định tổ chức : II. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng viết, đọc cho HS viết. - Nhận xét ghi điểm. III. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. HDHS viết chính tả : a. Tìm hiểu nội dung bài : - Gọi HS đọc bài viết. ? Nội dung bài thơ nói nên điều gì ? b. HDHS viết từ khó : - Gọi HS lên bảng viết, đọc cho HS viết : chòng chành, nôn nao, lời ru. - Nhận xét chữa lỗi chính tả. c. Đọc cho HS viết bài : d. Soát lỗi chính tả : - Yêu cầu HS soát lỗi. - Thu một số vở của HS chấm, nhận xét. 3. HDHS làm bài tập : Bài 2 (147) - Treo bảng phụ .Yêu cầu HS đọc bài. ? Đoạn văn nói lên điều gì ? - Yêu cầu HS đọc lại tên cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. - Gọi HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị , tổ chức. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài vào vở. (1 nhóm làm bài vao bảng nhóm gắn bảng và trình bày kết quả). - Gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả - Nhận xét kết luận bài làm đúng. IV. Củng cố ? Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị , tổ chức, tên địa lý nước ngoài? V. TK - dặn dò - Qua nội dung bài - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 1 4 1 20 11 2 1 - Hát. - 2HS lên bảng viết, lớp theo dõi nhận xét: Nhà hát Tuổi trẻ Nhà xuất bản Giáo dục Trương Mầm non Sao Mai - Nghe. - 1 HS đọc, lớp theo dõi sgk đọc thầm. + Ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa bé. - 1HS lên bảng viết, lớp viết nháp sau đó nhận xét bài bạn viết trên bảng . - Viết bài vào vở. - Soát lỗi bằng bút chì. Đổi chéo vở cho nhau soát lỗi. * H§ nhóm đôi - 1HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm bài. - Công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em. Quá trình soạn thảo công ước diễn ra 10 năm. Công ước có hiệu lực, trở thành luật quốc tế vào năm 1980. VN là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. - 1HS đọc, lớp theo dõi : - 1HS nhắc lại. - Thảo luận làm bài như yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác theo dõi nhận xét. Phân tích tên thành các bộ phận Cách viết hoa Liên hợp quốc. Uỷ ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc. Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển. Đại hội đồng / Liên hợp quốc. - Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. - Bộ phận thứ ba là tên địa lý nước ngoài (Thuỵ Điển) phiên âm theo âm Hán Việt viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng tạo thành tên đó. Nêu Nghe --------------------------------------------- Tiết 4: Tập làm văn TẢ NGƯỜI (tr.152) (Kiểm tra viết) A. Mục tiêu : HS - Viết được bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK. Bài văn rõ nội dung miêu tả đúng cấu tạo bài văn tả người đã học. - Lời văn tự nhiên chân thật, biết cách dùng từ ngữ thể hiện được những quan sát riêng. - Có ý thức tự giác trong lúc làm bài. B. Đồ dùng dạy học : - Viết sẵn đề bài lên bảng. - Chuẩn bị trước dàn ý. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy TG Hoạt động học I. Ổn định tổ chức : II. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. III. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. HDHS làm bài : * Đề bài : 1) Tả cô giáo ( hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp. 2) Tả một người ở địa phương em sinh sống ( chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng tổ dân phố, bà cụ bán hàng nước, ...) 3) Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. - Gọi HS đọc đề bài. - Nhắc nhở HS viết bài. 3. Thực hành : - Cho HS viết bài vào giấy kiểm tra. - Quan sát HS làm bài. IV. Củng cố : ? Bài văn tả người gåm mÊy phÇn? V. TK - dặn dò : - Thu bài của HS. - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 1 2 1 3 31 2 1 - Hát. - Nghe. - 3HS đọc nối tiếp 3 đề, lớp theo dõi đọc thầm. - Nghe. - Viết bài vào giấy kiểm tra. - Nªu - Nộp lại bài cho GV. ------------------------------------------------------ Tiết 5: Sinh hoạt TUẦN 33 A. Mục tiêu: HS - Qua tiết sinh hoạt HS thấy được ưu nhược điểm của bản thân cũng như của lớp. - Có hướng sửa chữa nhược điểm và phát huy ưu điểm trong tuần tới. - Có ý thức tự giác trong học tập. B. Nhận xét chung 1. Tổ chức : Hát. 2. Bài mới: a. Nhận định tình hình chung của lớp: - Nề nếp : Tuần qua lớp đã thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp do trường lớp đề ra. - Đạo đức : Các em ngoan, lễ phép hoà nhã, đoàn kết với bạn bè, có ý thức đạo đức tốt. - Học tập : Các em chăm học, có ý thức tốt trong học tập, trong lớp tích cực hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp, nhưng hiệu quả chưa cao. - Lao động vệ sinh : Đầu giờ các em đến lớp sớm để lao động, vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ, gọn gàng, chăm sóc cây hàng ngày - Thể dục : Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động tác. b. Kết quả đạt được: - Tuyên dương : Tài đi thi ‘Phụ trách sao giỏi” đạt giải nhì, A Đài, Hiên, Lan...có ý thức học bài. - Phê bình: Điệp, khởi đọc yếu ... chưa chú ý học bài. c. Phương hướng : - Thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. - Đạo đức : ngoan, lễ phép, đoàn kết với bạn bè. - Lao động vệ sinh : sạch sẽ, gọn gàng.

File đính kèm:

  • docToán l5 tuần 33.doc