Giáo án lớp 5 Tuần 31 môn học Kĩ Thuật: Lắp rô bốt (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

 - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô -bốt.

- Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn.

Với HS khéo tay:

Lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp chắc chắn. Tay rô-bốt có thể nâng lên, hạ xuống được.

II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu rô bốt lắp sẵn

- Bộ kĩ thuật lắp ghép

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/05/2017 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 31 môn học Kĩ Thuật: Lắp rô bốt (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ Thuật Lắp rô bốt (Tiết 2) Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô -bốt. - Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn. Với HS khéo tay: Lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp chắc chắn. Tay rô-bốt có thể nâng lên, hạ xuống được. II. Đồ dùng dạy học: Mẫu rô bốt lắp sẵn Bộ kĩ thuật lắp ghép III. Các hoạt độngdạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 -Giới thiệu y/c tiết học Hoaït ñoäng 1: Quan saùt nhaän xeùt: Höôùng daãn hs quan saùt kó töøng boä phaän -Ñeå laép gheùp roâ boát ta caàn coù maáy boä phaän? Hoïat ñoäng 2 : Höôùng daã thao taùc kó thuaät a) Höôùng daãn choïn chi tieát - Goïi hs leân choïn - Nhaän xeùt b) Laép töøng boä phaän c) Laép raùp roâ boát d) Thaùo chi tieát * Nhaän xeùt chung - - Quan sát theo dõi mẫu rô bốt Theo dõi từng bộ phận -Ta cần có: 6 bộ phận -1 Thân,2đầu ,3tay , 4 ăng ten, 5trục, 6 bánh xe -Hs tự chọn chi tiết - cả lớp nhận xét bổ sung - Lắp chân rô bốt (h2 ) theo hd trong sách giáo khoa -Lắp thân rô bốt (h3 ) -Lắp đầu rô bốt (h4 ) - Lắp các bộ phận khác (h5 ) - Lắp thành rô bốt - Nhận xét bs Rút kinh nghiêm:...................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKĩ Thuật.doc