Giáo án lớp 5 Tuần 30 môn Toán: Ôn tập về đo thể tích

. Mục tiêu:

Biết:

- Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

- Chuyển đổi số đo thể tích.

Bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3 (cột 1)

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Bảng đơn vị đo thể tích, thẻ từ.

+ HS: Bảng con, Vở bài tập toán.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 24/04/2017 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 30 môn Toán: Ôn tập về đo thể tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH. I. Mục tiêu: Biết: - Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. - Chuyển đổi số đo thể tích. Bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3 (cột 1) II. Đồ dùng dạy học: + GV: Bảng đơn vị đo thể tích, thẻ từ. + HS: Bảng con, Vở bài tập toán. III. Các hoạt động: Hoạt động của gv Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : hát . 2. Bài cũ: Ôn tập về số đo diện tích. Sửa bài 3, 4/ 66. Nhận xét. 3. Bài mới: Ôn tập về đo thể tích. ® Ghi tựa. v Hoạt động 1: Quan hệ giữa m3 , dm3 , cm3. Bài 1: Kể tên các đơn vị đo thể tích. Giáo viên chốt: · m3 , dm3 , cm3 là đơn vị đo thể tích. · Mỗi đơn vị đo thể tích liền nhau hơn kém nhau 1000 lần. v Hoạt động 2: Viết số đo thể tích dưới dạng thập phân. Bài2: · Lưu ý đổi các đơn vị thể tích từ lớn ra nhỏ. · Nhấn mạnh cách đổi từ lớn ra bé. Bài 3: Tương tự bài 2. Nhận xét và chốt lại: Các đơn vị đo thể tích liền kề nhau gấp hoặc kém nhau 1000 lần vì thế mỗi hàng đơn vị đo thể tích ứng với 3 chữ số. v Hoạt động 3: So sánh số đo thể tích, chuyển đổi số đo. Bài 4: Yêu cầu thực hiện 2 bước để có cùng đơn vị đo rồi so sánh. Bài 5: Làm ở giờ tự học. Giáo viên chốt: V bể ® lít. Nước chứa trong bể ( 4 ) 5 Chiều cao mực nước. 4. Củng cố – Dăn dò Veà nhaø laøm baøi 3, 5/ 67. Chuaån bò: OÂn taäp veà soá ño thôøi gian. Nhaän xeùt tieát hoïc. Hát Lần lượt từng học sinh đọc từng bài. Học sinh sửa bài. Đọc đề bài. Thực hiện Sửa bài. Đọc xuôi, đọc ngược. Nhắc lại mối quan hệ. Đọc đề bài. Thực hiện theo cá nhân. Sửa bài. Đọc đề bài. Thực hiện. Sửa bài. Nhận xét. Đọc đề bài. Phân tích đề. Nêu cách giải. Cả nhóm thực hiện. Đại diện nhóm trình bày. Nhận xét. Nhắc lại quan hệ giữa đơn vị liền nhau. Rút kinh nghiệm:............................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTOÁN 2.doc