Giáo án lớp 5 Tuần 26 môn học Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Biết rút kinh nghiệm và sửa lỗi trong bài;viết được một đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn.

- HS khá, giỏi nhận xét được bài của ban, viết lại một đoạn văn cho hay hơn

II. Đồ dùng:

+ GV: Bảng phụ ghi các đề bài của tiết viết bài văn tả đồ vật.

 Một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ đặt câu, ý phiếu học tập của học sinh để thống kê các lỗi trong baì làm của mình.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/05/2017 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 26 môn học Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ..........ngày........tháng........năm 2011 Môn: TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT. I. Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm và sửa lỗi trong bài;viết được một đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn. - HS khá, giỏi nhận xét được bài của ban, viết lại một đoạn văn cho hay hơn II. Đồ dùng: + GV: Bảng phụ ghi các đề bài của tiết viết bài văn tả đồ vật. Một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ đặt câu, ý phiếu học tập của học sinh để thống kê các lỗi trong baì làm của mình. + HS: III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA G HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Tập chuyển câu chuyện thành kịch theo vai Giáo viên nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: v Hoạt động 1: Giáo viên nhận xét chung. Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn đè bài của tiết viét bài văn tả đồ vật, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý nhận xét về kết quả làm bài của học sinh. * Những ưu điểm chính: VD: Xác định dùng đề bài bố cục rõ ràng, đầy đủ 3 phần câu diễn đạt mạch lạc, có hình ảnh, ý sáng tạo. Nêu ví dụ cụ thể kèm tên học sinh. * Những thiếu sót hạn chế. VD: Còn sai lỗi chính tả, câu văn lủng củng, ý liệt kê. Thông báo số điểm cụ thể. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh sửa bài. Giáo viên phát phiếu học tập cho từng học sinh làm việc cá nhân nêu nhiệm vụ cho mỗi em thự hiện:   Đọc lời nhận xét.   Đọc chỗ đã cho lỗi trong bài.   Viết phiếu các lỗi theo từng loại và sửa lỗi.   Đổi bài làm, đổi phiếu cho bạn cạnh bên để soát lại. Giáo viên hướng dẫn sửa lỗi chung. Giáo viên chỉ các lỗi cần sửa trên bảng phụ. * Hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn, bài văn hay. Giáo viên đọc cho học sinh nghe những đoạn văn, bài văn hay. v Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Yêu cầu học sinh đọc đề bài. Giáo viên nhận xét, chấm điểm bài làm của một số học sinh. v Hoạt động 4: Củng cố. Đọc đoạn, bai văn hay. Nhận xét. 4. Nhận xét - dặn dò: Yêu cầu học sinh về nhà viết lại đoạn văn cho hay hơn vào vở. Nhận xét tiết học. Hát - HS diễn vở kịch theo vai - HS quan sát Học sinh lắng nghe. Học sinh làm việc cá nhân, các em thực hiện theo các nhiệm vụ đã nêu của giáo viên. Một số học sinh lần lượt lên bảng sửa lỗi, cả lớp sửa vào nháp. Học sinh cả lớp cùng trao đổi về bài sửa trên bảng. Học sinh chép bài sửa vào vở. Học sinh cả lớp trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn, từ đó rút kinh nghiệm cho mình. Học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm. Học sinh làm việc cá nhân sau đó đọc đoạn văn tả viết lại (so sánh với đoạn văn cũ). Học sinh phân tích cái hay, cái đẹp. Nhận xét. Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTAP LAM VAN 2.doc
Giáo án liên quan