Giáo án lớp 5 Tuần 16 môn Lịch sử: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh :

- Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 2 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi .

- Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực , thực phẩm để chuyển ra mặt trận .

- Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến .

- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5 – 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 22/04/2017 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 16 môn Lịch sử: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I. Mục tiêu: - Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh : - Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 2 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi . - Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực , thực phẩm để chuyển ra mặt trận . - Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến . - Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5 – 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước . II. Đồ dùng dạy học: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. Ảnh các anh hùng tại Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (tháng 5/1952) + HS: xem trước bài. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950. Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích gì? Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950? ® Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: v Hoạt động 1: Tạo biểu tượng về hậu phương ta vào những năm sau chiến dịch biên giới. Giáo viên nêu tóm lược tình hình địch sau thất bại ở biên giới: quân Pháp đề ra kế hoạch nhằm xoay chuyển tình thế bằng cách tăng cường đánh phá hậu phương của ta, đẩy mạnh tiến công quân sự. Điều này cho thấy việc xây dựng hậu phương vững mạnh cũng là đẩy mạnh kháng chiến. Lớp thảo luận theo nhóm bàn, nội dung sau: + Nhóm 1 : Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng + Nhóm 2 : Tìm hiểu về Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc . + Nhóm 3 : Tinh thần thi đua kháng chiến của đồng bào ta được thể hiện qua các mặt : kinh tế, văn hóa, giáo dục ® Giáo viên nhận xét và chốt. v Hoạt động 2: Rút ra ghi nhớ. -Nắm nội dung chính của bài. ® Rút ra ghi nhớ. 4. Củng cố. Kể tên một trong bảy anh hùng được Đại hội chọn và kể sơ nét về người anh hùng đó. 5. Nhận xét - dặn dò: Chuẩn bị: “Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954)”. Nhận xét tiết học Hát Hoạt động lớp. Học sinh nêu. Học sinh nêu. -Lắng nghe Học sinh thảo luận theo nhóm bàn. Đại diện 1 số nhóm báo cáo. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Đọc ghi nhớ - HS lắng nghe . Rút kinh nghiệm:...................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc