Giáo án lớp 5 tuần 14 môn Toán - Tiết 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

I. MỤC TIÊU:

 - Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.

 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

* Bài 3 dành cho HS khá giỏi.

II-Hoạt động:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 14 môn Toán - Tiết 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 14 Thø hai, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011 TOÁN (66) 5A,B CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống.. * Bài 3 dành cho HS khá giỏi. II-®å dïng d¹y häc: -B¶ng nhãm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học A-Kiểm tra : - Gọi học sinh nêu quy tắc chia nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000... Giáo viên nhận xét ghi điểm . B-Bài mới : a/Giới thiệu bài: b/ Hình thành quy tắc chia. - Gv nêu ví dụ 1 sách giáo khoa + Muốn biết cạnh của hình vuơng ta làm như thế nào? - Gọi 1 học sinh nêu phép tính.gv ghi bảng phép tính. - Gọi 1 học sinh thực hiện phép chia. - GV : Phép chia này cịn dư 3 muốn chia tiếp ta làm như thế nào? - GV hướng dẫn học sinh cách chia vừa kết hợp thực hiện mơ tả theo từng bước. - Gọi học sinh nêu ví dụ 2: 43 : 52 = ...? + Em cĩ nhận xét gì phép chia này? + Để thực hiện phép chia này ta làm như thế nào? + YC Học sinh thực hiện phép tính và trình bày kết quả. + Em hãy nêu quy tắc chia số tự nhiên cho số tự nhiên thương tìm được là số thập phân. - Gọi 2-3 học sinh nhắc lại. 3. Luyện tập: *Bài 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài . -YC Học sinh tự làm bài vào bảng con. - Gọi học sinh lên bảng làm và trình bày cách làm. - Gv nhận xét và chốt lại ý đúng . *Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài . - YC Học sinh tự tĩm tắt và giải bài tốn vào vở. - Gọi 1 học sinh lên bảng làm. - Gv nhận xét và chốt lại ý đúng *Bài 3: - Cho Hs làm vào vở và nêu cách thực hiện. - GV nhận xét. 4/Củng cố dặn dị: - Gọi 1 học sinh nhắc lại quy tắc ...... - Giáo viên nhận xét tiết học. - 2 HS nêu quy tắc. - HS lắng nghe. + Lấy chu vi chia cho 4. 27 : 4 =....? m - Một HS lên thực hiện phép chia. 4 6 - Muốn chia tiếp ta đánh đấu phẩy sang bên phải số 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải số 3 được 30 để chia tiếp. 4 27 chia 4 được 6 viết 6,75 6 lấy 6 nhân 4 được 20 24 lấy 27 trừ 24bằng 3. Đánh dấu phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số0 vào 3 được 30 lấy 30 chia 4 được 7 viết 7, lấy 7 nhân 4 bằng 28 lấy 30 trừ 28 bằng 2 .Viết thêm 0 vào bên phải 2 được 20,lấy 20 chia 4 được 5 viết 5 lấy 5 nhân 4 bằng 20 , lấy 20 trừ 20 bằng 0. + Số bị chia bé hơn số chia. - Hs thực hiện phép tính và trình bày cách làm như trên. 52 0,82 140 36 + Quy tắc: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên nếu cịn dư ta tiếp tục chia như sau : Viết dấu phẩy vào bên phải thương. Viết thêm bên phải số dư chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu cịn dư nữa ta lại viết thêm chứ số 0 vào bên phải số dư rồi lại chia tiếp. -Học sinh đọc yêu cầu của bài. - Học sinh làm bài và trình bày cách làm. 12 5 23 4 20 2,4 30 5,75 20 0 -Học sinh đọc yêu cầu của bài. 1 HS làm bài vµo b¶ng nhãm, và trình bày kết quả. Bài giải Số mét vải may một bộ quần áo là: 70 : 25 = 2,8 ( m) Số mét vải may 6 bộ quần áo là: 2,8 ´ 6 = 16,8 (m) Đáp số : 16,8 m ; ; -Hs giải thích cách thực hiện. - 1 học sinh nhắc lại quy tắc chia số tự nhiên cho số tự nhiên thương tìm được là số thập phân.

File đính kèm:

  • docToan (66).doc
Giáo án liên quan