Giáo án lớp 5 tuần 14 môn Khoa học - Tiết 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

I. MỤC TIÊU:

 - Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói.

 - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng.

 - Quan sát, nhận biết một số vật liệu xây dựng gạch, ngói.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Mt s l hoa b»ng thủ tinh, gm.

-Mt vµi viªn g¹ch, ngi.

III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 14 môn Khoa học - Tiết 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø hai, ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2010 KHOA HỌC (27) 5A,B GỐM XÂY DỰNG: GẠCH, NGĨI I. MỤC TIÊU: - Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Quan sát, nhận biết một số vật liệu xây dựng gạch, ngói. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Mét sè lä hoa b»ng thủ tinh, gèm. -Mét vµi viªn g¹ch, ngãi. III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A- Bài cũ: + Kể tên một số vùng núi đá vơi ở nước ta mà em biết? + Kể tên một số loại đá vơi và cơng dụng của nĩ. GV nhận xét vµ cho ®iĨm. 3. Bài mới H§ 1: Một số đồ gốm. GV chia nhĩm yêu cầu các nhĩm sắp xếp các thơng tin và tranh ảnh sưu tầm được về các loại đồ gốm, trả lời câu hỏi: + Tất cả các loại đồ gốm đều được làm bằng gì? + Gạch, ngĩi khác các đồ sành đồ sứ ở điểm nào? GV nhận xét, chốt ý: TÊt c¶ c¸c lo¹i ®å gèm ®Ịu ®­ỵc lµm tõ ®Êt sÐt.§å sµnh, sø lµ nh÷ng ®å gèm ®­ỵc tr¸ng men, ch¹m kh¾c c¸c hoa v¨n tinh x¶o. H§ 2: Mét sè lo¹i g¹ch ngãi vµ c¸ch lµm g¹ch ngãi. -YV HS Quan sát c¸c ®å vËt ®· chu¶an bÞ. GV yêu cầu HS quan sát tranh hình 1, hình 2 nêu tên một số loại gạch, cơng dụng của nĩ. GV nhận xét, chốt lại. + Hình 1: dùng để xây tường + Hình 2a): dùng để lát sân hoặc vỉa hè + Hình 2b): dùng để lát sàn nhà + Hình 2c): dùng để ốp tường + Hình 4: dùng để lợp mái nhà + Loại ngĩi nào được dùng để lợp các mái nhà trên? + Trong khu nhà em ở, cĩ mái nhà nào được lợp bằng ngĩi khơng? + Ngơi nhà đĩ sử dụng loại ngĩi gì? + Gạch, ngĩi được làm như thế nào? GV nhận xét, chốt ý: Gạch, ngĩi được làm bằng đất sét cĩ trộn lẫn với một ít cát, nhào kĩ với nước, ép khuơn để khơ và cho vào lị nung ở nhiệt độ cao. Trong nhà máy gạch ngĩi, nhiều việc được làm bằng máy. H§ 3: TÝnh chÊt cđa g¹ch , ngãi. - GV tiến hành làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát, nhận xét: + Thả viên gạch hoặc ngĩi vào nước em thấy cĩ hiện tượng gì xảy ra? + Giải thích tại sao cĩ hiện tượng đĩ? + Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đánh rơi viên gạch hoặc ngĩi? + Gạch, ngĩi cĩ tính chất gì? GV nhận xét, chốt ý: Gạch, ngĩi thường xốp, cĩ những lỗ nhỏ li ti chứa khơng khí và dễ vỡ. Vì vậy cần phải lưu ý khi vận chuyển để tránh bị vỡ 4. Củng cố - dặn dị Xem lại bài và học ghi nhớ. Nhận xét tiết học. - 2 HS trình bày Lớp nhận xét. - HS thảo luận nhĩm 4. Đại diện nhĩm trình bày sản phẩm, giải thích. HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung + Tất cả các loại đồ gốm đều được làm bằng đất sét +Gạch, ngĩi hoặc nồi đấtđược làm từ đất sét, nung ở nhiệt độ cao và khơng tráng men. Đồ sành, sứ đều là những đồ gốm được tráng men. Đồ sứ được làm từ đất sét trắng, cách làm tinh xảo - HS lắng nghe. -HS quan sát vật thật gạch, ngĩi, đồ sành, sứ. Vài HS nêu cơng dụng Lớp nhận xét HS nhận xét, trả lời: + Mái nhà ở hình 5 lợp bằng ngĩi hình 4c + Mái nhà ở hình 6 lợp bằng ngĩi hình 4a - HS quan sát thí nghiệm - HS nhận xét, trả lời. -HS nèi tiÕp gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiƯm. -HS nêu lại nội dung bài học.

File đính kèm:

  • docKH (27).doc
Giáo án liên quan