Giáo án lớp 5 Tuần 12 môn Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe hoặc đã đọc

I. Mục tiêu:

-Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường ; lời kể rõ ràng, ngắn gọn.

-Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

II.Đồ dùng dạy học:

+ Học sinh chuẩn bị câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường.

+ Học sinh có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 22/04/2017 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 12 môn Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe hoặc đã đọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC Đề bài : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường . I. Mục tiêu: -Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường ; lời kể rõ ràng, ngắn gọn. -Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. II.Đồ dùng dạy học: + Học sinh chuẩn bị câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường. + Học sinh có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện. III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét – cho điểm (giọng kể – thái độ). 3. Bài mới: “Kể chuyện đã nghe, đã đọc”. v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề. Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã đọc hay đã nghe có liên quan đến việc bảo vệ môi trường. • Giáo viên hướng dẫn học sinh gạch dưới ý trọng tâm của đề bài. • Giáo viên quan sát cách làm việc của từng nhóm. v Hoạt động 2: Học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện (thảo luận nhóm, dựng hoạt cảnh). • Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện. • Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố. Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa giáo dục của câu chuyện. Nhận xét, giáo dục (bảo vệ môi trường). 5. Tổng kết - dặn dò: Chuẩn bị: “Đi thăm cảnh đẹp của quê em”. Hát 2 học sinh lần lượt kể lại chuyện. Lớp nhận xét. Học sinh lắng nghe. -1 học sinh đọc đề bài. Học sinh phân tích đề bài, gạch chân trọng tâm. Học sinh đọc gợi ý 1 và 2. Học sinh suy nghĩ chọn nhanh nội dung câu chuyện. Học sinh nêu tên câu chuyện vừa chọn. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc gợi ý 3 và 4. Học sinh lập dàn ý. -Học sinh tập kể. Học sinh tập kể theo từng nhóm. Nhóm có thể hỏi thêm về chi tiết, diễn biến, hay ý nghĩa cần thảo luận. Cả lớp nhận xét. Mỗi nhóm cử lần lượt các bạn thi đua kể (kết hợp động tác, điệu bộ). Các nhóm khác nhận xét cách kể và nội dung câu chuyện. Cả lớp chọn câu chuyện có nội dung hay nhất. Nhận xét nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Học sinh nêu lên ý nghĩa câu chuyện sau khi kể. Cả lớp nhận xét. -Thảo luận nhóm đôi. Đại diện nhóm nêu ý nghĩa của câu chuyện. Nhận xét, bổ sung. Nhận xét:.................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKỂ CHUYỆN.doc
Giáo án liên quan