Giáo án lớp 5 Tuần 11 môn Lịch sử: Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp (1858 – 1945)

I. Mục tiêu:

-Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945:

+Năm 1858:Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

+Nửa cuối thế kỉ XIX : Phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương.

+Đầu thế kỉ XX:phong trào Đông du của Phan Bội Châu.

+Ngày 3-2-1930 :Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

+Ngày 19-8-1945:khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

+Ngày 2-9-1945:Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 22/04/2017 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 11 môn Lịch sử: Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp (1858 – 1945), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ ÔN TẬP: HƠN 80 NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1858 – 1945) I. Mục tiêu: -Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945: +Năm 1858:Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. +Nửa cuối thế kỉ XIX : Phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương. +Đầu thế kỉ XX:phong trào Đông du của Phan Bội Châu. +Ngày 3-2-1930 :Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. +Ngày 19-8-1945:khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. +Ngày 2-9-1945:Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. II. Đồ dùng dạy học : + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. Bảng thống kê các niên đại và sự kiện. + HS: Chuẩn bị bài học. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : 2. Bài cũ: “ Giáo viên nhận xét rõ. 3.Bài mới: * Giới thiệu : Ôn tập v Hoạt động 1: - Ôn tập lại các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1858 – 1945. Hãy nêu các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945 ? ® Giáo viên nhận xét. Giáo viên tổ chức thi đố em 2 dãy. Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thời điểm nào? Các phong trào chống Pháp xảy ra vào lúc nào? Phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh diễn ra vào thời điểm nào? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào? Cách mạng tháng 8 thành công vào thời gian nào? Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào? ® Giáo viên nhận xét câu trả lời của 2 dãy. v Hoạt động 2: - Học sinh nắm lại ý nghĩa 2 sự kiện lịch sử: Thành lập Đảng và Cách mạng tháng 8 – 1945. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mang lại ý nghĩa gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện Cách mạng tháng 8 – 1945 thành công? Giáo viên gọi 1 số nhóm trình bày. ® Giáo viên nhận xét + chốt ý. 4. Củng cố. - Khắc sâu kiến thức. Ngoài các sự kiện tiêu biểu trên, em hãy nêu các sự kiện lịch sử khác diễn ra trong 1858 – 1945 ? ® Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: Chuẩn bị: “Vượt qua tình thế hiểm nghèo”. Hát Hoạt động lớp. Hoạt động nhóm. - Học sinh thảo luận nhóm đôi ® nêu: + Thực dân Pháp xâm lược nước ta. + Phong trào chống Pháp tiêu biểu:Trương Định, phong trào Cần Vương. + Phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. + Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. + Cách mạng tháng 8 + Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”. Học sinh thi đua trả lời theo dãy. Học sinh nêu: 1858 Nửa cuối thế kỉ XIX Đầu thế kỉ XX Ngày 3/2/1930 Ngày 19/8/1945 Ngày 2/9/1945 Hoạt động nhóm bàn -Học sinh thảo luận theo nhóm bàn. - Nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp. Học sinh nêu: phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Nhận xét : ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLỊCH SỬ.doc
Giáo án liên quan