Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 5: Bài 21: Luyện tập

MỤC TIÊU

• Biết số ngày của từng tháng, năm không nhuận và năm nhuận .

• Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây .

• Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỷ nào

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

 *Giáo viên:

• Bảng viết sẵn nội dung của bài tập 1 , VBT ( nếu có thể )

 *Học sinh:

• Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc5 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 5: Bài 21: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỨ HAI,Ngày .... tháng.... năm .... TIẾT ......MÔN TOÁN BÀI 21. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU Biết số ngày của từng tháng, năm không nhuận và năm nhuận . Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây . Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỷ nào II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC *Giáo viên: Bảng viết sẵn nội dung của bài tập 1 , VBT ( nếu có thể ) *Học sinh: Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Dạy – học bài mới a)Giới thiệu bài: + HĐ.1 Hướng dẫn luyện tập *Bài 1: -GV yêu cầu HS tự làm -Cùng HS nhận xét bài trên bảng và cho điểm HS . -Cho HS nêu lại : những tháng nào . bao nhiêu ngày -GV giới thiệu : Những năm tháng 2 có 28 ngày gọi là Bài 2 : -GV yêu cầu HS tự đổi đơn vị , sau đó gọi một số HS giải thích cách đổi của mình . Bài 3 : -GV yêu cầu HS đọc đề bài tự làm bài -Cho HS nêu cách tính số năm từ khi vua Quang Trung đái phá quân Thanh đến nay -GV yêu cầu tự làm phần b sau đó chữa bài . 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm các bài tập luyện tập thêm -Chuẩn bị bài : Tìm số trung bình cộng -1 HS lên bảng làm , lớp viết vào vở BT -Nhận xét bà trên bảng, và đổi vở để kiểm tra bài của nhau. -Những tháng 4, 6 , 9 , 11có 30 ngày . Những tháng 1, 3 ,5 ,7 , 8, 10, 12 có 31 ngày.Tháng 2 có 28 ngày -HS nghe và làm bài tập phần b -3 HS lên bảng làm bài mỗi HS làm một dòng , HS cả lớp làm bài vào VBT -Thực hiện yêu cầu . -HS thực hiện phép trừ , 2005 – 1789 = 216 ( năm ) -Nguyễn trãi sinh năm : 1980 – 600 = 1380 Nhận xét,đánh giá: THỨ BA,Ngày .... tháng .. năm ..... TIẾT .....MÔN TOÁN BÀI 22 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I.MỤC TIÊU Bước đầu hiểu biết được số trung bình cộng của nhiều số . Biết cách tính số trung bình cộng của 2,3,4 số . II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC *Giáo viên: Hình vẽ và đề bài toán a, b phần bài học SGK viết sẵn trên bảng phụ hoặc băng giấy . *Học sinh: Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a)Giới thiệu bài: HĐ.1Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng a/Bài toán1 : -GV yêu cầu Hs đọc đề toán . -GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán . -GV giới thiệu : Can thứ nhất . của 4 và 6 -GV hỏi lại : Can thứ nhất . có mấy lít dầu? -Số trung bình cộng của 6 và 4 là mấy ? -Dựa vào cách giải của 6 và 4? -GV cho HS nêu ý kiến , . +Bước thứ nhất trong bài trên , chúng ta tính gì ? +Để tính số lít dầu . chúng ta tính gì ? +Như vậy , để tìm số dầu trung cho số can . -Tổng 6 và 4 có mấy số hạng ? +Để tìm số trung bình cộng -Cho HS phát biểu lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số. *Bài toán 2 : -GV yêu cầu Hs đọc đề bài toán 2 -GV yêu cầu HS làm bài . -GV nhận xét bài làm của HS -Muốn tìm số trung bình cộng ba số 32, 48 , 64 , 72 -Cho HS nêu quy tắc tính số trung bình cộng của nhiều số . + HĐ.2 Luyện tập – Thực hành . *Bài 1a,b,c -GV yêu cầu HS nêu đề bài , sau đó tự làm -GV chữa bài . Bài 2 : -GV yêu cầu HS đọc đề toán . -Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì ? -GV yêu cầu HS làm bài . -GV nhận xét và cho điểm HS . 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài : Luyện tập. -HS đọc đề bài . -1 HS lên bảng làm ,lớp làm vào giấy nháp -HS nghe giảng -Trung bình mỗi can có 5 lít dầu -Số trung bình cộng của 6 và 4 là 5 -HS suy nghĩ , thảo luận với nhau để tìm theo yêu câu . +Tính tổng số dầu trong cả 2 can dầu +Thực hiện phép tính chia tổng số dầu cho 2 can . -Có 2 số hạng . -Muốn tìm .. số hạng -HS đọc đề bài . -1 HS lên bảng làm ,lớp làm bài vào VBT -Ta tính tổng của 3 số chia cho 4.(32 + 48 + 64 + 72 ) : 4 = 54 -4 HS lên bảng làm , lớp làm bài vào VBT -HS đọc đề bài -Số ki – lô – gam trung bình của mỗi bạn -1 HS lên bảng làm,lớp làm bài vào VBT THỨ TƯ,Ngày .... tháng .... năm ...... TIẾT .... MÔN TOÁN BÀI 23. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU Tính được trung bình cộng của nhiều số. Bước đầu biết giải toán về tìm số TB cộng II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Dạy – học bài mới a)Giới thiệu bài: + HĐ.1 Hướng dẫn luyện tập *Bài 1 -Cho HS nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số rồi tự làm bài . Bài 2: -GV gọi HS đọc đề bài . -Yêu cầu HS tự làm . Bài 3 : -GV gọi HS đọc đề bài . -Yêu cầu HS tự làm -GV nhận xét và cho điểm HS . 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm các bài tập luyện tập thêm -Chuẩn bị bài : Biểu đồ -HS làm bài , sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau a/(96 + 121 + 143 ) : 3 b/(35 + 12 + 24 + 21 + 43): 5 = 27 -1 HS đọc Bài giải Số dân tăng thêm của cả 3 năm 96 + 82 + 71 = 249 ( người) Trung bình mỗi năm dân số của xã đó tăng thêm số người là 249 : 3 = 83 ( người) Đáp số : 83 người -Thực hiện yêu cầu . -1 HS lên bảng làm , lớp viết vào VBT Nhận xét,đánh giá: THỨ NĂM. TIẾT ....... MÔN TOÁN BÀI.24.BIỂU ĐỒ I.MỤC TIÊU -Giúp HS: Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh vẽ. Biết đầu biết cách đọc thông tin trên biểu đồ tranh vẽ . II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Biểu đồ Các con của năm gia đình , như phần bài học SGK , phóng to Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a)Giới thiệu bài: + HĐ.1 Tìm hiểu biểu đồ Các con của năm gia đình -GV treo biểu đồ Các con của năm gia đình .giới thiệu -GV hỏi : Biểu đồ gồm mấy cột ? -Cột bên trái cho biết gì ? -Cột bên phải cho biết gì ? -Biểu đồ cho biết về Các con những gia đình nào? -Gia đình cô Mai có mấy con , đó là trai hay gái ? -Gia đình cô Lan có mấy con , đó là trai hay gái ? -Biểu đồ cho biết gì về các con gia đình cô Hồng ? -Vậy còn gia đình cô Đào , gia đình cô Cúc? -Hãy nêu lại những đặc điểm của 5 gia đình thông qua biểu đồ . + HĐ.2 Luyện tập thực hành Bài 1: -GV yêu cầu HS sát biểu đồ sau đó tự làm -GV chữa bài . +Biểu đồ biểu diễn nội dung gì ? -Khối 4 có mấy lớp , đọc tên cáclớp đó ? -Cả 3 lớp tham gia . môn thể thao nào ? -Môn bơi có mấy lớp tham gia ? Là những lớp nào ? -Môn nào có ít lớp tham gia nhất ? -Hai lớp 4B và 4 C tham gia .môn nào ? *Bài 2a,b -GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó làm bài . -GV nhận xét và cho điểm HS 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm các bài tập luyện tập thêm -Chuẩn bị bài : Biểu đồ -HS quan sát biểu đồ -Gồm 2 cột -Cột bên trái nêu tên của các gia đình. -Cột bên phải cho biết số con , mỗi con của từng gia đình. -Gia đình cô Mai . gia đình cô Cúc -Gia đình cô Mai có 2 con , điều là gái . -Gia đình cô Lan chỉ có 1 con trai -Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1con gái -Gia đình cô Đào chỉ có 1 con gái. Gia đình cô Cúc có 2 đều là con trai -HS tổng kết lại các nội dung trên : . -1 HS lên bảng làm , lớp làm vào giấy nháp +Biểu đồ biểu diễn các môn thể thao khối 4 tham gia . -Khối 4 có 3 lớp , cáclớp đó : 4A , 4 B , 4C -Khối 4 tham .. đá câu. -Môn bơi có 2 lớp tham gia là lớp 4 A và 4C -Môn cờ vua chỉ có lớp 4A tham gia . -Hai lớp 4B và 4 C tham gia .. môn đá cầu -HS dựa vào biểu đồ và làm bài Nhận xét,đánh giá: THỨ SÁU. TIẾT ..... MÔN TOÁN BÀI 25. BIỂU ĐỒ (tt) I.MỤC TIÊU Bước đầu biết về biểu đồ hình cột. Bước đầu biết cách đọc thông tin trên biểu đồ hình cột . II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Phóng to hoặc vẽ sẵn vào bảng phụ Biểu đồ số chuột của 4 thôn đã diệt Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a) Giới thiệu bài: + HĐ.1Tìm hiểu biểu đồ hình cột -GV treo biểu đồ và giới thiệu : ........ + Biểu đồ gồm mấy cột ? +Dưới chân các cột ghi gì ? +Trục bên trái biểu đồ cho biết gì ? +Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì ? -GV hướng dẫn HS đọc biểu đồ +Biểu đồ biểu các thôn nào ? +Hãy chỉ trên biểu đồ ..các thôn . +Thôn Đông diệt .con chuột ? Vì sao em biết ? +Hãy nêu số chuột đã diệt thôn Thượng. -Cột cao hơn sẽhay ít hơn ? +Thôn nào ..chuột nhất ? Thôn nào . ít chuột nhất +Cả 4 thôn diệt được bao nhiêu con chuột ? +Thôn Đoài .. bao nhiêu con chuột ? +Thôn Trung bao nhiêu con chuột ? -Có mấy thôn diệt trên 2000 con chuột ? là thôn nào ? +HĐ.2 Luyện tập thực hành Bài 1: -GV yêu cầu HS sát biểu đồ sau đó tự làm +Có những lớp nào tham gia ? +Hãy nêu cây trồng của từng lớp ? *Bài 2a -Cho HS đọc số lớp 1của trường Hoà Bình từng năm -GV treo biểu đồ ,hỏi : Cột đầu tiên .. biểu diễn gì ? -Trên đỉnh cột . Vì sao ? -Cột thứ 2 trong bảng biểu đồ biểu diễn mấy lớp ? -Năm học nào thì trường Hoà Bình có 3 lớp Một ? -GV yêu cầu HS tự làm với 2 cột còn lại -GV chữa bài và cho điểm HS 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài : Luyện tập -HS quan sát biểu đồ -Gồm 4 cột -Ghi tên 4 thôn -Ghi số chuột đã bị diệt -Là số con chuột được biểu diễn ở cột đó . -Của 4 thôn : +2 HS lên bảng chỉ , .. +Vì trên đỉnh cột biểu .. có số 2000 -Thôn Đoài ..được 2750 con chuột -Cột cao hơn sẽ . ít hơn . +Thôn Thượng diệt Thôn Trung .. -2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 con chuột + 2200 – 2000 = 200 con chuột +: 2750- 1600 = 1150 con chuột . -Có 3 thôn diệt trên 2000 con chuột ? Đó là thôn Thượng, thôn Đoài, thôn Đông. -1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp - Lớp 4A , 4 B , 5A , 5B , 5C -Lớp 4A trồng được35 cây , . 23 cây -Khối 5 có 3 lớp tham gia : 5A , 5 B, 5C +Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất . +Lớp 5C trồng được ít cây nhất . -Số cây trồng của cả khối 4 và khối 5 là : -HS nhìn SGK đọc . -Biểu diễn số lớp một của năm 2001 – 2002 -Điền 4 , vì .. năm 2001-2002 -Biểu diễn 3 lớp - Năm 2002-2003 -1 HS lên bảng làm bài . lớp điền vào VBT -3 HS lên bảng làm bài , mỗi HS làm 1 ý , HS cả lớp làm bài vào VBT

File đính kèm:

  • docTOAN tuan 5.doc
Giáo án liên quan