Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 29: Tiết 5: Luyện tập chung

I.MỤC TIÊU:

Giúp HS:- Oân tập về tỉ số của hai số.

- Rèn kĩ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- HS khá giỏi làm tốt các bài tập

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc9 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 29: Tiết 5: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p làm vào VBT. Nhận xét, bổ sung: Tiết: 3 MÔN. TOÁN BÀI. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ I.MỤC TIÊU: Giúp HS: -Biết cách giải bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. HS khá giỏi làm tốt các bài tập II. ĐDDH - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1 Kiểm tra. 2 Bài mới a. Giới thiệu bài mới + HĐ.1 Hướng dẫn giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. a/ Bài toán 1 -GV nêu bài toán: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 . Tìm hai số đó. 5 + Bài toán cho ta biết những gì? + Bài toán hỏi gì? -GV nêu: Bài toán cho biết hiệu và tỉ số của hai số . tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng. -Cho HS cả lớp biểu diễn chúng bằng sơ đồ đoạn thẳng. -Cho HS biểu thị hiệu của hai số trên sơ đồ. Số bé: +--+--+--+ Số lớn: +--+--+--+--+--+ + Theo sơ đồ thì số lớn hơn số bé mấy phần bằng nhau? + Như vậy hiệu số phần bằng nhau là mấy? + Số lớn lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị? -KL: Như vậy hiệu hai số .. hiệu số phần bằng nhau. + Biết 24 tương ứng với 2 phần bằng nhau, hãy tìm gía trị của 1 phần. + Vậy số bé là bao nhiêu? + Số lớn là bao nhiêu? - Cho HS trình bày lời giải bài toán,. b/ Bài toán 2: -GV gọi 1 HS đọc đề bài toán -Hiệu và Tỉ số của hai số là bao nhiêu? -GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ minh họa bài toán trên. -Cho HS nhận xét sơ đồ, sau đó kết luận và hỏi: + Hiệu số phần bằng nhau là mấy? + Hiệu số phần bằng nhau tương ứng với bao nhiêu mét? + Vì sao? + Hãy tính giá trị của 1 phần. + Hãy tìm chiều dài. + Hãy tìm chiều rộng hình chữ nhật. -GV yêu cầu HS trình bày bài toán -GV nhận xét. + HĐ.2 Kết luận: +Qua 2 bài toán trên, nêu các bước giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? -GV nêu lại các bước giải: Khi trình bày lời giải. với bước tìm các số. + HĐ.3 Luyện tập – thực hành: Bài 1: -GV yêu cầu HS đọc đề bài. +Bài toán thuộc dạng tóan gì? -GV yêu cầu HS làm bài. -GV chữa bài. *Bài 2 -Cho HS đọc đề bài, sau đó làm bài vào vở bài tập. -GV gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp. -GV nhận xét, kết luận, cho điểm HS. Bài 3 -GV yêu cầu HS đọc đề bài toán, sau đó hỏi: -GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ bài toán và giải -GV chữa bài, sau đó nhận xét bài làm và cho điểm HS. 3.CỦNG CỐ, DẶN DÒ -Cho HS nêu lại các bước giải của bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà. -HS nghe và nêu lại bài toán. - biết hiệu hai số là: 24, tỉ số hai số là: 3. 5 + Bài toán yêu cầu tìm hai số. -HS phát biểu ý kiến và vẽ sơ đồ:. -HS biểu thị của hai số vào sơ đồ. -Số lớn hơn số bé 2 phần bằng nhau. + Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần) + Số lớn hơn số bé 24 đơn vị. + Nghe giảng +Giá trị của 1 phần là: 24 : 2=12 + Số bé là: 12 x 3 = 36. + Số lớn là: 36 + 24 = 60. -HS làm bài vào vở. Bài giải. Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần) Số bé là: 24 : 2 x 3 = 36 Số lớn là: 36 + 24 = 60 Đáp số: Số bé: 36 ; số lớn :60. -1 HS đọc. HS cả lớp đọc bài trong SGK. -Là 12m và ø 7. 4 -1 HS vẽ trên bảng, lớp vẽ ra giấy nháp. -Nhận xét sơ đồ. + Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 4 = 3 (m) + Hiệu số phần bằng nhau tương ứng 12 m. + Vì theo sơ đồ . 12 mét tương ứng với 3 phần bằng nhau. + Giá trị của 1 phần là: 12 : 3 = 4 (m) + Chiều dài hình chữ nhật là:4 x 7 = 28(m). +Chiềurộng hình chữ nhật là:28–12= 16(m) -HS trình bày vào vở. -HS trao đổi, thảo luận và trả lời: * Bước 1: vẽ sơ đồ minh họa bài toán. * Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau. * Bước 3: Tìm giá trị của 1 phần. * Bước 4: Tìm các số. -1 HS đọc, lớp đọc đề bài trong SGK. -Bài toán cho hiệu và tỉ số của hai số,. -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập. -Theo dõi. -HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 2 = 5 (phần) Tuổi con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi) Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi) Đáp số: Con: 10 tuổi Mẹ : 35 tuổi -1 HS đọc, cả lớp theo dõi và nhận xét. -HS đổi chéo vở để kiểm tra. -1 HS đọc, HS cả lớp đọc thầm trong SGK. -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập. -HS theo dõi và tự kiểm tra bài của mình. -1 HS nêu, các HS khác theo dõi để nhận xét và bổ sung ý kiến. Tiết: 4 MÔN. TOÁN BÀI. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp HS: Rèn kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. HS khá giỏi làm tốt các bài tập. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI a. Giới thiệu bài mới: + HĐ.1 Hướng dẫn luyện tập *Bài 1: -Cho HS đọc đề bài và tự làm bài. Sau đó chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. *Bài 2 -GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài. -GV chữa bài và cho HS giải thích cách vẽ sơ đồ. -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 -GV gọi HS đọc đề bài. + Bài toán cho em biết những gì? + Bài toán hỏi gì? + Vì sao lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4B 10 cây? + Lớp 4A có nhiều hơn lớp 4B mấy HS? + Biết lớp 4A tính số cây mà mỗi HS trồng được. +hãy tính số cây mỗi lớp và trình bày lời giải bài toán. -GV kiểm tra vở của 1 số HS. Bài 4 -Cho HS đọc sơ đồ bài toán và hỏi: + Qua sơ đồ bài toán, em cho biết bài toán thuộc dạng toán gì? + Hiệu của hai số là bao nhiêu? + Tỉ số của số bé và số lớn là bao nhiêu? + Dựa vào sơ đồ em hãy đọc thành đề toán. -GV yêu cầu HS làm bài. 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: -GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. -HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 3 HS đọc bài làm , lớp theo dõi và chữa bài. -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập. -HS theo dõi bài chữa của GV. -1 HS đọc, lớp đọc đề bài trong SGK. + Bài toán cho biết: Lớp 4A : 35 HS Lớp 4B : 33 HS Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B : 10 cây. Số cây mỗi HS trồng như nhau. + hỏi số cây của mỗi lớp trồng được. + Vì lớp 4A có nhiều HS hơn. + Lớp 4A nhiều hơn 4B là: 35 -33 =2 HS. + Số cây mỗi HS trồng là: 10 : 2 = 5 (cây). Bài giải Số HS lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là: 35 – 33 = 2 (học sinh) Mỗi HS trồng số cây là: 10 : 2 = 5 (cây) Lớp 4A trồng số cây là: 35 x 5 = 175 (cây) Lớp 4B trồng số cây là: 33 x 5 = 165 (cây) Đáp số: 4A : 175 cây 4B : 165 cây. + Bài toán thuộc dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. + Hiệu của hai số là 72. + Số bé bằng 5 số lớn. 9 + Hiệu của hai số là 72. Số bé bằng 5 số lớn. Tìm hai số đó. 9 -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng là: 9 – 5 = 4 (phần) Số bé là: 72 : 4 x 5 = 90 Số lớn là: 90 + 72 = 162 Đáp số: Số bé : 90 Số lớn : 162 Nhận xét, bổ sung: THỨ . Ngày tháng năm TIẾT . MÔN. TOÁN BÀI. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp HS: - Rèn kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI a. Giới thiệu bài mới: + HĐ.1 Hướng dẫn luyện tập Bài 1: -Cho HS đọc đề bài và tự làm bài. Sau đó chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. Bài 2 -GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài. -GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích cách vẽ sơ đồ của mình. -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 -GV gọi HS đọc đề bài. GV hướng dẫn yêu cầu HS tự làm -Gv nhận xét , cho điểm Bài 4 -Tiến hành tương tự bài tập 4 tiết 143 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: -GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. -HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 2-3HS đọc bài làm, lớp theo dõi và chữa bài. -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập. -1 HS đọc, cả lớp đọc đề bài trong SGK. Bài giải Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là : 4-3=1 ( phần ) Cửa hàng có số gạo nếp là 540 : 3 = 180 ( kg) Cửa hàng có số gạo tẻ là 180+540 = 720 ( kg ) Đáp số : Gạo nếp : 180 kg Gạo tẻ : 720 kg Nhận xét, bổ sung: Tiết: 5 MÔN. TOÁN BÀI. LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp HS: Rèn kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu ) và tỉ số của hai số đó. HS khá giỏi thực hiện tốt các bài tập II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: a. Giới thiệu bài mới: + HĐ.1 Hướng dẫn luyện tập Bài 1: -GV treo bảng phụ ( hoặc băng giấy có kẻ sẵn nội dung của bài toán lên bảng Hiệu 2 số Tỉ số của 2 số 15 2/3 36 1/4 -Cho HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi. Sau ñoù chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. *Baøi 2 -GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi -Gv yeâu caàu HS neâu tæ soá cuûa hai soá -GV nhaän xeùt yeâu caàu HS töï laøm -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 -GV goïi HS ñoïc ñeà baøi. +Baøi toaùn cho em bieát nhöõng gì ? +Baøi toaùn hoûi gì ? +Muoán tính soá kg gaïo moãi loaïi chuùng ta laøm nhö theá naøo ? +Vaäy ñaàu tieân chuùng ta laøm gì ? -Yeâu caàu HS töï laøm -GV Nhaän xeùt cho ñieåm. Baøi 4 -Tieán haønh töông töï baøi 3 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ: Chốt lại nội dung -GV toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø. -1 HS leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. -HS theo doõi baøi chöõa cuûa GV. -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc ñeà baøi trong SGK. -HS traû lôøi -HS laøm baøi vaøo phieáu luyeän taäp Baøi giaûi Hieäu soá phaàn baèng nhau 10 – 1 = 9 (phaàn) Soá thöù hai laø : 738 : 9 = 82 Soá thöù nhaát laø : 82 + 738 = 820 Ñaùp soá: Soá thöù hai laø : 82 Soá thöù nhaát laø : 820 -Moät soá HS ñoïc, HS khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt -1 HS leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. Baøi giaûi Toång soá tuùi gaïo 10 + 12 = 22 ( tuùi ) Moãi tuùi gaïo laø 220 : 22 = 10 ( kg) Soá gaïo neáp naëng laø 10 x 10 = 100 ( kg ) Soá gaïo teû naëng laø 12 x 10 = 120 ( kg ) Ñaùp soá: Gaïo neáp : 100 kg Gaïo teû :120 kg Nhận xét: ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTOAN tuan 29.doc