Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 1 - Tiết 01 : Khái niệm về phân số

I. MỤC TIÊU :

 Giúp học sinh :

 Củng cố khái niệm ban đầu về phân số : đọc, viết phân số.

 Ôn tập cách viết thường, viết số tự nhiên dạng phân số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 Các tấm hình cắt và vẽ như các hình vẽ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

docx10 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 1 - Tiết 01 : Khái niệm về phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Tiết 01 : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ Thứ ..ngày. . tháng năm 2012 I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh : Củng cố khái niệm ban đầu về phân số : đọc, viết phân số. Ôn tập cách viết thường, viết số tự nhiên dạng phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Các tấm hình cắt và vẽ như các hình vẽ trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Kiểm tra bài cũ : Khám phá : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số : GV hướng dẫn HS quan sát từng tấm bìa rồi nêu tên gọi phân số, tự viết phân số đó và đọc phân số. Chẳng hạn : GV viết lên bảng phân số , đọc là : hai phần ba. Làm tương tự với các tấm bìa còn lại. Cho HS chỉ vào các phân số : và nêu, chẳng hạn : hai phần ba, năm phần mười, ba phần tư, bốn mươi phần trăm là các phân số. Hoạt động 2 : Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số. GV hướng dẫn HS lần lược viết 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2 ; dưới dạng phân số. Chẳng hạn 1 : 3 = ; rồi giúp HS tự nêu : một phần ba là thương của 1 chia 3. Tương tự với các phép chia còn lại. Hoạt động 3 : Kết nối GV hướng dẫn HS làm lần lược các bài tập 1,2,3,4 trong vở bài tập Toán 5 rồi chữa bài. Nếu không đủ thời gian thì chọn một số trong các nội dung từng bài tập để HS làm tại lớp, số còn lại sẽ làm khi tự học. HS quan sát miếng bìa rồi nêu : một băng giấy được chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu 2 phần, tức là tô màu hai phần ba băng giấy, ta có phân số . Một vài HS nhắc lại. HS nêu như chú ý 1 trong SGK. (Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho). Tương tự như trên đối với các chú ý 2,3,4. HS làm toàn bộ bài 1,2 còn lại một nửa hoặc hai phần ba số lượng bài trong từng bài tập 3,4. Khi chữa bài phải chữa theo mẫu. 3.Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau – làm những bài tập còn lại của bài 3, 4 Rút kinh nghiệm : Thứ ..ngày. . tháng năm 2012 Tiết 2 ÔN TẬP : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ . MỤC TIÊU : Giúp HS : Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ : Khám phá : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ôn tập tính chất cơ bản của phân số. GV hướng dẫn HS thực hiện theo ví dụ 1, chẳng hạn có thể nêu thành bài tập dạng : = , HS chọn một số thích hợp để điền số đó vào ô trống. ( Lưu ý HS, đã điền số nào vào ô trống phía trên gạch ngang thì cũng phải điền số đó vào phía dưới gạch ngang, và số đó cũng phải là số tự nhiên khác 0). Sau cả 2 ví dụ GV giúp HS nêu toàn bộ tính chất cơ bản của phân số (như SGK). Hoạt động 2 :Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. GV hướng dẫn học sinh tự rút gọn phân số . Chú ý : Khi chữa bài nên cho HS trao đổi ý kiến để nhận ra : có nhiều cách rút gọn phân số, cách nhanh nhất là chọn được số lớn nhất mà tử số và mẫu số của phân số đã cho đều chia hết cho số đó. GV hướng dẫn HS tự qui đồng mẫu số nêu trong ví dụ 1 và ví dụ 2 (SGK), tự nêu cách qui đồng mẫu số ứng với từng ví dụ (xem lại Toán 4, trang 28 và 29). Nếu còn thời gian GV cho HS làm bài tập 3 rồi chữa bài . HS tự tính các tích rồi viết tích vào chỗ chấm thích hợp. Chẳng hạn : hoặc ; HS nhận xét thành một câu khái quát như SGK. Tương tự với ví dụ 2. HS nhớ lại : Rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. Rút gọn phân số cho đến khi không thể rút gọn được nữa (tức là nhận được phân số tối giản). Học sinh làm bài tập 1 trong Vở bài tập Toán 5 (phần 1). Chẳng hạn : ; HS làm bài tập 2 (trong Vở bài tập Toán 5 (phần 1) rồi chữa bài. Học sinh tự làm bài 3: và Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau : ôn tập so sánh 2 phân số . Rút kinh nghiệm : Thứ ..ngày. . tháng năm 2012 Tiết 3 ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU : Giúp HS : Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số, so sánh phân số với đơn vị. Biết so sánh hai phân số có cùng tử số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ Khám phá : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ôn tập cách so sánh hai phân số GV gọi HS nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số, rồi tự nêu ví dụ về từng trường hợp (như SGK). Khi nêu ví dụ, chẳng hạn một HS nêu thì yêu cầu HS đó giải thích ( chẳng hạn, và đã có cùng mẫu số là 7, so sánh 2 tử số ta có 2 . Hoạt động 2 : Kết nối Bài 1 : cho HS tự làm rồi chữa bài Bài 2 :cho HS làm bài rồi chữa bài, nếu không đủ thời gian thì làm bài a) còn lại sẽ làm khi tự học HS nêu cách nhận biết một phân số bé hơn 1 ( hoặc lớn hơn 1). Chú ý : HS nắm được phương pháp chung để so sánh hai phân số là bao giờ cũng có thể làm cho chúng có cùng mẫu số rồi mới so sánh các tử số. HS làm bài và trình bày bằng miệng hoặc viết chẳng hạn : hoặc mà nên HS làm bài rồi chữa bài : a) b) Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau . Rút kinh nghiệm : Thứ ..ngày. . tháng năm 2012 Tiết 4 ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( TT ) I. MỤC TIÊU : Giúp HS : So sánh phân số với đơn vị So sánh hai phân số cùng tử số . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ : Khám phá : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV hướng dẫn H làm lần lượt từng bài tập rồi chữa bài, khi chữa bài sẽ kết hợp ôn tập và củng cố các kiến thức đã học , chẳng hạn Bài 1 : cho HS làm bài rồi chữa bài, khi HS chữa bài GV cho HS nêu nhận xét và nhớ lại đặc điểm phân số bé hơn 1, lớn hơn 1 , bằng 1. GV cho HS nhắc lại các điều kiện để so sánh phân số với 1. Bài 2 : tương tự như bài 1 và giúp HS nhớ được : Trong hai phân số có tử số bằng nhau , phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn . Bài 3 : cho HS làm phần a) và phần c) rồi chữa bài, phần c) cho HS tự làm khi tự học . Bài 4 : cho HS nêu bài toán rồi giải toán . ( vì tử số là 3 nhỏ hơn mẫu số là 5) ( vì tử số là 9 lớn hơn mẫu số là 4 ) =1 ( vì mẫu số là 2 bằng tử số là 2 ) Bài giải ( bài4) Mẹ cho chị số quýt tức là chị được số quýt. Mẹ cho em số quýt nghĩa là em được số quýt mà nên vậy mẹ cho em được nhiều quýt hơn . Củng cố, dặn dò : Làm phần còn lại của bài tập 3 Rút kinh nghiệm : Thứ ..ngày. . tháng năm 2012 TIẾT 5 PHÂN SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU : Giúp HS : Nhận biết các phân số thập phân. Nhận ra : có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ : Khám phá : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu phân số thập phân GV nêu và viết trên bảng các phân số ; cho HS nêu đặc điểm của các phân số này, để nhận biết các phân số đó có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; GV giới thiệu : các phân số có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; gọi là các phân số thập phân (cho một vài HS nhắc lại). GV nêu và viết trên bảng phân số , yêu cầu HS tìm phân số thập phân bằng để có : = Hoạt động 2 : Kết nối Bài 1 : Cho HS tự viết cách đọc phân số thập phân (theo mẫu). Bài 3 : cho H nêu ( bằng nói hoặc bằng viết ) Các phân số thập phân là : và HS làm tương tự với Cho HS nêu nhận xét để : Nhận ra rằng : có một phân số có thể viết thành phân số thập phân. Biết chuyển một số phân số thành phân số thập phân (bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10 ; 100 ; 1000 ; rồi nhân cả tử số và mẫu số với số đó để được phân số thập phân). Bài 2 : HS tự viết các phân số thập phân để được : Bài 4 : HS tự làm bài rồi chữa bài. ( H có thể chữa một phần bài tập hoặc toàn bộ bài . Kết quả là : a) b) c) d) Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docxtuan 1.docx