Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tiết 18: Trò chơi “ai nhanh, ai khéo”

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.

- Học trò chơi : “ ai nhanh ai khéo”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động.

II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.

 

doc60 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 13/04/2017 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tiết 18: Trò chơi “ai nhanh, ai khéo”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 65 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi : “dẫn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Thi phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. 10’ - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. d) - Học trò chơi: “ Dẫn bóng” - Phương pháp dạy học sáng tạo 7’ - Lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 66 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi : “dẫn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Thi phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. 10’ - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. d) - Chơi trò chơi: “ Dẫn bóng” - Phương pháp dạy học sáng tạo 7’ - Lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 67 TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC”VÀ “ DẪN BÓNG” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức” và “ dẫn bóng” - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Thi phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. 10’ - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. d) - ôn trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức” - Phương pháp dạy học sáng tạo 2 5 8 1 4 7 10 3 6 9 e) Ôn trò chơi : dẫn bóng 7’ - Lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 68 TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH” VÀ “ AI KÉO KHOẺ” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi :” Nhảy đúng nhảy nhanh” “ai kéo khoẻ”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Thi phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. 10’ - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. d) – Ôn và Chơi trò chơi: “ Nhảy đúngnhảy nhanh”. Và “ ai kéo khoẻ” - Phương pháp dạy học sáng tạo 7’ - Lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 69 TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “ LĂN BÓNG” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi :” Nhảy lò cò tiếp sức” “Lăn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Thi phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. 10’ - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. d) – Ôn và Chơi trò chơi: “ Nhảy lò cò tiếp sức”. Và “ Lăn bóng” - Phương pháp dạy học sáng tạo 7’ - Lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 70 TỔNG KẾT NĂM HỌC I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tổng kết môn học - Yêu cầu thực hiện được những kiến thức những kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá những cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những hs xuất sắc. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Trong lớp học - Bảng thống kê kiến thức III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ - Chơi trò chơi vui tại chỗ - Hát tập thể 2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’) a) – Hệ thống lại các nội dung đã học trong năm 15’ - Lần lượt nêu tên các nội dung kT - Nêu các mức độ em cần đạt ở trong mỗi nội dung đó. - Em cần chú ý những gì? - Cho một ssố em thực hiện - Nhận xét b) – Đánh giá kết quả học tập 15’ - Lắng nghe nhận xét . - c) Tuyên dương các hs có thành tích tiêu bểu trong học tập 10’ - Nêu tên các hs có nhiều hoạt động tích cực. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Hát bài hát quen thuộc. - Làm vệ sinh cá nhân

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC LOP 5.doc