Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 4 - Tiết 7: Những con sếu bằng giấy

. MỤC TIÊU :

- Đọc đúng tên người, tên địa lý nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm bài văn

- Hiểu ý chớnh bài: Tố cỏo tội ỏc chiến tranh hạt nhõn, thể hiện khỏt vọng sống, khỏt vọng hũa bỡnh của trẻ em. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3).

II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn Luyện đọc.

 

doc34 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 4 - Tiết 7: Những con sếu bằng giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trọng trong sản xuất và đời sống : bồi đắp phự sa, cung cấp nước, tụm cỏ, nguồn thuỷ điện,. - Xỏc lập được mối quan hệ địa lớ đơn giản giữa khớ hậu và sụng ngũi : nước sụng lờn xuống theo mựa ; mựa mưa thường cú lũ lớn ; mựa khụ nước sụng hạ thấp. - Chỉ được vị trớ của một số sụng : Hồng, Thỏi Bỡnh, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mó, Cả trờn bản đồ ( lược đồ). II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ địa lý tự nhiờn VN. - Tranh ảnh về sụng mựa lũ và sụng mựa cạn (nếu cú). - Phiếu thảo luận nhúm – SGV/86. III.các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 cõu hỏi – SGK/74. 2. Bài mới : TG ND & MT Hoạt động của GV Hoạt động của Hs Giới thiệu bài 1 – Nước ta cú mạng lưới sụng ngũi dày đặc * Hoạt động 1 : làm việc cỏ nhõn, cặp MT : Mụ tả và nờu được vị trớ địa lớ nước VN Bước 1 : HS quan sỏt H1 SGK, trả lời cỏc cõu hỏi: - Nước ta cú nhiều sụng hay ớt sụng so với cỏc nước mà em biết? - Kể tờn và chỉ trờn H1 vị trớ mọt số sụng ở VN. - Ở miền Bắc và miền Nam cú những sụng lớn nào? - Nhận xột về sụng ngũi ở miền Trung. Bước 2 : HS lờn bảng chỉ trờn BĐ Địa lớ TN VN cỏc sụng chớnh: sụng Hồng, sụng Thỏi Bỡnh, sụng Mó, sụng Cả, sụng Đà Rằng, sụng Tiền, sụng Hậu, sụng Đồng Nai. GV chốt ý : Mạng lưới sụng ngũi nước ta dày đặc và phõn bố rộng khắp trờn cả nước. 2 – Sụng ngũi nước ta cú lượng nước thay đổi theo mựa. Sụng cú nhiều phự sa * Hoạt động 2 : Làm việc theo nhúm Bước 1 : HS trong nhúm đọc SGK, quan sỏt hỡnh 2, hỡnh 3 hoặc tranh ảnh sưu tầm rồi hoàn thành PBT - SGV / 86. Bước 2 : Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày kết quả làm việc –HS khỏc bổ sung; GV sửa chữa kết luận. -Màu nước của con sụng địa phương em vào mựa lũ và mựa cạn cú khỏc nhau khụng? Tại sao? 3 – Vai trũ của sụng ngũi * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - Kể về vai trũ của sụng ngũi? - Chỉ vị trớ 2 đồng bằng lớn và những con sụng bồi đắp nờn chỳng; Vị trớ nhà mỏy thủy điện Hũa Bỡnh, Y-ta-ly và Trị An. - GV kết luận. - Bài học SGK 3. Củng cố, dặn dũ : Sụng ngũi nước ta cú đặc điểm gỡ? Về nhà học bài và đọc trước bài 5/77. - HS trả lời. - HSKG - Vài HS chỉ trờn BĐ. - Nhúm 6 (3’) - HSKG trỡnh bày. - HS trả lời. - HS chỉ trờn BĐ Địa lớ TN VN. - Vài HS đọc. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ______________________________ Ngày soạn :24/9/2011 Ngày giảng: Thứ sáu , ngày 30 / 9 / 2011 toán tiết 20 :LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Mục tiêu : - Bieỏt giaỷi baứi toaựn lieõn quan ủeỏn quan heọ tổ leọ baống moọt trong hai caựch “Ruựt veà ủụn vũ” hoaởc “Tỡm tổ soỏ”. - HS laứm ủửụùc BT1, BT2, BT3. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY - HOẽC: Baỷng phuù vieỏt noọi dung baứi taọp 3/20. III.các hoạt động dạy học: 1. Kieồm tra baứi cuừ: (3’) 02 HS - Yeõu caàu HS laứm caực baứi taọp hửụựng daón luyeọn taọp theõm cuỷa tieỏt hoùc trửụực. - GV nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm. TG ND & MT Hoạt động của GV Hoạt động của Hs 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu baứi: Neõu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc. b. Noọi dung: Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp 1, 2. Baứi 1/22: - Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. - Hửụựng daón HS tỡm hieồu noọi dung cuỷa baứi. - Baứi toaựn thuoọc daùng gỡ? - Yeõu caàu HS tửù toựm taột. - Yeõu caàu HS tửù giaỷi. - GV nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm, sửỷa baứi. Baứi 2/22: - GV tieỏn haứnh tửụng tửù baứi taọp 1. - Nhaộc HS chuự yự coõng thửực tớnh chu vi hỡnh chửừ nhaọt. Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp 3,4. Baứi 3/22: - Goùi HS ủoùc ủeà baứi. - Baứi toaựn naứy thuoọc daùng gỡ? - Em coự theồ giaỷi baứi toaựn naứy theo nhửừng caựch naứo? - Yeõu caàu HS thửùc hieọn baứi theo hai caựch, GV coự theồ toồ chửực cho HS laứm baứi theo nhoựm toồ. - GV sửỷa baứi, nhaọn xeựt. Baứi 4/22: - GV coự theồ tieỏn haứnh tửụng tửù nhử baứi taọp 3. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Veà nhaứ laứm baứi taọp, sửỷa baứi sai vaứo vụỷ. - HS nhaộc laùi ủeà. - HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. - Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng (hieọu) vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự. - HS toựm taột vaứ giaỷi. - 1 HS neõu coõng thửực tớnh chu vi hỡnh chửừ nhaọt. - 1 HS ủoùc ủeà baứi. - Baứi toaựn lieõn quan ủeỏn quan heọ tổ leọ. - HS neõu 2 caựch giaỷi. - HSKG laứm baứi. - HS laứm vieọc theo nhoựm. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ luyện từ - câu TIẾT 18: LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu : - Tỡm được cỏc từ trỏi nghĩa theo yờu cầu của BT1, BT2 (3 trong số 4 cõu) BT3. - Biết tỡm những từ trỏi nghĩa để miờu tả theo yờu cầu BT4 (chọn 2 hoặc 3 trong số 4 ý :a,b,c,d); đặt cõu để phõn biệt một cặp từ trỏi nghĩa tỡm được ở BT 4(BT 5). II: Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Bảng phụ. III.các hoạt động dạy học: tg ND & MT Hoạt động của GV Hoạt động của Hs 5’ 1. Kiểm tra: - 3 HS lần lượt làm cỏc BT 1, 2, 3 ở phần luyện tập về từ trỏi nghĩa. - GV nhận xột, cho điểm. 30’ 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (28’) a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1. HSKG thuộc 4 thành ngữ, tục ngữ - GV cho HS đọc yờu cầu đề và giao việc. Tỡm cỏc từ trỏi nghĩa nhau trong 4 cõu a, b, c, d. - Cho HS làm bài, GV phỏt phiếu cho 3 HS. - HS làm việc cỏ nhõn. - Cho HS trỡnh bày kết quả. - GV nhận xột, chốt lại. (SGV) b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2. ( Cỏch tiến hành như BT 1) Kết quả: a) lớn b) già c) dưới d) sống c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3. ( Cỏch tiến hành như BT1) Kết quả: a) nhỏ b) lành c) khuya d) sống d) Hướng dẫn HS làm bài tập 4. HSKG làm cả bài - GV cho HS đọc yờu cầu đề và giao việc. Tỡm những từ trỏi nghĩa nhau tả hỡnh dỏng, tả hành động, tả trạng thỏi và tả phẩm chất. - Cho HS làm việc, GV phỏt phiếu cho cỏc nhúm. - Cho HS trỡnh bày kết quả. - Đại diện nhúm trỡnh bày. - GV nhận xột, chốt lại.(SGV) e) Hướng dẫn HS làm bài tập 5. - GV cho HS đọc yờu cầu đề và giao việc. Chọn một cặp từ trong cỏc cặp từ vừa tỡm được và đặt cõu với cặp từ đú. - Cho HS đặt cõu. - Mỗi HS đặt 2 cõu với 2 từ trỏi nghĩa. - Cho HS trỡnh bày. - GV nhận xột. 5’ 3. Củng cố, dặn dũ: - GV nhận xột tiết học. - Yờu cầu HS về nhà làm lại vào vở cỏc BT 4,5. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... tập làm văn tiết8: KIỂM TRA VIẾT (tả cảnh) I. Mục tiêu : - Viết được một bài văn miờu tả hoàn chỉnh cú đủ ba phần (MB,TB,KB), thể hiện rừ sự quan sỏt và chọn lọc chi tiết miờu tả - Diễn đạt thành cõu; bước đầu biết dựng từ ngữ, hỡnh ảnh gợi tả trong bài văn. II: Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa như nội dung kiểm tra trong SGK. III.các hoạt động dạy học: tg ND & MT Hoạt động của GV Hoạt động của Hs 1’ 1. Giới thiệu bài: 5’ 2. Hướng dẫn HS làm bài Kiểm tra. - GV nờu yờu cầu: Đõy là lần đầu tiờn cỏc em viết một bài văn hoàn chỉnh vỡ vậy cỏc em đọc kĩ một số đề cụ đó ghi trờn bảng và chọn đề nào cỏc em thấy mỡnh cú thể viết tốt nhất. Khi đó chọn phải tập trung làm khụng cú thay đổi. - HS đọc đề trờn bảng và chọn đề. 30’ 3. HS làm bài. - GV tạo điều kiện yờn tĩnh cho HS làm bài. - HS làm bài. - GV thu bài cuối giờ. - HS nộp bài. 4’ 4. Củng cố, dặn dũ: - GV nhận xột tiết làm bài của HS. - Yờu cầu HS về nhà đọc trước Đề bài, gợi ý của tiết Tập làm văn tuần sau. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Hoạt động tập thể kiểm điểm trong tuần I. Mục tiêu : -Tiếp tục ổn định nền nếp lớp, củng cố hoạt động ban cỏn sự lớp. -HS nhận thức rừ hơn về nhiệm vụ học tập của bản thõn. II.LấN LỚP: 1.Đỏnh giỏ chung tỡnh hỡnh trong tuần: a.Học tập: -Đa số HS cú thỏi độ học tập tốt, chịu khú. Tuy nhiờn vẫn cũn một số HS chưa cố gắng trong học tập b.Nền nếp lớp: -Vệ sinh: tốt -Đồng phục: một số HS chưa cú khăn quàng . -Ban cỏn sự lớp chưa phỏt huy được vai trũ trong hướng dẫn lớp sinh hoạt, tự quản. 2. Phương hướng tuần sau: -Ban cỏn sự lớp cần cố gắng hơn trong hoạt động, HS mua khăn quàng, thực hiện cho tốt việc đồng phục. Nhắc nhở việc học tập, vắng , trễ -Thực hiện tốt 5 điều Bỏc Hồ dạy, lễ phộp với thầy cụ giỏo, đoàn kết giỳp đỡ bạn bố -Học bài và làm bài trước khi đến lớp. -Nõng cao ý thức rốn chữ viết. -Thi đua học tập giữa cỏc tổ, nhúm học tập -Chuẩn bị tốt nội dung cỏc bài học 2.Biện phỏp thực hiện: -GV thường xuyờn KT việc học bài ở nhà của hs, thường xuyờn kt đồ dựng học tập để nhắc nhở

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 cua tam.doc