Giáo án lớp 5 môn Tập đọc Tuần 2 - Tiết 2 - Tiết 3: Nghìn năm văn hiến

Mục tiêu

- HS biết đọc đúng một văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê.

- Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể hiện nền văn hiến lâu đời(trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh họa bài đọc sgk.

- Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn của bảng thống kê để hướng dẫn HS luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc31 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc Tuần 2 - Tiết 2 - Tiết 3: Nghìn năm văn hiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùt ủoọng 2 : haựt keỏt hụùp goừ ủeọm theo nhũp vaứ theo phaựch . Gv mụỷ nhaùc vaứ haựt keỏt hụùp goừ ủeọm maóu cho hs quan saựt . Reo vang reo , ca vang ca + + + + Gv hửụựng daón hs haựt vaứ goừ ủeùm theo phaựch cho chớnh xaực . Gv cho hs haựt vaứ goừ ủeọm thaứnh thaùo sau ủoự cho hs haựt vaứ goừ ủeọm theo daừy lụựp vaứ nhaọn xeựt Gv mụứi hs haựt vaứ goừ ủeọm vaứ nhaọn xeựt . Gv ủeọm cho lụựp haựt vaứ goừ ủeọm vaứi laàn theo nhaùc . Gv cho hs haựt vaứ goừ ủeọm theo nhũp . Gv laứm maóu cho hs quan saựt . Reo vang reo , ca vang ca . + + Gv hửụựng daón hs haựt vaứ goừ ủeọm theo nhũp cho chớnh xaực . Gv cho tửứng daừy haựt vaứ nhaọn xeựt . Gv goùi moọt vaứi hs haựt vaứ nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hs Gv cho lụựp haựt vaứ vaọn ủoọng phuù hoùa theo nhaùc coự theồ ủửựng hai tay choỏng hoõng vaứ nhuựn chaõn theo nhaùc nhũp nhaứng . Gv nhaọn xeựt . 4/ Cuỷng coỏ – daởn doứ : Gv hoỷi laùi noọi dung baứi hoùc , teõn baứi , teõn taực giaỷ . Gv ủeọm laùi cho hs nghe qua giai ủieọu baứi haựt maóu hoaởc gv hts laùi cho hs nghe . Gv ủeọm ủaứn vaứ cho hs haựt oõn baứi haựt vaứi laàn keỏt hụùp goừ ủeọm theo phaựch . Gv kieồm tra hs haựt vaứ nhaọn xeựt . Gv nhaọn xeựt chung giụứ hoùc khen ngụùi hs haựt toỏt , nhaộc nhụỷ hs chửa toỏt caàn coỏ gaộng hụn . Veà nhaứ haựt thuoọc baứi haựt vaứ chuaồn bũ baứi cho tieỏt sau toỏt hụn nửừa . Caõu hoỷi vaứ baứi taọp : em bieỏt baứi haựt naứo veà phong caỷnh buoồi saựng hoaởc thieõn nhieõn noựi chung . Hoùc thuoọc baứi haựt Reo vang bỡnh minh . Hs chaứo + haựt Hs traỷ lụứi Hs haựt oõn Hs nghe maóu baứi haựt Hs ủoùc lụứi ca Hs hoùc haựt theo hửụựng daón cuỷa gv Hs haựt toaứn baứi Hs haựt theo daừy lụựp Hs haựt luaõn phieõn , haựt caự nhaõn Hs quan saựt gv laứm maóu Hs haựt vaứ goừ ủeọm Hs goừ ủeọm theo daừy Hs haựt caự nhaõn Hs quan saựt gv laứm maóu Hs haựt vaứ goừ ủeọm Hs haựt caự nhaõn Hs vaọn ủoọng theo nhaùc Hs traỷ lụứi caõu hoỷi Hs nghe maóu Hs haựt oõn Hs nghe gv nhaọn xeựt Hs nghe gv daởn doứ Chaứo ,haựt Traỷ baứi Nghe maóu ẹoùc lụứi ca Luyeọn gioùng Hoùc haựt Haựt ủửụùc 5 caõu trong baứi Quan saựt maóu Haựt voó tay theo baùn Quan saựt maóu Haựt goừ ủeọm theo baùn Hs traỷ lụứi caõu hoỷi Haựt oõn Ngày giảng : Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2011 Tiết 1 Toán: Tiết 10: Hỗn số (tiếp theo) I. Mục tiêu: - HS biết cách chuyển một hỗn số thành phân số và vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm các bài tập. II. Đồ dùng dạy học. Các tầm bìa cắt và vẽ như hình sgk. III. Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài 1 trang 12 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài b. Hướng dẫn cách chuyển một hỗn số thành một phân số. GV hướng dẫn HS thực hiện các VD và Nêu vấn đề. - Yêu cầu HS nêu nhận xét. c. Thực hành: Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân Số - GV nhận xét chữa bài Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính theo mẫu. - GV nhận xét Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính. - GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò - Nhắc lại nội dung bài - 2HS lên bảng, lớp làm nháp - HS thực hiện VD 2 = 2 += Ta viết gọn là: 2 *Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số cộng với tử số ở phần phân số. * Mẫu số bằng mẫu số phần phân số. - HS làm 2 ; 3 ; 10 - HS làm a, 24 c, 10 - HS làm a, 2 c, 8 Tiết 2 Tập làm văn Tiết 4: Luyện tập làm báo cáo thống kê. I, Mục tiêu: - Nhận biết được bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: nêu số liệu và trình bày bảng(BT1). - Biết thống số liệu HS trong lớp theo mẫu(BT2) II.Đồ dùng dạy học Bút dạ, một số tờ phiếu ghi mẫu thống kê ở bài 2 III. Các hoạt động dạy học 1. Bài mới a. Giới thiệu bài ghi đầu bài b. Hướng dẫn luyện tập - GV dán bảng thống kê lên bảng - 1, 2 HS đọc Nhắc lại những số liệu thống kê trong bài Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ 1705 đến 1919? - Số tiến sĩ là 2896, số khoa thi 185 Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay? - Số bai là 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia là 1306 Các số liệu thống kê được trình bày dưới hình thức nào? - Hai hình thức: Nêu số liệu Trình bày bảng số liệu Các số liệu thống kê có tác dụng gì? - Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh, tăng sức thuyết phục - GV kết luận; Bài 2; - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài - Chia nhóm, phát phiếu bài tập - HS làm việc theo nhóm 4 - Trình bày kết quả, nhận xét - GV nhận xét, chữa bài Nhìn bảng số liệu em thấy tổng số HS giữa các tổ như thế nào? Số HS nam, số HS nữ giữa các tổ 2. Củng cố, dặn dò - Nhắc lại nội dung bài hoc - Nhận xét giờ học Tiết 3 Khoa học Tiết 4: Cơ thể chúng ta được hình Thành như thế nào? I, Mục tiêu: - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ. - Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam,nữ. II, Đồ dùng dạy học: - Hình sgk. III, Các hoạt động dạy học: 1, ổn định tổ chức Hát 2, Kiểm tra bài cũ - Trong nhà em có sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái không.? - Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? - GV nhận xét đánh giá 3, Bài mới a, Giới thiệu bài ghi đầu bài lên bảng b, Hoạt động 1: Làm việc cả lớp MT: HS nhận biết được một số từ khoa học: Thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai. Cách tiến hành: - Cơ quan nào trong cơ thể quyết định giới tính của con người? - Cơ quan sinh dục nam có khả năng gì? - Cơ quan sinh dục nữ có khả năng gì? * GV kết luận: Cơ thể người được hình thành từ một tế bào trứng của mẹ kết hợp với tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là sự thụ tinh. Trứng đã được thụ tinh được gọi là hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai, sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé sẽ được sinh ra. c, Làm việc với sgk: MT: Hình thành cho hs biểu tượng về sự thụ tinh và sự phát triển của thai nhi. Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát hình 1a,b,c. - Mỗi chú thích phù hợp với hình nào? Kl: Hình 1a- các tinh trùng gặp trứng. Hình 1b- một tinh trùng đã chui được vào trứng. Hình 1c- trứng và tinh trùng đã kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. - Hình 2,3,4,5 sgk. - Hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng? - GV kết luận 4, Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau. - HS trả lời - HS chú ý nghe câu hỏi và lựa chọn câu trả lời. - Cơ quan sinh dục. - Tạo ra tinh trùng. - Tạo ra trứng. - HS chú ý nghe để hiểu một số khái niệm. - HS quan sát hình sgk. - HS tìm câu chú thích phù hợp với hình. - Hs quan sát hình 2,3,4,5 sgk. H2: Thai khoảng 9 tháng. H3: Thai được 8 tuần. H4: Thai được 3 tháng. H5: Thai được 5 tuần. Tiết 4 Địa lí Tiết 2: Địa hình và khoáng sản. I. Mục tiêu: - Nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, phần đất liền của VN, diện tích là đồi núi và diện tích là đồng bằng. - Nêu tên được một số loại khoáng sản chính của VN than, sắt, a-pa-tít, bô-xit, dầu mỏ khí tự nhiên. - Chỉ các dãy núi và đồng bằng lớn trên bản đồ( lược đồ) dãy HLS, Trường Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung. - Chỉ được một số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ( lược đồ): Than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyên, a-pa-tít ở Lào Ca, dầu mỏ khí tự nhiên ở vùng biển phía Nam II, Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ khoáng sản Việt Nam (nếu có). III, Các hoạt động dạy học: 1, ổn định tổ chức : Hát 2, Kiểm tra bài cũ - Gv treo bản đồ tự nhiên Việt Nam yêu cầu HS Chỉ phần đất liền của nước ta Nước ta tiếp giáp với những nước nào? Hình dạng và diện tích lãnh thổ nước ta? - GV nhận xét, đánh giá 3, Bài mới a, Địa hình: Hoạt động 1: Làm việc cá nhân: - Đọc nội dung sgk, quan sát hình 1. - Chỉ vị trí vùng đồi núi và đồng bằng trên lược đồ hình 1. - Kể tên và chỉ trên lược đồ vị trí các dãy núi chính ở nước ta, những dãy núi nào có hướng tây bắc- đông nam? những dãy núi nào có hình cánh cung? - Kể tên và chỉ trên lược đồ vị trí các đồng bằng lớn ở nước ta? - Nêu một số đặc điểm chính của địa hình nước ta. * Kết luận: Trên phần đất liền của nước ta, 3/4 diện tích là đồi núi những chủ yêu là đồi núi thấp, 1/4 diện tích là đồng bằng và phần lớn là đồng bằng châu thổ do phù sa của các sông bồi đắp. b, Khoáng sản: Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. - Hình 2 sgk và vốn hiểu biết. - Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta. - Hoàn thành bảng sau: Tên k/s Kí hiệu Nơip/ bố Côngdụng Than A-pa-tit Sắt Bô-xít Dầu mỏ * Kết luận: Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xít. 4, Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS lên bảng chỉ và nêu - HS hoàn thành các câu hỏi gợi ý. - HS quan sát hình 2. - HS hoàn thành bảng thống kê. Tiết 5 sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 2 Nhận xét chung : Đi học chuyên cần : Nề nếp ; Nề nếp truy bài : Vệ sinh : Vệ sinh lớp học , các khu vực được phân công. Vệ sinh cá nhân. Thể dục giữa giờ 3 Học tập : - Đạo đức : Phương hướng tuần sau : Duy trì tốt các nề nếp đã quy định Thi đua học tập giữa các tổ - Hăng hái xây dựng bài trong các giờ học - Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong tuần xét duyệt của tổ chuyên môn ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an lop 5 tuan 2 full H2G.doc
Giáo án liên quan