Giáo án lớp 5 môn Mĩ thuật - Tuần 1 - Bài 1: Thường thức mỹ thuật: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

- HS nhận xét được sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.

- HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- SGK, SGV

- Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ.

- Tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân

2. Học sinh:

- SGK, vở thực hành.

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu

1. Ổn định tổ chức: Hát vui

2. Giới thiệu: Đồ dùng học Mĩ thuật

3. Bài mới:

 

doc69 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Mĩ thuật - Tuần 1 - Bài 1: Thường thức mỹ thuật: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đánh giá sản phẩm. Dặn dò: Quan sát Lọ, hoa và quả Và phân công mỗi nhóm chuẩn bị 3 vật mẫu (Lọ, hoa và quả) Xem bài và chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau./. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... KẾ HOẠCH BÀI HỌC KHỐI: 5 TUẦN :..32.. Bài 32: Vẽ theo mẫu VẼ TĨNH VẬT (vẽ màu) ( Bộ phận ) I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT HS biết cách quan sát, so sánh và nhận ra đặc điểm của mẫu. HS vẽ được hình và màu theo cảm nhân riêng. HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. Biết được vẽ đẹp của tĩnh vật, vẽ được các bức tranh tĩnh vật, biết sáng tạo trong khi vẽ tranh tĩnh vật, II/ CHUẨN BỊ: GV: Mẫu vẽ có 3 vật mẫu (lọ, hoa, quả) Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ của HS năm trước. HS: Vở thực hành Mẫu vẽ. Bút chì, tẩy III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức: Hát vui. Kiểm tra : Đồ dùng học tập Bài mới: Giới thiệu bài: Hỏi lại bài cũ để dẫn các em vào bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát nhận xét GV hướng dẫn tạo điều kiện cho các em bày mẫu theo nhóm và hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu về vị trí, nhận xét đặc điểm các bộ phận của mẫu, nhận xét hình dáng, so sánh tỉ lệ, độ đậm nhạt, sáng tối của mẫu mà các em đã tự bày GV giới thiệu tranh tĩnh vật để tạo hứng thú với bài học. Tóm tắt và hệ thống những ý chính, tạo mạch kiến thức liên hoàn để HS hiểu bài dễ dàng hơn. Họp nhóm bày mẫu. Quan sát và nhận xét. Hoạt động 2: Cách vẽ Giới thiệu hình gợi ý cách vẽ, kết hợp câu hỏi để các em nêu ra các bước vẽ. GV hướng dẫn HS ước lượng chiều cao, chiều ngang của mẫu để vẽ khung hình cân đối. Ước lượng phác khung hình của từng vật mẫu; Gợi ý HS vẽ màu theo ý thích. theo cảm nhận riêng GV cho các em quan sát bài vẽ của HS năm trước, để các em nhận xét. Đóng góp xây xựng bài. Quan sát, nhận xét Hoạt động 3: Thực hành GV cho các nhóm tự bày mẫu và vẽ vào vở thực hành. GV quan sát, dựa vào bài thực tế của HS để nhắc nhở góp ý, bổ sung và điều chỉnh những thiếu sót. Và giúp so sánh tỉ lệ. Sắp xếp bố cục Giúp đỡ thêm cho HS còn lúng túng. Thực hành Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá Cho trình bày một số bài vẽ, gợi ý HS nhận xét về : Bố cục, tỉ lệ,hình vẽ (Giống mẫu), độ đậm nhạt (bằng màu). Và tự xếp loại theo cảm nhận riêng.. GV nhận xét, bổ sung và chỉ ra những bài vẽ đẹp và những thiếu sót chung hoặc riêng của một số bài. - GV kết luận (lịng ghép BVMT ): Qua bài học này các em phải biết bảo vệ, giử gìn các bức tranh tĩnh vật, khơng được làm hư hỏng chúng, biết sáng tạo trong khi vẽ tranh tĩng vật Quan sát, nhận xét và đánh giá. Dặn dò: Xem bài và chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau./. KẾ HOẠCH BÀI HỌC KHỐI: 5 TUẦN :..33.. Bài 33: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CỔNG TRẠI HOẶC NỀU TRẠI THIẾU NHI ( Bộ phận ) I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT HS hiểu vai trò và ý nghĩa của trại thiếu nhi. HS biết cách trang trí và trang trí được cổng hoặc nều trại theo ý thích. HS yêu thích các hoạt động tập thể. Biết được vẽ đẹp của cổng, liều trại và nét đẹp quanh nĩ, biết giử gìn liều trại.. II/ CHUẨN BỊ GV: Hình vẽ trong sách Một số bài vẽ của HS năm trước . Hình gợi ý cách vẽ . HS: Vở thực hành. Bút chì, màu vẽ, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định: Hát vui. Kiểm tra : Đồ dùng học tập của HS Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu hình vẽ và dẫn dắt các em vào bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét GV giới thiệu hình ảnh về trại. Gợi ý HS : - Hội trại thường tổ chức vào dịp nào? ở đâu? - Trại gồm có những phần chính nào? - Những vật liệu cần thiết để dựng trại gồm những gì? - Hình minh hoạ trang trí là gì? - Yêu cầu HS nêu một vài chủ đề. GV kết luận lại nội dung của bài học. Quan sát, thảo luận và nhận xét Hoạt động 2: Cách trang trí trại. GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ, Kết hợp vẽ bảng HD: -Trang trí cổng trại: Vẽ hình cổng, hàng rào, vẽ hình trang trí, vẽ màu - Trang trí lều trại: Vẽ hình cân đối với giấy, trang trí trại (hình hao, lá, chim, cá cảnh SH, PC) GV nhắc HS không nên chọn quá nhiều hình ảnh, cần có ý thức lựa chọn hình ảnh trang trí hai hoà, có nội dung, có mảng lớn, nhỏ có sự thay đổi hấp dẫn Quan sát Hoạt động 3: Thực hành GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm vào giấy A4. GV bao quát lớp, gợi ý, hướng dẫn bổ sung động viên các em làm bài. Thực hành. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho trình bày bài vẽ và đưa ra những tiêu chí, hướng dẫn các em nhận xét và tự đánh giá. GV chỉ rõ ra những gì đạt và những gì chưa đạt, nhận xét, khen ngợi những HS có bài vẽ đẹp, và xếp loại. Nhận xét chung tiết học. - GV kết luận (lịng ghép BVMT ): Qua bài học này các em phải biết bảo vệ mơi trường quanh liều trại của chúng ta, phải trồng nhiều cây xanh để che mát cho liều trại. Quan sát và nhận xét vẽ của bạn. Dặn dò: Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài các em yêu thích. Xem bài trước và Chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau./. KẾ HOẠCH BÀI HỌC KHỐI: 5 TUẦN :..34.. Bài 34: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TỰ CHỌN ( Bộ phận ) I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT HS biết cách tìm, chọn nội dung đề tài. HS biết cách vẽ và vẽ được tranh theo ý thích. HS quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Biết được vẽ đẹp của thiên nhiên trng tranh đề tài tự chọn, là mơi trường sống và làm việc của con người, biện pháp bảo vệ thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên, cĩ ý thức và giử gìn mơi trường.. II/ CHUẨN BỊ GV: Tranh vẽ, ảnh của các hoạ sĩ vẽ những đề tài khác nhau. Hình gợi ý cách vẽ. HS: Vở thực hành, SGK Bút chì, màu vẽ, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định : Hát vui. Kiểm tra : Đồ dùng học tập Bài mới: Giới thiệi bài: GV liên hệ thực tế và đưa ra những câu hỏi gợi ý các em nhớ lại những đề tài mà các em yêu thích và dẫn các em vào bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Tìm, chọn nội dung đề tài GV giới thiệu tranh của hoạ sĩ và tổ chức cho các em thảo luận nhóm, đặt câu hỏi gợi ý để các em biết tranh vẽ thuộc đề tài gì? Trong tranh có hình ảnh nào? bố cục tranh như thế nào? hình ảnh chính, phụ, màu sắc như thế nào có phù hợp với đề tài không?. Hướng dẫn cho các em thấy được vẽ đẹp của mỗi bức tranh, mỗi đề tài khác nhau. Họp nhóm, xem tranh và thảo luận Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Cho HS quan sát hình gợi ý kết hợp với câu hỏi gợi ý để các em tìm ra các bước vẽ tranh: chọn đề tài. Sắp xếp hình chính, phụ, bố cụ hợp lý và vẽ màu phù hợp Phát biểu xây dựng bài. Xem tranh và nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành GV cho các em vẽ vào giấy khổ A4 ( để trưng bày tiết học sau). Quan sát và gợi ý thêm cho các em về cách chọn và sắp xếp hình ảnh. HD thêm cho các em còn lúng túng để các em hoàn thành được bài vẽ. Thực hành Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá Chọn một số bài vẽ và gợi ý HS nhận xét về cách chọn đề tài, sắp xếp các hình ảnh, cách vẽ hình ảnh, cách vẽ màu Cho các em tự xếp loại. GV tổng kết và nhận xét chung về tiết học. Khen ngợi HS hoàn thành tốt, nhắc nhở động viên chưa hoàn thành về cố gắng hơn ở những bài sau. - GV kết luận (lịng ghép BVMT ): Qua bài học này các em phải biết bảo vệ mơi trường sống của chúng ta, khơng được làm ơ nhiễm chúng, phải thu gơm gác thường xuyên Quan sát, nhận xét, và đánh giá sản phẩm. Dặn dò: - Tự chọn các bài vẽ trong năm để chuẩn bị trưng bày cho tiết học cuối năm RÚT KINH NGHIỆM KẾ HOẠCH BÀI HỌC KHỐI: 5 TUẦN :..35.. Bài 35: Tổng kết năm học TRƯNG BÀY CÁC BÀI VẼ, BÀI NẶN ĐẸP I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT Đây là năm học cuối của bậc Tiểu học, GV và HS cần thấy được kết quả, dạy – học mĩ thuật trong năm học và trong bậc học. Nhà trường thấy được công tác quan lí dạy – học mĩ thuật. GV rút kinh nghiệm cho dạy – học ở những năm học tiếp theo. HS thấy rõ những gì đã đạt được và có ý thức phấn đấu trong các năm học tiếp theo ở bậc THCS Phụ huynh HS biết kết quả học tập mĩ thuật của con em mình. II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC GV và HS chọn các bài vẽ ở các phân môn. Trình bày trền giấy Ao Trưng bày trên bảng. Trình bày theo từng phân môn. Bày các phần tập nặn của các em lên bàn (nếu có) Tổ chức có các em xem, trao đổi, và tự cảm thụ được cái đẹp. III/ ĐÁNH GIÁ Tổ chức cho HS xem và gợi ý các em nhận xét, đánh giá. Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp và biểu dương trước tập thể.

File đính kèm:

  • docMi thuat 5.doc
Giáo án liên quan