Giáo án lớp 5 môn Khoa học - Tuần 31 - Tiết 2: Trao đổi chất ở thực vật

I/.MỤC TIÊU :

- Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường: thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, chất khoáng khác,

-HS khá giỏi Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ.

II/.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 -Hình minh hoạ trang 122 SGK.

 -Sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật viết vào bảng phụ.

III/.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 20/04/2017 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Khoa học - Tuần 31 - Tiết 2: Trao đổi chất ở thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 2 MÔN. KHOA HỌC BÀI. TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT I/.MỤC TIÊU : - Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường: thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, chất khoáng khác, -HS khá giỏi Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ. II/.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Hình minh hoạ trang 122 SGK. -Sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật viết vào bảng phụ. III/.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1 Kiểm tra 2. Bài mới: + Giới thiệu bài *Hoạt động 1:Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra mơi trường những gì? -Cho HS quan sát hình minh hoạ và mơ tả nội dung trên hình vẽ. +Hãy chú ý đến những yếu tố cây xanh phát triển tốt. -Gọi HS trình bày. +Trong quá trình sống lấy từ mơi trường những gì ? +Khi HH cây thải ra mơi trường những gì ? +Quá trình trên được gọi là gì ? + thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật ? - KL: Trong quá trình sống, cây xanh phải thường xuyên trao đổi chất với mơi trường. .. khí ơ-xi và các chất khống khác. *HĐ. 2:Sự trao đổi chất giữa thực vật và mơi trường +Sự trao đổi khí trong hơ hấp ở thực vật diễn ra ntn? +Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào ? -Treo bảng phụ cĩ ghi sẵn sơ đồ sự trao đổi khí trong hơ hấp ở thực vật và sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật và giảng bài. * Cây cũng lấy khí ơ-xi và thải ra khí các-bơ-níc tham gia hơ hấp và trao đổi khí trực tiếp với mơi trường bên ngồi. +Sự trao đổi thức ăn ở thực vật chính là quá trình quang hợp. . nước, chất khống, khí các-bơ-níc để nuơi cây. *HĐ. 3:Thực hành : vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật -Tổ chức cho HS hoạt động trong nhĩm 4. -Phát giấy cho từng nhĩm. Cho HS vẽ sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn. -Gọi HS đại diện nhĩm lên trình bày. -Nhận xét, khen ngợi. 3Củng cố –dặn dị Chốt lại nội dung bài Nhận xét tiết học. -HS quan sát, trao đổi. -Thực hiện theo yêu cầu -HS trình bày, bổ sung. -Lắng nghe. -Trao đổi theo cặp và trả lời câu hỏi: -HS hoạt động nhĩm theo sự hướng dẫn. -Tham gia vẽ sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật và trình bày sự trao đổi chất ở thực vật theo sơ đồ vừa vẽ trong nhĩm. -Đại diện các nhĩm lên trình bày, các nhĩm khác bổ sung. Nhận xét: ................................................................................................................................................. Tiết4 MÔN. KHOA HỌC BÀI. ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG I/.MỤC TIÊU : Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật như: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng. HS khá giỏi biết vận dụng tốt vào thực tế cuôc sống II/.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh minh hoạ trang 124, 125 SGK. -Phiếu thảo luận nhĩm. III/.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1 Kiểm tra 2. Bài mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 1:Mơ tả thí nghiệm -Tổ chức cho HS tiến hành miêu tả, phân tích thí nghiệm theo nhĩm 4. -Quan sát 5 con chuột thí nghiệm và trả lời câu hỏi: +Mỗi con chuột được sống trong những điều kiện nào? +Mỗi con chuột nàychưa đuợc cung cấp điều kiện nào? -Gọi HS trình bày yêu cầu mỗi nhĩm chỉ nĩi về 1 hình, các nhĩm khác bổ sung. PHIẾU THẢO LUẬN NHĨM Nhĩm: . . . . . . . . . . . . Bài: Động vật cần gì để sống ? Chuột sống ở hộp số Điều kiện được cung cấp Điều kiện cịn thiếu 1 Ánh sáng, nước, khơng khí Thức ăn 2 Ánh sáng, khơng khí, thức ăn Nước 3 Ánh sáng, nước, khơng khí, thức ăn 4 Ánh sáng, nước, thức ăn Khơng khí 5 Nước, khơng khí, thức ăn Ánh sáng -Nhận xét, khen ngợi. +Các con chuột trên có những đ/ k sống nào giống nhau ? +Con chuột nào thiếu điều kiện gì ? Vì sao ..? +Qua thí nghiệm các em biết đượcû điều gì? Em thử đoán xem động vật cần gì để sống ? *Hoạt động 2:Điều kiện cần để động vật sống và phát triển bình thường -Tổ chức cho HS hoạt động nhóm gồm 4 HS. - QS tiếp các con chuột và dự đoán xem các con chuột nào sẽ chết trước ? Vì sao ? +Động vật sống và phát triển bình thường cần phải có những điều kiện nào ? * Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng . mất dần một số khả năng có thể thích nghi với môi trường. 3/.Củng cố-Dặn dò Chốt lại nội dung bài. -Nhận xét tiết học -HS thảo luận nhóm 4 theo sự hướng dẫn của GV. -HS quan sát 5 con chuột sau đó điền vào phiếu thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày +Cùng nuôi thời gian như nhau, trong một chiếc hộp giống nhau. +Con chuột số 1 thiếu thức ăn vì ... +Nối tiếp trả lời- HS khác nhận xét -Hoạt động theo sự hướng dẫn của GV. -Đại diện trình bày. Các nhóm bổ sung. +Để động vật sống và phát triển bình thường cần . nước uống, thức ăn, ánh sáng. Nhận xét: ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKHOA tuan 31.doc