Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống (Gia rai, Êđê, Bana .) nhưng là nơi dân cư thưa thớt nhất nước ta.

 -Sử dụng được tranh ảnh để mô tả trang của một số dân tộc ở Tây Nguyên: nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy .

II.CHUẨN BỊ ĐDDH :

 -Tranh, ảnh về nhà ở ,buôn làng ,trang phục ,lễ hội ,các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 20/04/2017 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT .... MÔN. ĐỊA LÝ BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN I.MỤC TIÊU: -Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống (Gia rai, Êđê, Bana ...) nhưng là nơi dân cư thưa thớt nhất nước ta. -Sử dụng được tranh ảnh để mô tả trang của một số dân tộc ở Tây Nguyên: nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy . II.CHUẨN BỊ ĐDDH : -Tranh, ảnh về nhà ở ,buôn làng ,trang phục ,lễ hội ,các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài củ - Yc HS lên bảng trả lời xâu hỏi Nhận xét ghi điểm 3 Bài mới a.Giới thiệu bài: HĐ.1 Tây Nguyên –nơi có nhiều dân tộc sinh sống : -Cho HS đọc mục 1 rồi trả lời các câu hỏi sau : +Kể tên một số dân tộc ở Tây Nguyên . + những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên ? Những dân tộc nào từ nơi khác đến ? +Mỗi dân tộc có những đặc điểm gì riêng biệt ? +Để Tây Nguyên ..... đã và đang làm gì? -GV sửa chữa và kết luận HĐ.2 Nhà rông ở Tây Nguyên : -GV cho các nhóm dựa vào mục 2 tranh, ảnh để thảo luận theo các gợi ý sau : +Mỗi buôn ở Tây Nguyên có ngôi nhà gì đặc biệt ? +Nhà rông được dùng để làm gì ? +sự to, đẹp của nhà rông biểu hiện cho điều gì ? -GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp . -GV sửa chữa và hoàn thiện phần trình bày . * HĐ. 3.Trang phục ,lễ hội : -GV cho các nhóm dựa vào mục 3 và các hình 1, 2, 3, 5, 6 để thảo luận theo các gợi ý sau : +Người dân Tây Nguyên nam, nữ thường ăn mặc như thế nào ? +Lễ hội ở Tây Nguyên thường được tổ chức khi nào ? +Kể tên một số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên? +Người dân ở Tây Nguyên thường làm gì trong lễ hội ? +Ở Tây Nguyên, người dân thường sử dụng những loại nhạc cụ độc đáo nào? -GV cho HS đại diên nhóm báo cáo kết quả. -GV sửa chữa tóm tắt lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư ,buôn làng và sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên . 4.Củng cố -dặn do : -Nhaän xeùt tieát hoïc . - 2 HS đọc -HS trả lời . -HS khác nhận xét . -HS đọc SGK . -HS các nhóm thảo luận và trình bày kết quả -Các nhóm khác nhận xét,bổ sung . -HS dựa vào SGK để thảo luận các câu hỏi . -HS đại diện nhóm trình bày . -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

File đính kèm:

  • docDIA tuan 7.doc
Giáo án liên quan