Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 5: Ôn tập học kì 1

Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản.

-Chỉ trên bản dồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta.

-Biết hệ thống hoá các kiền thức đã học về dịa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản: đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.

-Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 5: Ôn tập học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự saựu ngaứy 18 thaựng 12 naờm 2009 ẹũa lớ Tieỏt: 5/ 17: OÂN TAÄP HOẽC Kè 1 I-MUẽC TIEÂU: Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản. -Chỉ trên bản dồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta. -Biết hệ thống hoá các kiền thức đã học về dịa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản: đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng. -Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ. II-CHUAÅN Bề: -Baỷng phuù ghi toựm taột noọi dung III-CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY-HOẽC Tiến trỡnh Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-OÅn ủũnh: 2-Kieồm tra: 3-Baứi mụựi: a. GTB b. Caực hoaùt ủoọng 4-Cuỷng coỏ: 5.Nhaọn xeựt, daởn doứ: -Gv kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa Hs -Gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự Gv giụựi thieọu noọi dung oõn taọp -Gv hửụựng daón baứi oõn taọp -Yeõu caàu HS neõu teõn caực baứi ủaừ hoùc trong HKI * GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm -GV neõu caõu hoỷi : +N1:Neõu vũ trớ giụựi haùn nửụực VN?Khớ haọu +N2:Neõu ủaởc ủieồm soõng ngoứi vaứ vuứng bieồn nửụực ta? +N3:Daõn soỏ vaứ sửù phaõn boỏ daõn cử? +N4:Haừy neõu caực ngaứnh quan troùng ụỷ nửụực ta? -GV nhaọn xeựt chung -GV ủớnh baỷng phuù leõn baỷng -Gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự - Chuaồn bũ KT CKI - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc -Haựt vui Thửùc hieọn Laộng nghe -Hs neõu caực baứi ủaừ hoùc - Nhaọn xeựt, goựp yự -HS caực nhoựm ủoùc thaàm baứi -Caực nhoựm thaỷo luaọn -caực nhoựm trỡnh baứy -HS nhaọn xeựt, goựp yự - HS nghe - 1 HS ủoùc Chuự yự laộng nghe Thửùc hieọn

File đính kèm:

  • doctiet 17.doc