Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp - trò chơi

1:Yêu cầu cần đạt:

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ dạy thể dục .

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi ra vào lớp.

- Trò chơi"Kết bạn". Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

2:Sân tập,dụng cụ:

-Sân tập sạch sẽ, an toàn. Chuẩn bị 1 còi.

 

doc144 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp - trò chơi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động II.Cơ bản: - Đá cầu. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Phân chia tổ tập luyện theo từng khu vực do tổ trưởng điều khiển. - Phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Tập theo đội hình 2 hàng ngang phat cầu cho nhau. Thi tâng cầu bằng mu bàn chân. - Ném bóng. Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay(trước ngực). - Trò chơi"Lăn bóng". GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho 1 tổ ra chơi thử, sau đó cho cả lớp cùng chơi. X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X X X X p III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học, về nhà ôn đá cầu cá nhân. - Về đội hình hang dọc . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp . Ngày soạn:./../.. Tiết 65 Tên bài: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI"DẪN BÓNG" I/Mục tiêu: - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân, đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay. YC thực hiện tương đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi"Dẫn bóng".YC tham gia chơi tương đối chủ động. II/Sân tập,dụng cụ: - Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném, cầu. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: 1.nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu bài học GV kiểm tra :đồ dùng , trang phục của HS ,sân bãi 2.Khởi động : - Xoay khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động II.Cơ bản: - Đá cầu. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Phân chia tổ tập luyện theo từng khu vực do tổ trưởng điều khiển. - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Tập theo đội hình 2 hàng ngang phat cầu cho nhau. Thi tâng cầu bằng mu bàn chân. - Ném bóng. Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay(trước ngực). - Trò chơi"Dẫn bóng". GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho 1 tổ ra chơi thử, sau đó cho cả lớp cùng chơi. X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X X X X p X X ------------->§ X X ------------->§ X X ------------->§ r III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học, về nhà ôn đá cầu cá nhân. - Đội hình thả lỏng : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp : Ngày soạn:./../.. Tiết 66 Tên bài: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I/Mục tiêu: - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân, đứng ném bóng vào rổ bằng một tay(trên vai).YC thực hiện tương đối đúng động tác và nâng cao thành tích. II/Sân tập,dụng cụ: - Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném, cầu. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: 1.nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu bài học GV kiểm tra :đồ dùng , trang phục của HS ,sân bãi 2.Khởi động : - Xoay khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động II.Cơ bản: - Đá cầu. + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Phân chia các tổ tập luyện theo từng khu vực do tổ trưởng điều khiển. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Tập theo đội hình 2 hàng phat cầu cho nhau. + Thi phát cầu bằng mu bàn chân. Mỗi tổ chon 1 cặp nam, 1 cặp nữ thi với nhau. - Ném bóng. + Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng một tay(trên vai). GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát và sửa chữa cách cầm bóng tư thế đứng và động tác ném bóng chung cho HS. + Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay(trước ngực). GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS nhớ động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát và sửa cách cầm bóng, tư thế đứng cho đúng. X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X O O X X X X X r III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét gời học, về nhà tập đá cầu, ném bóng. - Về đội hình hang dọc . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp . Ngày soạn:./../.. Tiết 67 Tên bài: TRÒ CHƠI"NHẢY Ô TIẾP SỨC"VÀ"DẪN BÓNG" I/Mục tiêu: -Chơi hai trò chơi"Nhảy ô tiếp sức"và "Dẫn bóng".YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực. II/Sân tập,dụng cụ: - Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: 1.nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu bài học GV kiểm tra :đồ dùng , trang phục của HS ,sân bãi 2.Khởi động : - Xoay khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động 4 II.Cơ bản: - Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2 HS lên làm mẫu, cho cả lớp chơi thử, sau đó chơi chính thức. - Trò chơi"Dẫn bóng". Tương tự như cách nêu ở trên. X X X X X X X X X X X X X X X X r 3 1 2 X X X r X X Xo --------> P X X Xo --------> P X X Xo --------> P r III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu. - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ". - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà tập đá cầu cá nhân. - Về đội hình hang dọc . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp . Ngày soạn:./../.. Tiết 68 Tên bài: TRÒ CHƠI"NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH"VÀ"AI KÉO KHỎE" I/Mục tiêu: - Chơi hai trò chơi"Nhảy đúng nhảy nhanh"và "Ai kéo khỏe".YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực. II/Sân tập,dụng cụ: -Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: 1.nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu bài học GV kiểm tra :đồ dùng , trang phục của HS ,sân bãi 2.Khởi động : - Xoay khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động 3 1 II.Cơ bản: - Trò chơi"Nhảy đúng nhảy nhanh". GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2 HS lên làm mẫu, cho cả lớp chơi thử, sau đó chơi chính thức. - Trò chơi"Ai kéo khỏe". Tương tự như cách nêu ở trên. X X X X X X X X X X X X X X X X r 4 2 X X X r X X X X X X X X III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu. - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ". - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà tập đá cầu cá nhân. - Về đội hình hang dọc . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp . Ngày soạn:./../.. Tiết 69 Tên bài: TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC" VÀ "LĂN BÓNG". I/Mục tiêu: - Chơi hai trò chơi"Lò cò tiếp sức"và "Lăn bóng".YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động tích cực. II/Sân tập,dụng cụ: -Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: 1.nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu bài học GV kiểm tra :đồ dùng , trang phục của HS ,sân bãi 2.Khởi động : - Xoay khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối ,vai - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Lớp trưởng tập chung xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx êGv - Lớp trưởng điểu khiển khởi động II.Cơ bản: - Trò chơi"Lò cò tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại tóm tắt cách chơi, cho 1-2 HS làm mẫu, cho cả lớp chơi thử 1 lần, sau đó phân chia tổ cho cả lớp chơi chính thức. - Trò chơi"Lăn bóng". Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị. X X X X X X X X X X X X X X X X r X X ------------->§ X X ------------->§ X X ------------->§ X X ------------->§ r III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát. - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu. - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ". - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà tập đá cầu cá nhân. - Về đội hình hang dọc . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r - Về đội hình nhận lớp . Ngày soạn:./../.. Tiết 70 Tên bài: TỔNG KẾT MÔN HỌC I/Mục tiêu: -Tổng kết môn học. YC hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những HS xuất sắc. II/Sân tập,dụng cụ: -Trong lớp học. -Chuẩn bị nơi HS trình diễn và phương tiện, kẻ bảng để thống kê kiến thức đá học. III/Tiến trình thực hiện: NỘI DUNG Phương pháp I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Vỗ tay hát. - Lớp trưởng ổn định tổ chức II.Cơ bản: - GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm(theo từng chương) bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV ghi lên bảng. - Cho một số HS thực hành động tác(xen kẽ các nội dung trên). - GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục. - Tuyên dương một số tổ, cá nhân. -Líp tr­ëng tËp chung : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 – 5m r - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn : III.Kết thúc: - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Trò chơi"Số chẳn, số lẽ" - GV nhận xét dặn dò HS về nhà ôn tập trong dịp hè. - GV chi huy cho hs thực hiện nội dung. - Gv nhân xét những ưu điểm va khuyết điểm chung trong kì II .Gv khuyến khích động viên nhắc nhở HS dịp hè cần áp dụng vào thực tiễn cuộc sống cho bản thân ,bạn bè ,gia đình và xã hội .

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 5.doc
Giáo án liên quan