Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 19 - Em yêu quê hương (tiết 01)

- MỤC TIÊU:

 Học xong bài này, HS biết:

 -Mọi người cần phải yêu quê hương.

 -Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi, việc làm phù hợp với khả năng mình.

 -Yêu quý, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương.

II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

 -GV: Giấy, bút màu,dây, kẹp, nẹp để treo tranh (dùng cho hoạt động 1, tiết 2).

 -HS: Thẻ màu, các bài thơ, bài hát nói về tình yêu quê hương.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

doc25 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 19 - Em yêu quê hương (tiết 01), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o với Liên Hợp quốc? Kết luận: Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (BT1 SGK) * Mục tiêu: HS có nhận thức đúng về tổ chức Liên Hợp quốc. -GV yêu cầu HS đọc BT1, nêu yêu cầu BT. -Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ (màu đỏ: tán thành; màu xanh: không tán thành) -Mời HS nêu lý do vì sao tán thành hoặc không tán thành. Kết luận: -Mời HS đọc ghi nhớ trong SGK. -2HS đọc thông tin trong SGK, trả lời câu hỏi của GV. -HS quan sát các tranh ảnh GV vừa giới thiệu -Thảo luận nhóm đôi 2 câu hỏi của GV vừa nêu. Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. -HS đọc Bt, nêu yêu cầu BT. -HS bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ. -3HS đọc ghi nhớ. Hoạt động tiếp nối: -Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; về một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. -Sưu tầm các tranh ảnh, bài báo nói về các hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoắc trên thế giới. Rút kinh nghiệm: Tuần 29 ĐẠO ĐỨC Ngày soạn: Ngày dạy: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (TIẾT 2) I-MỤC TIÊU: (như tiết 1) II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1-Khởi động: 2-Bài cũ: -Em biết gì về tổ chức Liên Hợp Quốc? -Nước ta có quan hệ như thế nào với Liên Hợp Quốc? -Hãy ghi lại một viếc làm của Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho trẻ em. 3- Bài mới Giới thiệu bài: TL Hoạt đông dạy Hoạt đông học Hoạt động 1: Chơi trò chơi Phóng viên. (BT2 SGK). * Mục tiêu: HS biết tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; biết một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. -GV nêu yêu cầu trò chơi Phóng viên, sau đó gợi ý một số câu hỏi giúp HS phỏng vấn, chẳng han: +Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? +Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu? +Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc từ khi nào? +Bạn hãy kể tên một cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam mà bạn biết? +Bạn hãy kể một việc làm của LHQ mang lại lợi ích cho trẻ em? +Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương mà em biết? -GV nhận xét, khen ngợi HS. Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ. * Mục tiêu: Củng cố bài. GV chia lớp thành 4 nhóm, hướng dẫn các nhóm trưng bày tranh, ảnh, bài báo về Liên Hợp Quốc đã sưu tầm được. -Mời đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm sưu tầm. -GV yêu cầu HS xem tranh và trao đổi lẫn nhau. -GV khen ngợi sự chuẩn bi của HS. -HS lắng nghe. Sau đó, xung phong đóng vai phóng viên, các HS trong lớp sẽ thay phiên nhau trả lời phỏng vấn. - HS trưng bày các sản phẩm đã sưu tầm theo nhóml -Cử đại diện nhòm giới thiệu tranh, ảnh, bài báo. -HS xem tranh, trao đổi lẫn nhau. Hoạt động tiếp nối: -Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; về một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. -Sưu tầm các tranh ảnh, bài báo nói về các hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoắc trên thế giới. Rút kinh nghiệm: Tuần 30 ĐẠO ĐỨC Ngày soạn: Ngày dạy: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TIẾT1) I- MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết: -Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người. -Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. -Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: -GV: Tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên của đát nước. -HS: tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên, thẻ màu. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1-Khởi động: 2- Bài mới: Giới thiệu bài: TL Hoạt đông dạy Hoạt đông học Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin SGK. *Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con người; vai trò của con người trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. -GV yêu cầu HS quan sát ảnh trong SGK,mời mỗi HS đọc một thông tin trong bài, các HS khác đọc thầm thông tin để tìm hiểu nội dung 2 câu hỏi dưới thông tin. --Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi nội dung 2 câu hỏi trong SGK: +Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho em và mọi người? +Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? -Mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, yêu cầu các nhóm khác góp ý, bổ sung. -GV kết luận và mời 3HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. Hoạt đôïng 2: Làm BT1, SGK. * Mục tiêu: HS nhân biết một số tài nguyên thiên nhiên. -Mời HS đọc BT, 1HS nêu yêu cầu BT. -Yêu cầu HS làm việc cá nhân, ghi ra những từ ngữ nào trong BT vào hai cột: tài nguyên thiên nhiên và không phải tài nguyên thiên nhiên. -Mời một vài HS trình bày, yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung. Kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên dược sử dụng hợp lý là điều kiện bảo đảm cho cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn như Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định. Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (BT3 SGK) * Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đôùi với ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. -GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm bày tỏ ý kiến và giải thích lý do vì sao lại tán thành hoặc không tán thành. -Mời đại diện nhóm trình bày, yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung. Kết luận: Tán thành với ý kiến b,c. Không tán thành đối với ý kiến a. Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm. -HS quan sát ảnh trong SGK và đọc thầm các thông tin. -Thảo luận nhóm đôi tìm hiểu nội dung 2 câu hỏi trong SGK. -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác đóng góp, bổ sung. -3HS đọc ghi nhớ. -HS đọc BT, 1HS nêu yêu cầu BT. -HS ghi các từ ngữ trong Bt vào hai cột: tài nguyên thiên nhiên và không phải tài nguyên thiên nhiên. -Một vài HS trình bày kết quả, các HS khác bổ sung. -HS thảo luận 4 nhóm làm BT3. -Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động tiếp nối: -Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương. Rút kinh nghiệm: Tuần 31 ĐẠO ĐỨC Ngày soạn: Ngày dạy: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TIẾT 2) I-MỤC TIÊU: (như tiết 1) II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1-Khởi động: 2-Bài mới; Giới thiệu bài: TL Hoạt đông dạy Hoạt đông học Hoạt động 1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên. * Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. -GV yêu cầu HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết (có thể kèm theo tranh ảnh minh họa) -Yêu cầu cả lớp nhận xét. -GV giới thiệu thêm một vài tài nguyên của đất nước hoặc của địa phương. -GV hỏi thêm: +Em có nhận xét gì về sôù lượng tài nguyên thiên nhiên của đất nước ta? + Mỗi người chúng ta cần làm gì đối với tài nguyên thiên nhiên của đất nước? Kết luận: Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Do đó chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Hoạt động 2: Làm BT4 SGK. * Mục tiêu: HS nhận biết được những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. -GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra những việc nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và những việc làm nào là không bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; nêu lý do vì sao. -Mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Yêu cầu các nhóm khác nhận xét. Kết luận: + a,đ,e là những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; b,c,d không phải là những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. + Con người cần biết cách sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống, không làm tổn hại đến thiên nhiên. Hoạt động 3: Làm BT5 SGK. * Mục tiêu: HS biết đưa ra các giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. -GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm ghi ra những biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (điện, nước, giấy viết, chất đốt,) -Mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. -HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết. -Cả lớp nhận xét. -HS lắng nghe, quan sát. _HS trả lời. -HS thảo luận nhóm đôi làm BT4. -Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -HS thảo luận 4 nhóm, tìm và ghi ra các biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động tiếp nối: -Thực hiện tuần lễ "Xanh, sạch, đẹp", mỗi nhóm tự lên kế hoạch trồng cây ở vườn trường và thực hiện vệ sinh khuôn viên trường lớp. Rút kinh nghiệm: Tuần 32, 33 ĐẠO ĐỨC Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 33,34 Ngày . tháng ..năm 200 Thực hành cuối kì II

File đính kèm:

  • docGA Dao duc 5 Tuan 1935.doc