Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 19 - Bài 9: Em yêu quê hương (tiết 01)

- Biết lm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương

- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.

- GDMT : Biết hợp tc với bạn bè và mọi người để BVMT gia đình, nh trường, lớp học và địa phương.

HS khá, giỏi: Biết được vì sao cần phải yu qu hương và tham gia góp phầnxây dựng quê hương.

II. Đồ dùng dạy học :

GV: Điều 13, 12, 17 – Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

 “ Một số tranh minh hoạ cho truyện “Cây đa làng em”.

 

doc25 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 19 - Bài 9: Em yêu quê hương (tiết 01), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trả lời. Hoạt động cá nhân, nhóm Học sinh làm việc cá nhân. Trao đổi trong nhóm nhỏ. Trình bày trước lớp và giới thiệu các tranh, ảnh, băng hình. Bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được. Hoạt động nhóm Các nhóm vẽ tranh. Từng nhóm giới thiệu tranh của mình. Các nhóm khác hỏi và nhận xét. Hoạt động lớp, cá nhân. Học sinh treo tranh và giới thiệu tranh trước lớp. Trình bày các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm về chủ đề yêu hoà bình. Tuần 28 Đạo đức Bài 13 EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (tiết 1). I. Mục tiêu: - Có hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liên Hợp Quốâc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại nước ta. - GDMT: Một số hoạt động của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam và trên thế giới II. Đồ dùng dạy học : GV: Tranh, ảnh băng hình, bài bao1 về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở VN. HS: Sưu tầm tài liệu về LHQ. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Chiến tranh gây ra hậu quả gì? Để mọi người đều được sống trong hoà bình, trẻ em có thể làm gì? 3. Giới thiệu bài mới: Tôn trọng tổ chức Liên Hợp Quốc (tiết 1). 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Phân tích thông tin. Mục tiêu: Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản nhất về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thảo luận. Yêu cầu học sinh đọc các thông tin trang 40,41 và hỏi: Ngoài những thông tin trong SGK, em nào còn biết gì về tổ chức Liên Hợp Quốc? Giới thiệu thêm với học sinh một số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước, ở Việt Nam và ở địa phương. GV Kết luận: + Liên HợpQuốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay. + Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công lí và tiến bộ xã hội. + ViệtNam là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm bài 1 (SGK). Mục tiêu: Học sinh có thái độ và suy nghĩ đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc. Phương pháp: Thảo luận, thuyết trình. Chia nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong BT2/ SGK. GVKết luận: Các ý kiến đúng: c, d. Các ý kiến sai: a, b, đ. Hoạt động 3: Củng cố. Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK. 5. Tổng kết - dặn dò: Tìm hiểu về tên của 1 số cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. Tôn trọng và hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em. Chuẩn bị: Tiết 2. Nhận xét tiết học. Hát. Học sinh trả lời. Học sinh trả lời. Hoạt động lớp, nhóm Học sinh nêu. Thảo luận 2 câu hỏi trang 41. Hoạt động nhóm Thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm trình bày. (mỗi nhóm trình bày 1 ý kiến). Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 2 học sinh đọc. Học sinh nêu. Tuần 29 Đạo đức TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (tiết 2) TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: GV nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc (tiết 2). 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên. Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu về tên của 1 số cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địc phương em. Phương pháp: Đàm thoại, sắm vai.Ví dụ: + Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? + Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu. + Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc khi nào? + Hãy kể tên 1 số cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam? + Hãy kể tên 1 cơ quan Liên Hợp Quốc dành riêng cho trẻ em? + Hãy kể tên 1 việc mà Liên Hợp Quốc đã làm cho trẻ em? + Hãy kể 1 hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương mà bạn biết? Ghi tóm tắt lên bảng. Hoạt động 2: Triển lãm tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc mà giáo viên và học sinh sưu tầm được. Phương pháp: Trực quan, thuyết trình. Nêu yêu cầu. Nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: Thực hành những điều đã học. Chuẩn bị: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nhận xét tiết học. Hát . Đọc ghi nhớ. Nêu những điều em biết về Liên Hợp Quốc? Hoạt động lớp. 1 số học sinh thay nhau đóng vai phóng viên (báo Nhi Đồng, ) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến Liên Hợp Quốc. Hoạt động nhóm Học sinh dán tranh ảnh sưu tầm được. Đại diện nhóm thuyết trình về tranh, ảnh nhóm sưu tầm. Tuần 30 Đạo đức Bài 14 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (tiết 1) I. Mục tiêu: - Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. - Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. - GDMT: Một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con người. Trách nhiệm của HS trong việc tham gia, giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (phù hợp với khả năng). II. Đồ dùng dạy học : GV: SGK Đạo đức 5. Một số tranh, ảnh về thiên nhiên (rừng, thú rừng, sông, biển) HS: Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. III.Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Thảo luận tranh trang 43/ SGK.Đọc thông tin Phương pháp: Thảo luận, quan sát, đàm thoại. Giáo viên chia nhóm học sinh. Giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh quan sát và thảo luận theo các câu hỏi: Tại sao các bạn nhỏ trong tranh say sưa ngắm nhìn cảnh vật? Tài nguyên thiên nhiên mang lại ích lợi gì cho con người? Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào? Hoạt động 2: Học sinh làm bài tập 1/ SGK. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh. Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày. GV Kết luận : Tất cả đều là tài nguyên thiên nhiên trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện bào đảm cuộc sống trẻ em được tốt đẹp, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau được sống trong môi trường trong lành, an toàn như Quyền trẻ em đã quy định. Hoạt động 3: Học sinh làm bài tập 4/ SGK. Phương pháp: Thảo luận, thuyết trình, đàm thoại. Kết luận: Việc làm a, đ, e là đúng. Hoạt động 4: Học sinh làm bài tập 3/ SGK. Phương pháp: Động não, thuyết trình, giảng giải. GV Kết luận: Các ý kiến b, c là đúng. Các ý kiến a là sai. 5. Tổng kết - dặn dò: Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc của địa phương. Chuẩn bị: “Tiết 2”. Nhận xét tiết học. Hát . Hoạt động nhóm lớp. HS đọc thông tin Từng nhóm thảo luận. Từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Học sinh đọc ghi nhớ trong SGK. Học sinh làm việc cá nhân. Học sinh đại diện trình bày. HS làm bài cá nhân HS nêu ý kiến Hoạt động nhóm đôi. Trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh. Đại diện mỗi nhóm trình bày đánh giá về một ý kiến. Cả lớp trao đổi, bổ sung. Học sinh đọc câu Ghi nhớ trong SGK. Tuần 31 Đạo đức Bài 14 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (tiết 2) TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Em cần làm gì góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 3. Giới thiệu bài mới: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 2). 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương. Phương pháp: Thuyết trình, trực quan. Nhận xét, bổ sung và có thể giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như: Mỏ than Quảng Ninh. Dầu khí Vũng Tàu. Mỏ A-pa-tít Lào Cai. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo bài tập 5/ SGK. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh thảo luận bài tập 5. GV Kết luận: Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm(tìm cách bảo vệ tài nguyên). Phương pháp: Động não, thuyết trình. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quý hiếm Kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. 5. Tổng kết - dặn dò: Thực hành những điều đã học. Chuẩn bị: Ôn tập Nhận xét tiết học. Hát . 1 học sinh nêu ghi nhớ. 1 học sinh trả lời. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh giới thiệu, có kèm theo tranh ảnh minh hoạ. Cả lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp, nhóm Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Hoạt động nhóm Từng nhóm thảo luận. Từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.

File đính kèm:

  • docDAO DUC 5.doc
Giáo án liên quan