Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 18: Tiết 7: Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)

HS biết:

- Con người ai cũng có tổ tiên và mỗi người đều phải nhớ ơn tổ tiên.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

- Biết làm những việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

II. ẹoà duứng daùy - hoùc:

- Caực tranh, aỷnh, baứi baựo noựi veà Ngaứy Gioó Toồ Huứng Vửụng .

- Caực caõu ca dao, tuùc ngửừ , thụ, truyeọn,. . . . noựi veà loứng bieỏt ụn toồ tieõn.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc22 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 18: Tiết 7: Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t quả cho nhau. Phiếu học tập: - GV nhận xét KL. + Ngày 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ. + Ngày 20-10 là ngày phụ nữ VN. + Hội phụ nữ, câu lạc bộ các nữ doanh nhân là tổ chức XH dành riêng cho phụ nữ. * Hoạt động 4: Ca ngợi người phụ nữ VN + Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng dưới hình thức thi đua giữa các nhóm . - HS nhắc lại ghi nhớ dặn dò -Vì họ là những người gánh vác rất nhiều công việc gia đình, chăm sóc con cái, lại còn tham gia công tác xã hội.... HS ủoựng vai Tình huống 1: chọn trưởng nhóm phụ trách sao cần xem khả năng tổ chức công việc và khả năng hợp tác với các bạn khác trong công việc. Nếu Tiến có khả năng thì có thể chọn bạn ấy, không nên chọn Tiến vì bạn ấy là con trai. + Vì trong XH con trai hay gái đều bình đẳng như nhau. Tình huống 2: Em sẽ gặp riêng bạn Tuấn và phân tích cho bạn hiểu phụ nữ hay nam giới đề có quyền bình đẳng như nhau. + Việc làm của bạn là thể hiện sự không tôn trọng phụ nữ. mỗi người đề có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Tuấn nên lắng nghe ý kiến của các bạn nữ. - HS trả lời * Thaỷo luaọn nhoựm - Các nhóm đọc phiếu bài tập sau đó thảo luận và đưa ra ý kiến của nhóm mình. Em hãy điền dấu + vào trước ý đúng 1. Ngày dành riêng cho phụ nữ. Ngày 20- 10 ....... Ngày 3- 9 ....... Ngày 8- 3 ....... 2. Những tổ chức dành riêng cho phụ nữ. Câu lạc bộ doanh nhân ...... Hội phụ nữ ....... Hội sinh viên ... - HS lần lượt thi kể hoặc hát hoặc đọc thơ về những người phụ nữ. - Nhận xét giờ học Ngaứy soaùn : 01/12/2010 Ngaứy daùy: 06/12/2010 Tieỏt 16: Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh (Tiết 1) I. Mục tiêu 1/ 1.1 - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi. 1.2 - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người. ** ủeồ BVMT gia ủỡnh, nhaứ trửụứng, lụựp hoùc vaứ ủũa phửụng. *** vaứ trong vieọc thửùc hieọn SDTK, hieọu quaỷ naờng lửụùng. 2/ Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. 3/ Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình và của cộng đồng, *** vaứ tuyeõn truyeàn vieọc SDTK, hieọu quaỷ naờng lửụùng 4/ KNS: 4.1- KN hợp tỏc với bạn bố và mọi người xung quanh trong cụng việc chung 4.2- KN đảm nhận trỏch nhiệm hoàn tất một nhiệm vụ khi hợp tỏc với bạn bố và người khỏc. 4.3- KN tư duy phờ phỏn, ra quyết định. II. Phương pháp - Thảo luận nhóm, đàm thoại, sắm vai... III. Đồ dùng dạy học - Thẻ màu IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 7' 12' 10’ 11’ Hoạt động 1 : TC làm việc CN - Neõu 2 ngaứy leó cuỷa phuù nửừ. - Haừy neõu sửù quan taõm cuỷa XH ủoỏi vụựi phuù nửừ. Nhaọn xeựt-ủaựnh giaự Hoạt động 2 : TC cho HS đủoựng vai. GQMT 1 TC cho HS ủoựng vai theo tỡnh huoỏng vaứ ND 2 bửực aỷnh -Yeõu caàu caực nhoựm trỡnh baứy. -Nhaọn xeựt ruựt keỏt luaọn : Caự baùn ụỷ toồ 2 ủaừ bieỏt cuứng nhau laứm chung coõng vieọc : troàng caõy ủeồ caõy ngay ngaộn, ... ẹoự laứ bieồu hieọn cuỷa nhửừng ngửụứi hụùp taực vụựi nhửừng ngửụứi xung quanh. ** Vieọc troàng caõy seừ ủem laùi lụùi ớch gỡ? Hoaùt ủoọng 3: Thaỷo luaọn nhoựm (BT 1). GQMT4.1 - Chia nhoựm ,giao vieọc Yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn caực noọi dung: Taùi sao caàn phaỷi hụùp taực vụựi moùi ngửụứi trong coõng vieọc chung? Treỷ em coự caàn hụùp taực vụựi baùn beứ vaứ moùi ngửụứi ủeồ giaỷi quyeỏt nhửừng vaỏn ủeà coự lieõn quan ủeỏn treỷ em khoõng? Vỡ sao? Caựch hụùp taực vụựi moùi ngửụứi trong coõng vieọc chung? - Toồ chửực cho caực nhoựm trỡnh baứy - GV nhaọn xeựt : đ Keỏt luaọn veà sửù caàn thieỏt vaứ caựch thửùc hieọn vieọc hụùp taực vụựi moùi ngửụứi trong coõng vieọc chung. Hoạt động 4 : Baứy toỷ thaựi ủoọ ( BT 2 ). GQMT 4.3 * GV laàn lửụùt neõu yự kieỏn trong baứi taọp 2. -Yeõu caõứu HS duứng theỷ maứu baứy toỷ yự kieỏn. -Mụứi moọt vaứi HS giaỷi thớch lớ do. Keỏt luaọn tửứng noọi dung : a) taựn thaứnh, b) khoõng taựn thaứnh, c) khoõng taựn thaứnh, d) taựn thaứnh. - HD HS ruựt ra baứi hoùc -Yeõu caàu HS ủoùc ghi nhụự SGK. - Daởn hs thửùc haứnh ụỷ nhaứ theo noọi dung baứi hoùc 2 hoùc sinh neõu. ẹoựng vai Caực nhoựm phaõn vai, taọp trong nhoựm - Caực nhoựm trỡnh baứy. - Nhoựm khaực nxeựt,boồ sung -3 HS neõu laùi keỏt luaọn. Hoaùt ủoọng nhoựm 4. Thaỷo luaọn 4 nhoựm theo baứi taọp. -ẹaùi dieọn 4 nhoựm leõn trỡnh baứy. -Nhaọn xeựt boồ sung caực nhoựm. -Toồng hụùp yự kieỏn chung. -Neõu laùi noọi dung keỏt luaọn. * Lieõn heọ vụựi caực vieọc laứm trong lụựp caàn phaỷi hụùp taực trong coõng vieọc thỡ mụựi laứm ủửụùc vieọc lụựn. * Baứy toỷ yự kieựn baỷn thaõn. -Laộng nghe vaứ baứy toỷ yự kieỏn. - HS giaỷi thớch taùi sao taựn thanh, taùi sao khoõng tan thaứnh. -Nhaọn xeựt keỏt luaọn chung. * 3 HS neõu laùi keỏt luaọn. * Neõu laùi baứi hoùc. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Ngaứy soaùn : 10/12/2010 Ngaứy daùy: 13/12/2010 Tieỏt 17: Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh (Tiết 2) I. Mục tiêu 1/ 1.1 - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi. 1.2 - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người. ** ủeồ BVMT gia ủỡnh, nhaứ trửụứng, lụựp hoùc vaứ ủũa phửụng. *** vaứ trong vieọc thửùc hieọn SDTK, hieọu quaỷ naờng lửụùng. 2/ Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. 3/ Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình và của cộng đồng, *** vaứ tuyeõn truyeàn vieọc SDTK, hieọu quaỷ naờng lửụùng 4/ KNS: 4.1- KN hợp tỏc với bạn bố và mọi người xung quanh trong cụng việc chung 4.2- KN đảm nhận trỏch nhiệm hoàn tất một nhiệm vụ khi hợp tỏc với bạn bố và người khỏc. 4.3- KN tư duy phờ phỏn, ra quyết định. II. Phương pháp - Thảo luận nhóm, sắm vai, dửù aựn III. Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập cá nhân cho HĐ 3 IV. Các hoạt động dạy- học TG Hoạt động dạy Hoạt động học 7' 12' 10’ 11’ Hoạt động 1: TC laứm vieọc CN Taùi sao caàn phaỷi hụùp taực vụựi moùi ngửụứi trong coõng vieọc chung? Treỷ em coự caàn hụùp taực vụựi baùn beứ vaứ moùi ngửụứi ủeồ giaỷi quyeỏt nhửừng vaỏn ủeà coự lieõn quan ủeỏn treỷ em khoõng? Vỡ sao? NX ủaựnh giaự Hoạt động 2: TC thaỷo luaọn, GQMT 1.2 - Yêu cầu thảo luận theo cặp - Gọi HS trình bày - KL: Việc làm của các bạn Tâm, Nga, Hoan,trong tình huống a là đúng - việc làm của bạn Long trong tình huống b là chưa đúng Hoạt động 3: TC cho HS ủoựng vai, GQMT 2, 4.2 - Chia nhoựm YC HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét bổ xung GV KL: + Trong khi thực hiện công việc chung cần phân công nhiệm vụ cho từng người và phối hợp giúp đỡ lẫn nhau + Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ về việc mang những đồ dùng cá nhân nào để tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Hoạt động 4: TC Hẹ CN, GQMT 3, - HS tự làm bài tập - Gọi HS trình bày dự kiến sẽ hợp tác với những người xung quanh trong 1 số công việc GV nhận xét đánh giá - Muốn công việc thuận lợi, đạt kết quả tốt cần làm gì? - Chuẩn bị bài sau. - HS thảo luận - ẹaùi dieọn HS trả lời -HS khác nhận xét - HS thảo luận nhóm 4 - Đại diện nhóm trình bày kết quả - HS làm bài rồi trao đổi với bạn bên - HS trình bày dửù aựn - HS neõu - Nhận xét giờ học Ngaứy soaùn : 17/12/2010 Ngaứy daùy: 20/12/2010 Tieỏt 18: ẹAẽO ẹệÙC THệẽC HAỉNH CUOÁI HOẽC KYỉ I. I. Muùc tieõu: 1/ Thửùc haứnh theồ hieọn yự chớ vửụùt khoự, traựch nhieọm cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi ngửụứi giaứ ,phuù nửừ ,em nhoỷ,baùn beứ.Bieỏt hụùp taực vụựi nhửừng ngửụứi xung quanh 2/ Bieỏt vaọn duùng ủeồ thửùc haứnh vaứ ủửa vaứo cuoọc soỏng 3/ Bieỏt tửù haứo veà truyeàn thoỏng toỏt ủeùp gia ủỡnh.ủoaứn keỏt vụựi baùn beứ II Chuaồn bũ Caực tỡnh huoỏng thửùc haứnh, tranh aỷnh veà noọi dung baứi III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc TG Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 7' 8' 14’ 11’ Hoạt động 1: TC laứm vieọc CN Taùi sao caàn phaỷi hụùp taực vụựi moùi ngửụứi trong coõng vieọc chung? Em đó hụùp taực vụựi baùn beứ, moùi ngửụứi trong những cụng việc gỡ rồi, cỏch hợp tỏc như thế nào? - Nxeựt ủaựnh giaự Hoaùt ủoọng2: TCHĐ nhúm, lớp. GQMT 1 Hãy chọn 1 trong các từ sau: văn minh, quý trọng, phụ nữ, tôn trọng để điền vào chỗ trống trong mỗi câu cho phù hợp. - Gv chia lớp làm 3 nhóm, Y/c các nhóm thảo luận và điền vào chỗ trống - nhaọn xeựt * Hoaùt ủoọng 3: TCHĐ nhúm, lớp. GQMT 2, 3 Giụựi thieọu truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa gia ủỡnh, doứng hoù hoaởc kớnh giaứ yeõu treỷ,toõn troùng phuù nửừ, . . * GV neõu yc: giụựi thieọu veà truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa gia ủỡnh,doứng hoù mỡnh. vụựi caực baùn trg lụựp? - GV theo doừi,nhaọn xeựt -Em caàn laứm gỡ ủeồ xửựng ủaựng vụựi truyeàn thoỏng toỏt ủeùp ủoự? Bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ Gv nêu từng ý - HS giơ thẻ, giải thích GV chốt các việc làm thể hiện sự hợp tác: a. Luôn quan tâm chia sẻ với bạn bè. b. Tích cực tham gia các hoạt động chung. c. Giúp đõ làm chung công việc với người khác. d. Hỗ trợ, phối hợp nhau trong công việc chung. Hoaùt ủoọng 4: Tửù lieõn heọ: HS haựt, keồ chuyeọn, ủoùc thụ, ủoùc ca dao, tuùc ngửừ veà chuỷ ủeà Tỡnh baùn ,Coự chớ thỡ neõn,Truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa gia ủỡnh, doứng hoù,kớnh giaứ yeõu treỷ, . . . Daởn Veà nhaứ hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau: - 2-3 hs leõn thửùc hieọn yc   - Đại diện nhóm lên bảng làm bài, nhóm khác nhận xét, bổ sung.  - Laứm vieọc caự nhaõn  - Tửù phaõn tớch thuaọn lụùi, khoự khaờn cuỷa baỷn thaõn (theo baỷng )  - ẹaùi dieọn nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ thaỷo luaọn cuỷa nhoựm mỡnh.  - Moói nhoựm choùn 1 baùn coự nhieàu khoự khaờn nhaỏt trỡnh baứy vụựi lụựp. - Hs thaỷo luaọn nhoựm - HS giơ thẻ, giải thích  - Hoùc sinh traỷ lụứi - HS tửù lieõn heọ. - HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi - xung phong đọc trước lớp - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc

File đính kèm:

  • docDAO DUC 5 TUAN 7 T18MTNLKNS.doc