Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Tiết 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 5)

Mục tiêu: Sau khi học bài này, HS biết:

- Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước.

- Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu.

- Vui và tự hào khi là HS lớp 5. Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5.

II. Tài liệu và phương tiện:

- Tranh ảnh SGK.

- Các bài hát, bài thơ về chủ đề Trường em.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc56 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Tiết 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 5), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV nhận xét. - 2, 3 HS trả lời. - Lớp nhận xét. II. Bài mới: 1 phút 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Nội dung: 14-15 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin SGK. Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và hỏi: Ngoài những thông tin trong SGK, em còn biết thêm gì về tổ chức Liên Hợp Quốc? - GV giới thiệu thêm với HS một số tranh, ảnh, bài báo... về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước, ở Việt Nam. - Cho HS thảo luận cả lớp 2 câu hỏi SGK. - GV nhận xét, kết luận: . Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay. - HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi của GV. - HS xem tranh, ảnh mà GV giới thiệu. - HS thảo luận cả lớp câu hỏi trong SGK. - Lớp nhận xét, bổ sung. . Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội. - Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc. 10-11 phút Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ bài tập 1 SGK. Mục tiêu: HS có nhận thức đúng v tổ chức Liên Hợp Quốc. - GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận các ý kiến trong bài tập 1 theo nhóm 4. - Cho đại diện các nhóm trình bày (mỗi nhóm trình bày 1 ý kiến). - GV kết luận: . Các ý kiến (c), (d) là đúng. . Các ý kiến (a), (b), (đ) là sai. - HS thảo luận theo nhóm 4. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. - Lớp nhận xét, bổ sung. 5 phút II. Củng cố dặn dò: - GV yêu cầu HS đọc Ghi nhớ trong SGK. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS sưu tầm các bài báo, tranh, ảnh... nói về các hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc trên thế giới. - Tìm hiểu về tên một vài cơ quan và hoạt động của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam. - 2 HS đọc ghi nhớ. kế hoạch bài giảng - tuần: 26 Môn: Đạo đức Bài: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (T2) Tiết số: 26 I. Mục tiêu: Sau khi học bài này, HS biết: - Hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. - Thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam. II. Tài liệu và phương tiện: - Tranh, ảnh, bài báo... nói về hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc trên thế giới. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thời Nội dung kiến thức Phương pháp, hình thức dạy học gian và kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 4 phút I. Kiểm tra bài cũ: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Vì sao chúng ta cần tôn trọng tổ chức Liên Hợp Quốc? + Chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng tổ chức Liên Hợp Quốc như thế nào? - GV nhận xét. - 2, 3 HS trả lời. - Lớp nhận xét. II. Bài mới: 1 phút 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Nội dung: 14-15 phút Hoạt động 1: Chơi trò chơi phóng viên (bài tập 2 SGK). Mục tiêu: HS biết tên và hoạt động của một vài cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam. - GV cho HS thay nhau đóng vai phóng viên (có thể là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong, Đài truyền hình) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức Liên Hợp Quốc. Ví dụ: + Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? + Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu? + Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc từ khi nào? - HS chơi trò chơi phóng viên theo nhóm 6. + Bạn hãy kể tên một cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam mà bạn biết? + Bạn hãy kể một việc làm của Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho trẻ em? + Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương mà bạn biết? + ... - Cho 1, 2 nhóm lên trình bày trước lớp. - GV nhận xét, khen các em trả lời đúng, hay. - Vài nhóm trình bày trước lớp. Lớp nhận xét. 11-12 phút Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ. Mục tiêu: Củng cố bài. - GV hướng dẫn các nhóm HS trưng bày tranh, ảnh, bài báo... về Liên Hợp Quốc đã sưu tầm được xung quanh lớp học. - GV cho cả lớp cùng đi xem, nghe giới thiệu và trao đổi. - GV nhận xét và khen các nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu. - HS trưng bày các tư liệu đã sưu tầm được. - Cả lớp đi xem, nghe giới thiệu và trao đổi. 4 phút II. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS thực hiện hành vi tôn trọng tổ chức Liên Hợp Quốc theo khả năng của mình. - Viết thư cho tổ chức Liên Hợp Quốc để bày tỏ một nguyện vọng, mong muốn của mình nếu có thể. - Chuẩn bị bài sau Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - HS lắng nghe. kế hoạch bài giảng - tuần: 27 Môn: Đạo đức Bài: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T1) Tiết số: 27 I. Mục tiêu: Sau khi học bài này, HS biết: - Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người. - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. - Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. II. Tài liệu và phương tiện: - Tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây...) hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thời Nội dung kiến thức Phương pháp, hình thức dạy học gian và kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 4 phút I. Kiểm tra bài cũ: - GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết của mình về Liên Hợp Quốc. - GV nhận xét. - 2, 3 HS trả lời. - Lớp nhận xét. II. Bài mới: 1 phút 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Nội dung: 10-11 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin SGK. Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con người; vai trò của con người trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - GV yêu cầu HS xem ảnh và đọc các thông tin trong SGK. - Cho HS thảo luận câu hỏi trong SGK theo nhóm 4. - Cho đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét, kết luận. - HS xem ảnh, đọc SGK và thảo luận nhóm 4 các câu hỏi SGK. - Đại diện nhóm HS lên trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. 7-8 phút Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK. Mục tiêu: HS nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên. - GV nêu yêu cầu của bài tập. - Cho HS làm việc cá nhân rồi trao đổi với bạn bên cạnh. - GV mời một số HS lên trình bày. - GV nhận xét, kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. - HS làm bài tập rồi trao đổi với bạn. - Một số HS lên trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. 8-9 phút Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ bài tập 3 SGK. Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. - GV cho HS thảo luận bài tập 3 theo nhóm 3. - Cho đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét, kết luận: . ý kiến (b), (c) là đúng. . ý kiến (a) là sai. Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm - HS thảo luận nhóm 3. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. - Lớp nhận xét, bổ sung. 4 phút II. Củng cố dặn dò: - GV yêu cầu HS đọc Ghi nhớ trong SGK. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương. Sưu tầm tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây...) hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên. - 2 HS đọc ghi nhớ. kế hoạch bài giảng - tuần: 28 Môn: Đạo đức Bài: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T2) Tiết số: 28 I. Mục tiêu: Sau khi học bài này, HS biết: - Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người. - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. - Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. II. Tài liệu và phương tiện: - Tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây...) hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên. - Bảng nhóm, bút dạ. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thời Nội dung kiến thức Phương pháp, hình thức dạy học gian và kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 4 phút I. Kiểm tra bài cũ: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Vì sao chúng ta cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? + Chúng ta cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào? + Các em đã làm được những công việc gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - GV nhận xét. - 2, 3 HS trả lời. - Lớp nhận xét. II. Bài mới: 1 phút 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Nội dung: 10-11 phút Hoạt động 1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên (bài tập 2 SGK). Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên đất nước. - GV cho HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết (Có thể kèm theo tranh, ảnh minh hoạ). - GV giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như mỏ than Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu. - HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, kết luận: Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Do đó chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 7-8 phút Hoạt động 2: Làm bài tập 4 SGK. Mục tiêu: HS nhận biết được những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận bài tập 4 SGK. - GV mời đại diện từng nhóm HS lên trình bày. - GV nhận xét, kết luận: . (a), (d), (e) là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. . (b), (c), (d) không phải là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Con người cần biết cách sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống, không làm tổn hại đến thiên nhiên. - HS làm bài tập theo nhóm 4. - Đại diện từng nhóm lên trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. 8-9 phút Hoạt động 3: Làm bài tập 5 SGK. Mục tiêu: HS biết đưa ra các giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. - GV cho HS thảo luận bài tập 5 theo nhóm 4 và viết vào bảng nhóm. - Cho đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét, kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. - HS thảo luận nhóm 4. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. - Lớp nhận xét, bổ sung. 4 phút III. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS thực hiện và tuyên truyền với gia đình, những người xung quanh tiết kiệm điện, nước, chất đốt, sách vở. - HS lắng nghe. Cho cả lớp hát bài Điều đó phụ thuộc hành động của bạn. HS hát

File đính kèm:

  • docGA Dao duc 5 CN.doc