Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tiết 1: Em là học sinh lớp 5 ( Tiết 1 )

MỤC TIÊU:

 Sau bài học sinh biết:

- Vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước

- Bước đấu có kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng đặt mục tiêu

- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5. Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5

II. CHUẨN BỊ:

· Giáo viên :

- Các bài hát về chủ đề trường em

- Các truyện nói về học sinh gương mẫu

 

· Học sinh :

 

doc66 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tiết 1: Em là học sinh lớp 5 ( Tiết 1 ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rong sinh hoặt hàng ngày. + Hoa, quả và lá là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ em nói riêng và mọi người nói chung . + Khen tranh của các nhóm vẽ đẹp * Kết luận : Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hoà bình, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày ; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh . 5/ Hoạt động 3 : triển lãm nhỏ về chủ đề Em yêu Hoà bình Nhận xét và nhắc nhở học sinh tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình phù hợp với khả năng Nhận xét tiết học - Các nhóm vẽ tranh theo yêu cầu - Đại diện các nhóm giới thiệu về tranh của mình . - Các nhóm khác nhận xét - Các nhóm treo tranh và giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề Em yêu hoà bình trước lớp - Cả lớp xem tranh, nêu câu hỏi và bình luận . - Vài em trình bày các bài thơ, bài hát, điệu múa, về chủ đề Em yêu hoà bình BÀI SOẠN MÔN : Đạo đức Tiết: 25 Bài: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc I. MỤC TIÊU: - Hiểu biết ban đầu về Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này Thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương II. CHUẨN BỊ: Giáo viên : Tranh, ảnh, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam . Thông tin ở phần phụ lục Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ : - Em đã tham gia hoạt động để bảo vệ hoà bình ? - Em tán thành những ý kiến nào sau: a/ Những người tiến bộ trênThế Giới đều đấu tranh cho hoà bình ? b/ Trẻ em cò quyền được sống trong hoà bình . c/ Những người có trách nhiệm bảo vệ hoà bình 2/ Giới thiệu bài : 3/ Hoạt động 1 : Tìm hiểu thông tin ( 40-41 SGK) - Đọc các hto6ng tin trang 40-41 - Hỏi: Nhoài những thông tin SGK, em còn biết thêm gì về tổ chức Liên Hợp Quốc ? - Giới thiệu tranh, ảnh, về hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước , ở Việt Nam và địa phương * Kết luận : + Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay + Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình , công bằng và tiến bộ xã hội . + Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc 1 học sinh trả lời Chọn đáp án đúng - Nêu những điều em biết về Liên Hợp Quốc - Thảo luận hai câu hỏi SGK/41 Giáo viên Học sinh 4/ Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ ( bài tập 1 SGK ) - Chia lớp thành 6 nhóm - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm * Kết luận : Các ý c, d đúng Các ý a, b, đ đúng Về nhà : + Tìm hiểu về tên vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam ; về vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và địa phương em + Sưu tầm tranh, ảnh, bài báo nói về các hoạt động của Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc trên Thế Giới Nhận xét tiết học - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp trao đổi bổ sung Vài em đọc phần Ghi nhớ trong SGK BÀI SOẠN MÔN : Đạo đức Tiết: 26 Bài: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc I. MỤC TIÊU: - Hiểu biết ban đầu về Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này - Thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương II. CHUẨN BỊ: Giáo viên : Tranh, ảnh, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam . Thông tin ở phần phụ lục Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ : Em hãy chọn đáp án đúng trong các nội dung sau : 1/ Liên Hợp Quốc được thành lập vào thời gian nào : a./ ngày 24 – 10 – 1954 b./ ngày 24 – 10 – 1945 c./ ngày 14 – 10 – 1945 2/ Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc và đã trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này vào thời gian nào : a./ ngày 9 – 12 – 1977 b./ ngày 12 – 9 – 1977 c./ ngày 20 – 9 – 1977 2/ Giới thiệu bài : 3/ Hoạt động 1 : Chò chơi phóng viên ( bài tập 2, SGK ) - Phân công 1 số em thay nhau đóng vai phóng viên và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề liên quan đến Liên Hợp Quốc như: Ghi đáp án vào bảng con Giáo viên Học sinh + Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào ? + Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu? + Việt Nam đã trở thành thành viên Liên Hợp Quốc khi nào? + Bạn hãy kể tên 1 cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam mà bạn biết + Bạn hãy kể 1 việc làm của Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho trẻ em - Nhận xét và khen các em trả lời đúng 4/ Hoạt động 2 : Triển lãm nhỏ Hướng dẫn cho các nhóm trưng bày các tranh, ảnh, bài báo về Liên Hợp Quốc đã sưu tầm được - Khen các nhóm học sinh đã sưu tầm nhiều tư liệu - Nhắc nhở học sinh thực hiện nội dung bài học Nhận xét tiết học - 1 số học sinh tham gia trò chơi - Các nhóm thực hiện - Cả lớp cùng xem, nghe giới thiệu và trao đổi . BÀI SOẠN MÔN : Đạo đức Tiết: 27 Bài: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên I. MỤC TIÊU: - Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững . - bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên tài nguyên . II. CHUẨN BỊ: Giáo viên : Tranh, ảnh về tài nguyên tài nguyên ; cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ : Nước ta có quan hệ như thế nào với Liên Hợp Quốc? Bổn phận của chúng ta đối với các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam 2/ Giới thiệu bài : 3/ Hoạt động 1 : Tìm hiểu thông tin trang 44, SGK - Nêu yêu cầu - Nêu kết luận : 4/ Hoạt động 2 : Làm bài tập 1, SGK - Nêu yêu cầu 2 em trả lời Các em khác nhận xét - Xem ảnh và đọc thông tin bài - Các nhóm thảo luận theo câu hỏi SGK - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Cả lớp trao đổi bổ sung - vài em đọc phần ghi nhớ - Cả lớp làm việc cá nhân - Vài em trình bày , - Cả lớp bổ sung Giáo viên Học sinh - Kết luận : Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên . tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý là điều kiện bảo đảm Cho cuộc sông của mọi người, không chỉ thể hiện hôm nay mà cả thế hệ mai sau ; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn như công ước Quốc tế về quyền trẻ em đã quy định . 5/ Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ ( bài tập 3, SGK ) - Chia lớp thành 6 nhóm - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thảo luận - Kết luận : ý b, c là đúng ý a là sai * Tài nguyên thiên nhiên là có hạn , con người cần sử dụng tiết kiệm Về nhà: Tìm hiểu về 1 tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương Nhận xét tiết học - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp trao đổi bổ sung BÀI SOẠN MÔN : Đạo đức Tiết: 28 Bài: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( T2 ) I. MỤC TIÊU: - Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững . - bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên tài nguyên . II. CHUẨN BỊ: Giáo viên : Tranh, ảnh về tài nguyên tài nguyên ; cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ : - Theo em tài nguyên thiên nhiên gồm những gì? - Tại sao chúng ta phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2/ Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những biện pháp bảo vệ môi trường 3/ Hoạt động 1 : Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên ( bài tập 2, SGK ) - Nêu yêu cầu - Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Do đó chúng ta cần phải sử dụng tiết kiểm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . 4/ Hoạt động 2 : Làm bài tập 4, SGK - Chi a lớp thành 6 nhóm - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm - 2 học sinh trả lời - Các em khác nhận xét - Cả lớp theo dõi - Vài em giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên mà mình biết ( có tranh minh hoạ) - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp trao đổi bổ sung Giáo viên Học sinh * Kết luận : + Câu a, đ, e là các việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên + Câu b, c, d không là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên + Con người cần biết cách sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sông , không l àm tổn hại đến thiên nhiên 5/ Hoạt động 3 : Làm bài tập 5, SGK - Chia lớp thành nhóm 6 - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm Yêu cầu: Tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên * Kết luận : Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình . Nhận xét tiết học - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp trao đổi bổ sung

File đính kèm:

  • docDao duc 5(8).doc
Giáo án liên quan