Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em là học sinh lớp 5 (Tiết 3)

MỤC TIÊU: HS biết:

- Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước.

- Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu.

- Vui và tự hào khi là HS lớp 5.Có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5.

II – TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Các bài hát về chủ đề Trường em.

- Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên.

- Giấy trắng, bút màu.

- Các chuyện nói về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu.

 

doc39 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em là học sinh lớp 5 (Tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục tiêu: HS biết được những hoạt động cần làm để bảo vệ hoà bình. * Cách tiến hành 1. HS thảo luận nhóm bài tập 3. 2. Đại diện từng nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung. 3. GV kết luận, khuyến khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng. 4. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối 1. Sưu tầm tranh, ảnh, bài báo, băng hình về hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và thế giới; sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện,về chủ đề Em yêu hoà bình. 2. Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề Em yêu hoà bình. Ngày dạy ../../ Bài 12 đạo đức: Em yêu hoà bình Tiết 2 Hoạt động 1: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm (bài tập 4, SGK) * Mục tiêu: HS biết được các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. * Cách tiến hành 1. HS giới thiệu trước lớp các tranh, ảnh, băng hình, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được (có thể theo nhóm hoặc cá nhân) 2. GV nhận xét, giới thiệu thêm một số tranh, ảnh, băng hình nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. - Thiếu nhi và nhân dân cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. - Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức. Hoạt động 2: Vẽ “ Cây hoà bình” * Mục tiêu: Củng cố lại nhận thức về giá trị của hoà bình và những việc làm để bảo vệ hoà bình cho HS. * Cách tiến hành: 1. GV chia nhóm và hương dẫn các nhóm vẽ “Cây hoà bình” ra giấy khổ to: - Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, là các việc làm, các cách ứng xử thể hiện tình yêu hoà bình trong sinh hoạt hàng ngày. - Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ nói riêng và mọi người nói chung. 2. Các nhóm vẽ tranh. 3. Đai diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét. 4. GV khen các tranh vẽ đẹp và kết luận: Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hoà bình, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. Hoạt động 3: Triển lãm nhỏ về chủ yếu Em yêu hoà bình. * Mục tiêu: Củng cố bài. * Cách tiến hành 1. HS (cá nhân hoặc nhóm) treo tranh và giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề Em yêu hoà bình của mình trước lớp. 2. Cả lớp xem tranh, nêu câu hỏi hoặc bình luận. 3.HS trình bày các bài thơ, bài hát, điệu múa, tiểu phẩm về chủ đề Em yêu hoà bình. 4. GV nhận xét và nhắc nhở HS tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình phù hợp với khả năng. Ngày dạy ../../ Bài 13 đạo đức: Em tìm hiểu về liên hợp quốc I - Mục tiêu Sau khi học bài này, HS biết: - Hiểu biết ban đầu về tổ Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. - Thái độ tôn trọng cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam. II – Tài liệu và phương tiện - Tranh, ảnh, băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở Việt Nam. - thông tin tham khảo ở phần Phụ lục (trang 71). - Mi –crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên III- Các hoạt động dạy – học Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 40-41, SGK) * Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40-41 và hỏi: ngoài những thông tin trong SGK, em còn biết thêm gì về tổ chức Liên Hợp Quốc? 2. HS nêu những điều các em biết về Liên Hợp Quốc. 3. GV giới thiệu thêm với HS một số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước, ở Việt Nam và điạ phương. Sau đó, cho HS thảo luận hai câu hỏi ở trang 41, SGK. 4. GV kết luận: - Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay. - Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội. - Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 1, SGK.) * Mục tiêu: HS có nhận thức đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc. * Cách tiến hành 1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 1. 2. HS thảo luận nhóm. 3. Đại diện các nhóm trình bầy (mỗi nhóm trình bày một ý kiến) 4. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung 5. GV kết luận: các ý kiến (c), (d) là đúng. Các ý kiến (a), (b), (đ) là sai. 6. GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối 1. Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; về một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. 2. Sưu tầm các tranh, ảnh, bài báo nói về hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc trên thế giới. Ngày dạy ../../ Bài 13 đạo đức: Em tìm hiểu về liên hợp quốc Tiết 2 Hoạt động 1: Chơi trò chơi Phóng viên (bài tập 2, SGK) * Mục tiêu: HS biết tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; biết một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương. * Cách tiến hành 1. GV phân công một số HS thay nhau đóng vai phóng viên(có thể là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong, phóng viên đài truyền hình, phóng viên đài phát thanh,) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức Liên Hợp Quốc. Ví dụ: - Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? - Trụ sở Liên Hợp Quốc ở đâu? - Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc từ khi nào? - Bạn hãy kể tên một cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam mà bạn biết - Bạn hãy kể một việc làm của Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho trẻ em. - Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương mà em biết. -. 2. HS tham gia trò chơi. 3. GV nhận xét, khen các em trả lời đúng, hay. 4. GV nhận xét chung và kết luận: Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ * Mục tiêu: Củng cố bài. * Cách tiến hành: 1. GV hướng dẫn các nhóm HS trưng bày tranh, ảnh, bài báo, về Liên Hợp Quốc đã sưu tầm được xung quanh lớp học. 2.Cả lớp cùng đi xem, nghe giới thiệu và trao đổi. 3. GV khen các nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu hay và nhắc nhở HS thực hiện nội dung bài học. Ngày dạy ../../ Bài 14 đạo đức: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên I - Mục tiêu Sau khi học bài này, HS biết: -Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người. - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. - Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. II – Tài liệu và phương tiện Tranh, ảnh, băng hình về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây, ..)hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên. III- Các hoạt động dạy – học Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 44,SGK * Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con người; vai trò của con người trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS xem ảnh và đọc các thông tin trong bài (mỗi HS đọc một thông tin). 2. Các nhóm HS thảo luận theo câu hỏi trong SGK. 3. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến. 5. GV kết luận và mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. * Mục tiêu: HS nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên * Cách tiến hành 1. GV nêu yêu cầu của bài tập. 2. HS làm việc cá nhân. 3. GV mời một vài HS trình bày , cả lớp bổ sung. 4. GV kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý là điều kiện bảo đảm cho cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn, như Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định. Hoạt động 3:Bày tỏ thái độ (bài tập 3, SGK) * Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành 1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận. 2. Từng nhóm thảo luận. 3. đại diện mõi nhóm trình bày kết quả đánh giá và thái độ của nhóm mình về một ý kiến. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến. 5. GV kết luận: - ý kiến (b), (c) là đúng. - ý kiến (a) là sai. Hoạt động tiếp nối Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương. Ngày dạy ../../ Bài 14 đạo đức: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Tiết 2 Hoạt động 1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên (bài tập 2, SGK) * Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. * Cách tiến hành 1. HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết (kèm theo tranh, ảnh minh hoạ) 2. Cả lớp nhận xét, bổ sung. 3. GV kết luận: Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Do đó chúng ta càng cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 2: Làm bài tập 4, SGK. * Mục tiêu: HS nhận biết được những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành: 1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận bài tập. 2.Từng nhóm thảo luận. 3. Đại diện từng nhóm lên trình bầy. 4. Các nhóm khác thảo luận bổ sung. 5. GV kết luận: - (a) , (đ), (e) là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - (b), (c), (d) không phải là cácviệc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - Con người cần biết cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sông, khong làm tổn hại đến thiên nhiên. Hoạt động 3: Làm bài tập 3, SGK. * Mục tiêu: HS biết đưa ra giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành 1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm: tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên(tiết kiệm điện, nước, chất đốt, giấy viết,). 2. Các nhóm thảo luận . 3. Đại diện từng nhóm lên trình bày. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến. 5. Kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. Hoạt động nối tiếp : Ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kì .

File đính kèm:

  • docGA DAO DUC 5.doc