Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 30: Học bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ

MỤC TIÊU:

 - HS hát đúng giai điệu bài “ Dàn đồng ca mùa hạ”. Thể hiện đúng những tiếng hát đảo phách, hát luyến và ngân dài 2,3 phách.

 - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.

 - Giáo dục HS biết yêu quí và bảo vệ thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ:

 - Đàn.

 - Tranh ảnh minh hoạ cho bài hát “Dàn đồng ca mùa hạ”.

 - Băng nhạc, mỏy nghe.

 - Nhạc cụ gừ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 1. Phần mở đầu:

 GV giới thiệu nội dung tiết học và ghi mục bài lờn bảng:

 Học bài hỏt 2. Phần hoạt động:

 a. Hoạt động 1: Học hát .“Dàn đồng ca mùa hạ”.

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 11/04/2017 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 30: Học bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 Thứ 2, ngày 2 thỏng 4 năm 2011 HỌC BÀI HÁT: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ. I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu bài “ Dàn đồng ca mùa hạ”. Thể hiện đúng những tiếng hát đảo phách, hát luyến và ngân dài 2,3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Giáo dục HS biết yêu quí và bảo vệ thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ: - Đàn. - Tranh ảnh minh hoạ cho bài hỏt “Dàn đồng ca mựa hạ”. - Băng nhạc, mỏy nghe. - Nhạc cụ gừ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học và ghi mục bài lờn bảng: Học bài hỏt 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: Học hỏt .“Dàn đồng ca mựa hạ”. - Giới thiệu bài hỏt: GV treo tranh minh hoạ: ? Bức tranh cú những hỡnh ảnh gỡ ? ( HS nhận xột về bức tranh). GV thuyết trỡnh: Từ bài thơ của tỏc giả Nguyễn Minh Nguyờn, nhạc sĩ Lờ Minh Chõu đó phổ thơ, hỏt cú nhịp điệu sụi nổi, vui tươi nhưng cũng rất tha thiết, trong sỏng. Bài hỏt được bỡnh chọn là 1 trong 50 ca khỳc thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20. - Đọc lời ca: + GV chỉ định 2 HS đọc lời ca. + Giải thớch: Bài hỏt sử dụng 1 số kớ hiệu õm nhạc như: Dấu lặng đơn, dấu nối, dấu luyến và viết nhạc 2 bố. Tuy nhiờn khi hỏt chỳng ta chỉ tập bố chớnh ( bố cao). - Nghe hỏt mẫu: + HS nghe bài hỏt qua băng 1 lần. + GV đàn giai điệu bài hỏt 1 lượt. ? Em hóy nờu cảm nhận ban đầu về bài hỏt ? - Khởi động giọng: Dịch giọng (-2). + GV đàn chuổi õm ngắn giọng Pha trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyờn õm La. - Tập hỏt từng cõu: + Đàn giai điệu cõu 1 khoảng 3 lần, sau đú bắt nhịp (2-1) và đàn để HS hỏt hoà giọng. + Yờu cầu HS lấy hơi đỳng chỗ ở đầu cõu hỏt. + HS khỏ hỏt mẫu. + HS cả lớp hỏt, GV lắng nghe để phỏt hiện chỗ sai và hỏt mẫu những chỗ cần thiết. + Tập tương tự với cỏc cõu hỏt tiếp theo. + Yờu cầu HS hỏt nối tiếp cỏc cõu hỏt. - Hỏt cả bài: + HS hỏt cả bài. + GV tiếp tục sửa cho HS những chỗ hỏt chưa đạt, chưa thể hiện đỳng những chỗ hỏt đảo phỏch và những tiếng hỏt luyến trong bài. b. Hoạt động 2: Luyện hỏt. - HS tập hỏt đỳng nhịp độ. Thể hiện sắc thỏi vui, tha thiết, hồn nhiờn của bài hỏt. - Trỡnh bày bài hỏt kết hợp gừ đệm theo nhịp và theo phỏch. ? Bài hỏt cú hỡnh ảnh nào em thấy quen thuộc ? ? Em thớch cõu hỏt nào, nột nhạc nào, hỡnh ảnh nào trong bài hỏt ? - HS trỡnh bày bài hỏt theo nhúm, kết hợp gừ đệm theo nhịp . 3. Phần kết thỳc: - Dặn dũ cỏc em học thuộc lời ca và chuẩn bị động tỏc vận động phụ hoạ cho bài hỏt. - GV điều khiển, cả lớp trỡnh bày bài hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch. Thứ 6, ngày 10 thỏng 4 năm 2009 Buổi 2: LÀM QUEN VỚI ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ. I. MỤC TIấU: - ễn tập bài TĐN số 7 trờn đàn, đàn và đệm theo tiết tấu. - Thực hành bài TĐN số 8 “ Mõy chiều”. II. CHUẨN BỊ: - Đàn GV và đàn HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học - ễn bài TĐN số 7 trờn đàn. - Tập đàn bài TĐN số 8 “ Mõy chiều”. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: ễn bài TĐN số 7 “Em tập lỏi ụ tụ”. - HS cả lớp luyện ngún trờn đàn. - GV cho HS ụn lại bài TĐN số 7 trờn đàn, GV theo dừi, sửa sai. - GV hướng dẫn cỏc em chọn tiết tấu đệm. - HS cả lớp đàn đệm cú tiết tấu bài TĐN số 7. - GV kiểm tra một số cỏ nhõn HS. b. Hoạt động 2: Tập đàn bài TĐN số 8 “Mõy chiều”. - GV đàn bài TĐN số 8. - HS cả lớp đọc bài TĐN số 8. - GV hướng dẫn HS thực hành trờn đàn bài TĐN số 8. Lưu ý HS cỏc số ngún khi thực hiện bài TĐN số 8. ` - GV theo dừi và hướng dẫn trực trờn đàn cho HS cỏc nhúm. - HS khỏ thực hiện bài TĐN số 8 trờn đàn. GV cho HS cả lớp nhận xột. 3. Phần kết thỳc: - GV cho đại diện 1 số nhúm đàn bài TĐN số 8 “Mõy chiều”. - GV nhận xột kết thỳc tiết học.

File đính kèm:

  • docTuân 30.doc
Giáo án liên quan