Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 25: Tiết 25: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương ôn tập tập đọc nhạc số 7

Mục tiêu

 - HS hát bài Màu xanh quê hương thể hiện sắc thái vui tươi rộn ràng.

 - Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân

 - HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7 kết hợp gõ phách .

II. Chuẩn bị của giáo viên

 - Giáo viên: giáo án, SGK, đồ dùng học môn, nhạc cụ quen dùng

 - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy, học

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 25: Tiết 25: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương ôn tập tập đọc nhạc số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:25 Tiết 25 ôn tập bàI hát: màu xanh quê hương ôn tập tđn số 7 I Mục tiêu - HS hát bài Màu xanh quê hương thể hiện sắc thái vui tươi rộn ràng. - Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7 kết hợp gõ phách . II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên: giáo án, SGK, đồ dùng học môn, nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. Hoạt động dạy, học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV hướng dẫn GV chỉ định GV hướng dẫn GV chỉ định GV chỉ định Nội dung 1 Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương +HS hát bài Màu xanh quê hương bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm hai âm sắc. + GV chia lớp thành hai nửa để hát đối đáp, thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát. + trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc - một vài em hát làm mẫu - Cả lớp hát từng câu và cả bài kết hợp vận động theo nhạc + Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc. Nội dung 2 Ôn tập TĐN số 7 - giới thiệu bàI tập đọc nhạc HS ghi bài - HS trình bày HS nhắc lại GV yêu cầu GV yêu cầu - HS đọc tên các nốt ( Đô- Rê- Mi- Son). - HS đọc cao độ các nốt Son- Mi- Rê- Đô. - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu. gõ lại tiết tấu TĐN số 7 - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày. - Một HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời - Nhóm, cá nhân trình bày. - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày. + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách. + Nhóm, cá nhân trình bày * Củng cố + chuẩn bị bài sau HS đọc cao độ - HS thực hiện - HS xung phong trình bày

File đính kèm:

  • docAm nhac 5 T25.doc
Giáo án liên quan