Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 24: Học bài hát: Màu xanh quê hương

I. MỤC TIÊU:

 - HS hát đúng giai điệu bài “ Màu xanh quê hương”. Thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng của bài hát

 - Hát đúng những âm có luyến, ngắt và lấy hơi đúng chỗ.

 - HS tập lấy hơi để thực hiện các câu hát, trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ với 2 âm sắc.

 - Giáo dục HS yêu thích làn điệu dân ca.

II. CHUẨN BỊ:

 - Đàn.

 - Tranh ảnh minh hoạ cho bài hỏt “ Màu xanh quê hương”.

 - Băng nhạc, mỏy nghe.

 - Nhạc cụ gừ.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 11/04/2017 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 24: Học bài hát: Màu xanh quê hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 Thứ 2 ,ngày 21 tháng 2 năm 2011 Học bài hát: màu xanh quê hương Dân ca Khơme - Nam Bộ I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu bài “ Màu xanh quê hương”. Thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng của bài hát - Hát đúng những âm có luyến, ngắt và lấy hơi đúng chỗ. - HS tập lấy hơi để thực hiện các câu hát, trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ với 2 âm sắc. - Giáo dục HS yêu thích làn điệu dân ca. II. CHUẨN BỊ: - Đàn. - Tranh ảnh minh hoạ cho bài hỏt “ Màu xanh quờ hương”. - Băng nhạc, mỏy nghe. - Nhạc cụ gừ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học và ghi mục bài lờn bảng: Học bài hỏt Màu xanh quờ hương. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: Học hỏt . - Giới thiệu bài hỏt: GV treo tranh minh hoạ: ? Bức tranh cú những hỡnh ảnh gỡ ? ( HS nhận xột về bức tranh). GV thuyết trỡnh: Hụm nay ỏc em sẽ học bài Màu xanh quờ hương, đõy là bài dõn ca của đồng bào Khơ me Nam Bộ. Bài hỏt miờu tả khung cảnh quờ hương yờn vui, thanh bỡnh, cú hỡnh ảnh lỏ cờ tổ quốc tung bay và đàn em bộ đến trường, cú hỡnh ảnh hàng cõy xanh và cỏnh đồng ngụ lỳa. Bài hỏt Màu xanh quờ hương cú nhịp điệu sụi nổi, tươi vui. - Đọc lời ca: + GV chỉ định 2 HS đọc lời ca. + Giải thớch: Bài hỏt sử dụng kớ hiệu õm nhạc là dấu ngõn tự do và dấu luyến ngắt, tỏc dụng của dấu luyến ngắt là là lời 1 khụng hỏt luyến ở tiếng “chào cõy” và “đàn em”, lời 2 hỏt luyến. - Nghe hỏt mẫu: + HS nghe bài hỏt qua băng 1 lần. + GV đàn giai điệu bài hỏt 1 lượt. ? Em hóy nờu cảm nhận ban đầu về bài hỏt ? - Khởi động giọng: + GV đàn chuổi õm ngắn giọng Son trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyờn õm La. - Tập hỏt từng cõu: + GV chia lời 1 bài hỏt thành 6 cõu. + Đàn giai điệu cõu 1 khoảng 3 lần, sau đú bắt nhịp (2-1) và đàn để HS hỏt hoà giọng. + Yờu cầu HS lấy hơi đỳng chỗ ở đầu cõu hỏt. + HS khỏ hỏt mẫu. + HS cả lớp hỏt, GV lắng nghe để phỏt hiện chỗ sai và hỏt mẫu những chỗ cần thiết. + Tập tương tự với cỏc cõu hỏt tiếp theo. + Yờu cầu HS hỏt nối tiếp cỏc cõu hỏt. - Hỏt cả bài: + HS hỏt cả bài. + GV tiếp tục sửa cho HS những chỗ hỏt chưa đạt, chưa thể hiện đỳng những chỗ hỏt luyến.. b. Hoạt động 2: Luyện hỏt. - HS tập hỏt đỳng nhịp độ. Thể hiện tớnh chất sụi nổi, vui tươi của bài hỏt. Trỡnh bày lời 1 bài hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch, lời 2 gừ đệm theo nhịp. ? Bài hỏt cú hỡnh ảnh nào em thấy quen thuộc ? ? Em thớch cõu hỏt nào, nột nhạc nào, hỡnh ảnh nào trong bài hỏt ? - HS trỡnh bày bài hỏt theo nhúm, kết hợp gừ đệm theo nhịp . 3. Phần kết thỳc: - Dặn dũ cỏc em học thuộc lời ca và chuẩn bị động tỏc vận động phụ hoạ cho bài hỏt. - GV điều khiển, cả lớp trỡnh bày bài hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch. Buổi 2: LÀM QUEN VỚI ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ. I. MỤC TIấU: - ễn tập bài TĐN số 5 trờn đàn, đàn và đệm theo tiết tấu. - Thực hành bài TĐN số 6 “ Chỳ bộ đội”. II. CHUẨN BỊ: - Đàn GV và đàn HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học - ễn bài TĐN số 5 trờn đàn. - Tập đàn bài TĐN số 6 “ Chỳ bộ đội”. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: ễn bài TĐN số 5 “Năm cỏnh sao vui”. - HS cả lớp luyện ngún trờn đàn. - GV cho HS ụn lại bài TĐN số 5 trờn đàn, GV theo dừi, sửa sai. - GV hướng dẫn cỏc em chọn tiết tấu đệm. - HS cả lớp đàn đệm cú tiết tấu bài TĐN số 5. - GV kiểm tra một số cỏ nhõn HS. b. Hoạt động 2: Tập đàn bài TĐN số 6 “Chỳ bộ đội” - GV đàn bài TĐN số 6. - HS cả lớp đọc bài TĐN số 6. - GV hướng dẫn HS thực hành trờn đàn bài TĐN số 6. Lưu ý HS cỏc số ngún khi thực hiện bài TĐN số 6. ` - GV theo dừi và hướng dẫn trực trờn đàn cho HS cỏc nhúm. - HS khỏ thực hiện bài TĐN số 6 trờn đàn. GV cho HS cả lớp nhận xột. 3. Phần kết thỳc: - GV cho đại diện 1 số nhúm đàn bài TĐN số 6 “Chỳ bộ đội”. - GV nhận xột kết thỳc tiết học.

File đính kèm:

  • docTUÂN 24.doc