Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 21 - Học hái bài: Tre ngà bên lăng Bác

Mục tiu:

- Học sinh hát đúng giai điệu, hát đúng nhịp 3/8.

- Học sinh thể hiện tình cảm tha thiết của bi ht.

- Qua bi ht, gio dục cc em lịng kính yu Bc Hồ.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Đàn organ, tranh ảnh về lăng Bác Hồ, thanh phch.

- Học sinh: Thanh phch, sch gio khoa m nhạc 5.

III. Cc hoạt động dạy học:

 

doc30 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 21 - Học hái bài: Tre ngà bên lăng Bác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh thức: nửa lớp. Cho học sinh hát theo hình thức đối đáp, đồng ca. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Mỗi nửa lớp hát 2 câu đối đáp nhau, 2 câu cuối đồng ca. k Hoạt động 3: Củng cố ² Mục đích: Củng cố kiến thức đã học. ² Hình thức: Tốp ca. Chọn 1 nhĩm trình bày theo hình thức tốp ca. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. 8-10 học sinh. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Về nhà hát thuộc kết hợp động tác phụ hoạ. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần 31 Ngày soạn: Ngày dạy: - Tiết: Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ Nghe nhạc I. Mục tiêu: Học sinh hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát. Trình bày bài hát bằng cách hát cĩ lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca. Học sinh biết sáng tác động tác phù hợp nội dung bài hát. Phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc. II. Chuẩn bị: Đàn organ, thanh phách. Động tác sáng tạo. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ k Hoạt động khởi động: 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Gọi học sinh hát kết hợp: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hát kết hợp gõ đệm phụ hoạ động tác. Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu bài - ghi tựa. Cả lớp. Cá nhân. Học sinh nhắc lại. k Hoạt động 1: Ơn tập bài hát ² Mục đích: Học sinh hát kết hợp các hình thức song, đơn ca, lĩnh xướng, đối đáp đồng ca. ² Hình thức: Cả lớp, nhĩm. Giáo viên đàn, học sinh hát. Cho học sinh trình bày bài hát theo hình thức song ca, đơn ca. Cho học sinh hát theo hình thức lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca. Cho học sinh hát kết hợp động tác phụ hoạ. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Cả lớp. Học sinh xung phong. 2 nhĩm đối đáp. Cả lớp, nhĩm. k Hoạt động 2: Nghe nhạc ² Mục đích: Học sinh cảm nhận, cảm thụ âm nhạc. ² Hình thức: Cá nhân. Giáo viên giới thiệu tên bài hát, tác giả, xuất xứ. Cho học sinh nghe. Giáo viên hỏi: Bài hát này nĩi lên điều gì? Giọng hát như thế nào? Em nào cĩ thể hát lại? Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Lắng nghe. Lắng nghe. Trả lời cá nhân. Nhận xét. k Hoạt động 3: Củng cố ² Mục đích: Khắc sâu lại lời ca, học hỏi cách bdiễn ² Hình thức: Cá nhân. Cho học sinh hát biểu diễn. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Giáo dục các em yêu mến tiếng ve và vui vẻ ở mùa hè. Học sinh năng khiếu. Nhận xét. Lắng nghe. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Về nhà hát thuộc kết hợp động tác phụ hoạ sáng tạo. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần 32 Ngày soạn: Ngày dạy: - Tiết: Hát bài hát do địa phương tự chọn: Đất nước tươi đẹp sao I. Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca bài hát. Học sinh hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng, ngân đúng số phách. Giáo dục các em yêu thích cảnh đẹp ở quê hương. II. Chuẩn bị: Đàn organ, thanh phách. Tranh minh hoạ. Thanh phách, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ k Hoạt động khởi động: 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Cho HS hát biểu diễn bài Dàn đồng ca mùa hạ. Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu bài - ghi tựa. Cả lớp. Học sinh nhắc lại. k Hoạt động 1: Dạy hát ² Mục đích: Học sinh hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca. ² Hình thức: Cả lớp. Giáo viên cho học sinh xem tranh để giới thiệu bài hát, xuất xứ. Giáo viên đàn kết hợp hát mẫu. Cho học sinh hát lời ca theo tiết tấu. Hướng dẫn HS hát từng câu theo lối mĩc xích. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Quan sát, lắng nghe. Lắng nghe. Cả lớp tập hát. k Hoạt động 2: Luyện tập ² Mục đích: Hát kết hợp gõ đệm, nhún chân nhịp nhàng. ² Hình thức: Cả lớp, nhĩm. Cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. Cho học sinh hát kết hợp nhún chân ở phách mạnh. Cho học sinh hát phối hợp hát nối tiếp. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Cả lớp → nhĩm. Từng nhĩm. Nửa lớp hát 1 lời, và đổi ngược lại k Hoạt động 3: Củng cố ² Mục đích: Khắc sâu kiến thức hát biểu diễn đơn ca. ² Hình thức: Cá nhân. Cho học sinh hát biểu diễn. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Giáo dục các em yêu mến cảnh đẹp quê hương. Cá nhân. Lắng nghe. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Về nhà hát thuộc và sáng tạo động tác phụ hoạ. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần 33 Ngày soạn: Ngày dạy: - Tiết: Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên lăng Bác Màu xanh quê hương - Ôn tập tđn số 6 I. Mục tiêu: Học sinh hát thuộc và đúng 2 bài hát. Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6, trình bày theo nhĩm hoặc cá nhân. Giáo dục học sinh yêu quê hương, nhớ ơn Bác. II. Chuẩn bị: Đàn organ, thanh phách. Tranh minh hoạ. Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ k Hoạt động khởi động: 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ hoạ. Gọi học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm bài TĐN số 6. Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu bài - ghi tựa. Cả lớp. Học sinh nhắc lại. k Hoạt động 1: Ơn tập và kiểm tra 2 bài hát ² Mục đích: Kiểm tra lại cách trình bày 2 bài hát. ² Hình thức: Nhĩm, Cá nhân. Giáo viên đàn, học sinh hát ơn lại 2 bài hát. Kiểm tra học sinh hát kết hợp vận động phụ hoạ. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Lắng nghe. Nhĩm, cá nhân. Nhận xét. k Hoạt động 2: Ơn TĐN số 6 ² Mục đích: HS thực hiện bài TĐN số 6. ² Hình thức: Cả lớp, cá nhân. Giáo viên đàn cho học sinh nghe bài TĐN số 6. Học sinh đọc vài lần, ghép lời. Học sinh đọc nhạc, hát lời và gõ phách (thể hiện đúng phách mạnh). Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Lắng nghe. Cả lớp. Cả lớp, cá nhân. Nhận xét. k Hoạt động 3: Củng cố ² Mục đích: Khắc sâu kiến thức đã học. ² Hình thức: Cá nhân. Cho học sinh trình diễn 2 bài hát. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Giáo dục các em yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn Bác Hồ. 2 em/2 bài. Lắng nghe. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Về nhà tập hát biểu diễn 2 bài hát. Xem lại 2 bài: Em xưa; Dàn hạ. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần 34 Ngày soạn: Ngày dạy: - Tiết: Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ mái trường xưa Dàn đồng ca mùa hạ - Ôn tập tđn số 8 I. Mục tiêu: Học sinh hát thuộc và hát đúng 2 bài hát. Đọc đúng, hát đúng lời, giai điệu bài TĐN số 8. Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 8. Giáo dục các em yêu mái trường mến yêu, yêu tiếng ve kêu hè. II. Chuẩn bị: Đàn organ, thanh phách. Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ k Hoạt động khởi động: 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Gọi học sinh hát bài Tre ngà bên lăng Bác. Gọi học sinh hát bài Màu xanh quê hương. Gọi học sinh hát lời kết hợp gõ đệm TĐN số 6. Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu bài - ghi tựa. Cả lớp. 1 em trình bày. 1 em trình bày. 1 em thực hiện. Học sinh nhắc lại. k Hoạt động 1: Ơn tập và kiểm tra 2 bài hát ² Mục đích: Kiểm tra lại cách trình bày 2 bài hát theo các hình thức. ² Hình thức: Nhĩm, cá nhân. Giáo viên đàn, học sinh ơn lại bài hát. Giáo viên kiểm tra học sinh hát kết hợp vận động phụ hoạ. Cho cá nhân biểu diễn. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Cả lớp. Nhĩm. Cá nhân. Nhận xét. k Hoạt động 2: Ơn tập TĐN số 8 ² Mục đích: Học sinh biết đọc, hát lời kết hợp đánh nhịp ² Hình thức: Giáo viên đàn, học sinh nghe bài TĐN số 8. Cho học sinh đọc nhạc, ghép lời. Cho học sinh đọc nhạc kết hợp đánh nhịp ở bài TĐN số 8. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Lắng nghe. Cả lớp. Cả lớp → nhĩm. k Hoạt động 3: Củng cố ² Mục đích: Khắc sâu lại cách biểu diễn bài hát. ² Hình thức: Cá nhân. Cho học sinh hát biểu diễn 1 trong 2 bài hát đĩ. Giáo viên nhận xét - tuyên dương. Giáo dục các em yêu mái trường, yêu tiếng ve mùa hè. 1 em biểu diễn. Lắng nghe. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Về nhà tập biểu diễn lại các bài hát đã học. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần 35 Ngày soạn: Ngày dạy: - Tiết: Tập biểu diễn I. Mục tiêu: Học sinh thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát đã học. Rèn luyện cho học sinh tính mạnh dạn và tự tin tham gia biểu diễn các bài hát trước lớp. Giáo dục học sinh tình yêu âm nhạc và tinh thần tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của lớp, trường. II. Chuẩn bị: Đàn organ, thanh phách. Hát kết hợp phụ hoạ các bài hát. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ k Hoạt động khởi động: 1. Ổn định. 2. Bài cũ: GV lần lượt gõ tiết tấu, nháy âm hoặc đàn câu hát của các bài hát, HS sẽ nêu tên bài hát và tác giả. Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu bài - ghi tựa. Cả lớp. Cá nhân. Học sinh nhắc lại. k Hoạt động 1: Biểu diễn các bài hát đã học ² Mục đích: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca. Rèn cho học sinh tính mạnh dạn, tự tin tham gia biểu diễn bài hát trước lớp. ² Hình thức: Nhĩm đơi, cá nhân. Giới thiệu bài. Giáo viên tổ chức cho HS biểu diễn các bài hát trước lớp. Khi biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ. Chú ý: HS chọn thăm để biết bài hát biểu diễn. Giáo viên theo dõi, gợi ý, uốn nắn học sinh. Chú ý học sinh về nhịp chân phối hợp các động tác phụ hoạ sao cho nhịp nhàng. Giáo viên nhận xét, đánh giá. Lắng nghe. Nhĩm đơi, cá nhân. Lắng nghe. k Hoạt động 2: Tổng kết chung về 1 năm các em học âm nhạc. ² Mục đích: Giúp học sinh nhận rõ những ưu - khuyết điểm của mình khi học âm nhạc. ² Hình thức: Cả lớp, cá nhân. Giáo viên biểu dương những học sinh hồn thành tốt. Động viên, khuyến khích các em hồn thành cố gắng nhiều hơn. Liên hệ thực tế - giáo dục tư tưởng. Lắng nghe. k Hoạt động nối tiếp: Tổng kết - đánh giá Dặn dị: Ơn lại tất cả các bài hát, thường xuyên tập luyện. Nhận xét tiết học. Lắng nghe, ghi nhớ. Ä Rút kinh nghiệm - Bổ sung:

File đính kèm:

  • docAm nhac Lop 5 tuan 21.doc