Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 20 - Tiết 39 - Bài 19: Ôn tập bài hát: Hát mừng - Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 5

Mục tiêu:

 - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

 - HS tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc

 - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách

II/Chuẩn bị: Bảng phụ chép lời của bài hát. Đàn , nhạc cụ gõ, bài TĐN số 5 phóng to

III/Các hoạt động dạy và học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 11/04/2017 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 20 - Tiết 39 - Bài 19: Ôn tập bài hát: Hát mừng - Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Giáo án Âm nhạc lớp 5 Tiết 39 Ngày dạy: 10/1/2012 BÀI 19 - Ôn tập bài hát: HÁT MỪNG - Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5 I/Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - HS tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách II/Chuẩn bị: Bảng phụ chép lời của bài hát. Đàn , nhạc cụ gõ, bài TĐN số 5 phóng to III/Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Phần mở đầu. - Bài cũ: Y/c HS hát bài Hát mừng 2/ Phần hoạt động: a/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng - GV đàn cho HS hát vài lượt - Chia lớp 2 dãy: 1 dãy hát, 1 dãy gõ đệm theo nhịp - HD hát kết hợp vận động phụ họa : Như SGV tr.49 - Gọi HS lên biểu diễn b/ Hoạt động 2: Học bài TĐN số 5 - Giới thiệu bài TĐN - Đàn các nốt nhạc cho HS luyện tập cao độ: Đồ-Rê-Mi- Son- La - HD luyện tiết tấu - HD đọc bài TĐN theo 4 bước: Như HD SGV tr.49 -Tổ chức trò chơi: Thi đua đọc bài TĐN số 5 + Mỗi đội cử lần lượt 4 HS đọc. GV đánh giá nhận xét 3/ Phần kết thúc. - Chỉ định vài cá nhân đọc bài TĐN - Cho cả lớp đọc nhạc và ghép lời - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn bài. - Vài HS thực hiện *MT: HS biết hát theo giai điệu và lời ca. HS tập trình bày bài hát - HS hát theo h/dẫn của GV. +Chú ý những tiếng có dấu luyến - HS thực hành - HS làm theo HD - HS biểu diễn nhóm, cá nhân *MT: HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. - HS thực hiện. - HS hát theo dãy bàn, nhóm, cá nhân - HS tham gia trò chơi - HS thực hiện. HS lắng nghe, ghi nhớ. Tuần 19 Giáo án Âm nhạc lớp 5 Ngày dạy: 12/1/2012 Luyện âm nhạc: - Ôn luyện bài hát: HÁT MỪNG - Ôn luyện bài TĐN số 5 I/Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - HS tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách II/Chuẩn bị: Đàn , nhạc cụ gõ. Bài TĐN số 5 phóng to III/Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Phần mở đầu. - Bài cũ: Y/c HS hát bài Hát mừng 2/ Phần hoạt động: a/Hoạt động 1 : Ôn luyện bài hát Hát mừng - Đệm đàn cho HS hát + Chú ý những tiếng có dấu luyến * Sau mỗi lần thực hiện GV nhận xét và sửa sai - Cho HS thi đua hát theo dãy bàn - Cho HS đứng tại chỗ hát kết hợp động tác phụ họa - Cho HS hát cá nhân. Chú ý HS yếu - Cho HS hát tập thể vài lượt - Gọi HS khá giỏi trình bày b/Hoạt động 2 : Ôn luyện bài TĐN số 5 - Đàn các nốt nhạc cho HS luyện tập cao độ: Đồ-Rê-Mi- Son- La - HD luyện tiết tấu - HD đọc bài TĐN - Gọi từng nhóm trình bày - Gọi cá nhân trình bày 3/ Phần kết thúc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn bài. *MT: HS biết hát theo giai điệu và lời ca. HS biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu - HS hát theo h/dẫn của GV. Khi hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu - HS hát theo dãy bàn - HS thực hiện - HS hát cá nhân * Khi hát kết hợp gõ đệm.Chú ý những tiếng có dấu luyến - HS hát tập thể - Trình bày cá nhân *MT: HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. - HS đọc theo đàn - HS thực hành - HS lắng nghe, ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docE106-AN5-20-31.doc