Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 11: Tiết 11: Học hát: Bài Đàn gà con

. Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài hát.

- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh ảnh.

2. Học sinh: Tập bài hát, nhạc cụ gõ.

III. Hoạt động dạy học:

 

 

doc8 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 11: Tiết 11: Học hát: Bài Đàn gà con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng âm a. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét sửa sai Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách Trông kia đàn gà con lông vàng T T T T - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo hình thức đối đáp kết hợp gõ đệm theo phách. - Hát hoà giọng theo đàn - Theo dõi nhận xét, lắng nghe - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu - Luyện giọng - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Thực hiện - Hát kết hợp vận động theo nhạc. Củng cố: Cho học sinh nhắc lại tên bài hát, kể tên một số bài hát có chủ đề về các con vật. Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Đàn gà con kết hợp vận động phụ hoạ. Dặn dò: Nhắc học sinh về nhà ôn tập hát thuộc lời ca kết hợp gõ đệm. Ngày soạn: 6/11/2009 Ngày giảng: 9/11: 2A+2B Âm nhạc Tiết 11 Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - Biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: Sênh, thanh la, mõ, trống - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Tham gia trò chơi. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. Học sinh: Tập bài hát, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Chúc mưnggf sinh nhật. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy bài hát Cộc cách tùng cheng. - Giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng âm a. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét sửa sai. Hoạt động 2: Hát kết hợp trò chơi. - Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trưng cho một loại nhạc cụ gõ trong bài hát, làn lượt hát theo tên từng nhạc cụ. Đến cậu hát “ Nghe sênh...tùng cheng” cả lớp cùng hát đồng thanh. - Tổ chức cho hóc inh tham gia hát kết hợp chơi trò chơi từng nhóm 4 em. - Trình bày theo nhóm - Lắng nghe - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu - Luyện giọng - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Thực hiện chơi trò chơi theo hướng dân. - Tham gia chơi trò chơi theo nhóm. 4. Củng cố: Đặt cấu hỏi cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả. Cho học sinh kể tên các nhạc cụ gõ có trong bài hát, kể tên các nhạc cụ gõ mà em biết. Đệm đàn cho học sinh trình bày bài hát kết hợp vận động nhịp nhàng. 5. Dặn dò: Nhắc học sinh về nhà ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm Ngày soạn: 8/11/2009 Ngày giảng: 11/11: 3TG, 3ML 13/11: 3A, 3B, Âm nhạc Tiết 11 Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tập biểu diễn bài hát trước lớp. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. Học sinh: Tập bài hát, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Tổ chức cho HS trình bày bài hát theo hình thức đối đáp kết hợp gõ đệm tiết tấu lời ca Hoạt động 2: Trò chơi đố vui - Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát hoa lá mùa xuân gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Gõ tiết tấu của 1 câu hát trrong bài hát Lớp chúng ta đoàn kết cho học sinh đoán đó là tiết tấu của bài hát nào ? - Cho hoạ sinh biết cả 2 bài hát Lớp chúng ta đoàn kết và bài hát Hoa lá mùa xuân có tiết tấu giống nhau. Hoạt động 3: Tập biểu diễn - Đệm đàn cho học sinh trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tổ chức cho học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét, đánh giá - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Lắng nghe trả lời - Lắng nghe - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Tập biểu diến kết hợp vận động phụ hoạ - Lớp theo dõi nhận xét Củng cố: Cho học sinh nhắc lại tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. Dặn dò: Nhắc học sinh về ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ Ngày soạn: 8/11/2009 Ngày giảng: 11/11: 4TG,4ML 12/11: 4A, 4B Âm nhạc Tiết 11 Ôn tập bài hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em Tập đọc nhạc TĐN số 3 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 3. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Khăn quàng thắm mãi vai em cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 3 - Treo tranh bài TĐN số 3 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 3. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Pha Son. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu bài TĐN số 3 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. - Lắng nghe trả lời - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - 3HS thực hiện - Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động tác - Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp. - 1 HS thực hiện - Đọc đồng thanh - Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn - Luyện tập tiết tấu - Lắng nghe, cảm nhận giai điệu - Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn - 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. 4. Củng cố: Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, cao độ và hình nốt trong bài TĐN số 3. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát. 5. Dặn dò: Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn bài TĐN số 3, chép bài TĐN số 3 vào vở. Ngày soạn: 8/11/2009 Ngày giảng: 11/11: 5TG 12/11:5A, 5B Âm nhạc Tiết 11 Tập đọc nhạc TĐN số 3 Nghe nhạc I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học. - Biết đọc bài TĐN số 3. - Nghe nhạc để nâng cao cảm thụ âm nhạc. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Những bông hoa nhưng bài ca 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tập đọc nhạc TĐN số 3 - Treo tranh bài TĐN số 3 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 3. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son La. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu 2 4 - Đàn giai điệu bài TĐN số 3 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. Hoạt động 2: Nghe nhạc - Đệm đàn trình bày bài hát “Đi học” Nhạc Bùi Đình Thảo, lời Minh Chính - Bùi Đình Thảo. - Đặt câu hỏi cho HS nêu tên bài hát, tác giả. Cho học sinh nêu cảm nhận sau khi nghe bài hát, miêu tả lại một nét nhạc trong bài, kể tên một số bài hát có chủ đề về đi học. Giáo viên củng cố lại, giới thiệu tên bài hát, tác giả nội dung bài hát - Đệm đàn trình bày bài hát lần 2 - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp. - 1 HS thực hiện - Đọc đồng thanh - Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn - Luyện tập tiết tấu - Lắng nghe, cảm nhận giai điệu - Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn - 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo hiểu biết và cảm nhận và hiểu biết. - Đứng vận động theo nhạc. 4. Củng cố: Cho HS nhắc lại cao độ, tiết tấu chính của bài TĐN số 3 Cho học sinh đọc nhạc hát lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 3. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về ôn tập các bài hát đẫ học ôn tập bài TĐN số 3, chép bài TĐN số 3 vào vở.

File đính kèm:

  • docAm nhac Tuan 11 lop 12345moi.doc