Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 20)

Nhớ lại và hát đúng giai điệu thuộc lời ca các bài hát đã học

 - Biết hát kết hợp vận động theo bài hát.

 - Gây hào hứng cho HS khi học môn âm nhạc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

* GV : Tranh trong SGK. Đàn, Phách tre.

* HS : SGK, phách tre.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1.Khởi động : ( 1’ ), Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh

 2.Kiểm tra bài cũ :

 3.Bài mới : ( 28’ )

 a.Giới thiệu bài : Ôn tập 4 bài hát lớp 4

 b.Các hoạt động :

 

doc73 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 10/04/2017 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 20), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Hát gõ đệm theo phách, nhịp. * Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ đệm theo phách , nhịp. * Cách tiến hành : -Thực hiện mẫu câu 1 - Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài -Quan sát sửa sai. - Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.nhịp -Kiểm tra -Nhận xét biểu dương * Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn xác theo hướng dẫn - Nhìn tranh và trả lời câu hỏi. - Chú ý lắng nghe. - Cá nhân - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. -Tổ,cá nhân - Cả lớp theo dõi. - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. - Tổ, nhóm, cá nhân. 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? Nhạc và lời? - Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên,yêu mái trường IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học. - Mời HS lên biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. - Về nhà luyện hát. - Chuẩn bị : 2 bài hát: “Tre ngà bên lăng Bác, Lá thuyền ước mơ”, ôn TĐN số 6 - Rút kinh nghiệm tiết dạy. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Duyệt của TT Ngày sọan : ......./......./ 20 Tuần : 33 Ngày dạy : ......./......./ 20 Tiết : 33 TẬP BIỂU DIỄN 2 BÀI HÁT:TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC LÁ THUYỀN ƯỚC MƠ– ÔN TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU : - Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời. - Tập biểu diễn 2 bài hát -Biết đọc nhạc ghép lời ca bài TĐN số6 -GDHS yêu thích môn âm nhạc II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Ôn 2 bài hát : “ Tre ngà bên lăng Bác, Lá thuyền ước mơ”, Ôn TĐN số 6 b.Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 18’ 7’ Hoạt động 1 :Ôn tập và tập biểu diễn 2 bài hát đã học “Tre ngà bên lăng Bác,Lá thuyền ước mơ,’’ * Mục tiêu : Hát đúng và biết biểu diễn 2 bài hát * Cách tiến hành : -Cho HS lần lượt hát ôn lại 2 bài hát - Nghe sửa sai. - Tổ chức cho HS lên biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa. - Chia lớp thành nhiều nhóm,mỗi nhóm chọn1 bài lên biểu diễn trước lớp. -Nhận xét biểu dương * Kết luận: Biết biểu diễu bài hát Hoạt động 2 : Ôn Tập đọc nhạc số 6 *Mục tiêu : Đọc đúng cao độ, trường độ ghép lời bài TĐN số 6 *Cách tiến hành : -Cho HS luyện cao độ . -Cho HS luyện tiết tấu -Luyện đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm.theo phách -Quan sát sửa sai -Kiểm tra. -*Kết luận:Biết thể hiện bài TĐN -Cả lớp ôn hát -Theo dõi -Nhóm 5, 6 HS lên biểu diễn -Cả lớp thực hiện -Cả lớp thực hiện. -Cả lớp thực hiện -Tổ, nhóm, cá nhân. 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học. - Mời HS lên biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. - Về nhà luyện hát và kết hợp vận động và gõ đệm. - Chuẩn bị: 2 bài hát:Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ”, Ôn TĐN số 8. - Rút kinh nghiệm tiết dạy. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Duyệt của TT Ngày sọan : ......./......./ 20 Tuần : 34 Ngày dạy : ......./......./ 20 Tiết : 34 TẬP BIỂU DIỄN 2 BÀI HÁT:EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ - ÔN TĐN SỐ 8 I. MỤC TIÊU : - Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời - Tập biểu diễn 2 bài hát. -Biết đọc nhạc ghép lời ca kết hợp gõ phách II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Ôn 2 bài hát : “Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ”, -Ôn TĐN số 8 b.Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 18’ 7’ Hoạt động 1 :Ôn tập và tập biểu diễn 2 bài hát đã học “Em vẫn nhớ trường xưa,Dàn đồng ca mùa hạ’’ * Mục tiêu : Hát đúng và biết biểu diễn bài hát * Cách tiến hành : -Cho HS lần lượt hát ôn lại 2 bài hát - Nghe sửa sai. - Tổ chức cho HS lên biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa. - Chia lớp thành nhiều nhóm,mỗi nhóm chọn1 bài lên biểu diễn trước lớp. -Nhận xét biểu dương * Kết luận: Biết biểu diễu bài hát Hoạt động 3 : Ôn Tập đọc nhạc số 8 *Mục tiêu : Đọc đúng cao độ, trường độ ghép lời bài TĐN số 8 *Cách tiến hành : -Cho HS luyện cao độ . -Cho HS luyện tiết tấu -Luyện đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm.theo phách -Quan sát sửa sai -Kiểm tra. -*Kết luận:Biết thể hiện bài TĐN -Cả lớp ôn hát -Theo dõi -Nhóm 5, 6 HS lên biểu diễn -Cả lớp thực hiện -Cả lớp thực hiện -Cả lớp thực hiện. -Tổ, nhóm, cá nhân. 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học. - Mời HS lên biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. - Về nhà luyện hát và kết hợp vận động và gõ đệm. - Chuẩn bị: Bài sau - Rút kinh nghiệm tiết dạy. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Duyệt của TT Ngày sọan : ......./......./ 20 Tuần : 35 Ngày dạy : ......./......./ 20 Tiết : 35 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I. MỤC TIÊU : - Biết biểu diễn một vài bài hát đã học - Giáo dục HS yêu thích âm nhạc II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. . * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : (30’) a.Giới thiệu bài : Tập biểu diễn các bài hát đã học b.Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 31’ Hoạt động : Tập biểu diễn một số bài hát đã học *Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát * Cách tiếnhành : - Tổ chức cho HS lên biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa - Chia lớp thành từng nhóm,mỗi nhóm tự chọn bài hát lên biểu diễn trước lớp kết hợp vận động phụ họa - Nhận xét biểu dương. * Kết luận: Biết biểu diễn bài hát Cả lớp theo dõi -Từng nhóm 5,6 em lên biểu diễn 4.Củng cố : ( 2’) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 1’ ) - Nhận xét tiết học. - Nhận xét biểu dương. - Về nhà luyện hát kết hợp vận động và gõ đệm. -Chuẩn bị:Học hát bài:Em yêu trường em - Rút kinh nghiệm tiết dạy. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Duyệt của TT

File đính kèm:

  • docGA Amnhac lop5.doc