Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Ôn tập : Một số bài hát đã học (Tiết 1)

Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

- Biết hát đúng giai điệu vàthuộc lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động theo bài hát.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Đàn Organ.

- Hát chuẩn xác bài hát.

 

doc66 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Ôn tập : Một số bài hát đã học (Tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Dàn Đồng Ca Mùa Hạ - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do nhạc sĩ nào viết? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Dàn Đồng Ca Mùa Hạ + Nhạc Sĩ: Lê Minh Châu + Lời: Minh Nguyên - HS nhận xét 4. Cđng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn 31 : So¹n: 4/4/2010 D¹y: 13/4/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT : DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ NGHE NHẠC I/Mục tiêu: Biết hát lai những bài hát đã học. Tập biểu diễn. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hát Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân Ca dân tộc nào?Lời của bài hát do ai viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Nghe nhạc bài - Giáo viên giói thiệu tác giả tác phẩm . - Giáo viên cho học sinh nghe nhạc. - Giáo viên cho học sinh phát biểu cảm tưởng của mình về bài hát vừa nghe. - Giáo viên cho1 học sinh thể hiện lại bài hát. - Giáo viên nhận xét và cho cả lớp nghe lại bài hát. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài :Hát Mừng + Dân ca Hrê. + Nhạc sĩ:Lê Toàn Hùng. - HS nhận xét - HS chú ý. - HS lắng nghe. - HS phát biểu - HS thực hiện. 4. Củng cố- Dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn 32 : So¹n: 11/4/2010 D¹y: 20/4/2010 Tiết 32 : HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN Mïa hoa ph­ỵng në Nh¹c vµ lêi : Hoµng V©n I.Mục tiêu: - BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ ®ĩng lêi ca. - BiÕt kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹ ®¬n gi¶n. - Thuéc lê ca tËp biĨu diƠn bµi h¸t. II.Chuẩn bị của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ. Máy nghe băng nhạc mẫu.Bảng kẻ khuông nhạc. - Sgk, vở ghi III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập bài hát 3.Bài mới : Hoạt động 1 : Học hát bài Mïa hoa ph­ỵng në - Học sinh nghe hát mẫu. - Giáo viên mở máy hát mẫu. - Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu. - Học sinh đọc lời ca. - Học sinh đọc theo từng câu : . - Giáo viên hướng dẫn khởi động giọng. Học sinh khởi động giọng. - Học sinh tập hát từng câu. Học sinh tập từng câu nối tiếp. Tương tự lời 2. - Hướng dẫn hát nối tiếp cả bài. Học sinh hát cả bài. - Học sinh hát tróng nhóm, tổ, cá nhân cả bài. Học sinh luyện tập. 4. Củng cố- Dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn 33 : So¹n: 19/4/2010 D¹y: 27/4/2010 Tiết 33 : TËp biĨu diƠn 2 BÀI HÁT : TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC, MÀU XANH QUÊ HƯƠNG Bµi h¸t tuÇn 24 ƠN TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU : - Học sinh hát bài tre ngà bân lăng Bác, Màu xanh quê hương kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - Trình bày 2 bài hát theo nhĩm, cá nhân. - Học sinh đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 6. II. CHUẨN BỊ : Máy hát. Nhạc cụ gõ. Bài TĐN số 6. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1:Ôn tập 2 bài hát Ôn tập bài:Tre ghµ bªn l¨ng B¸c GV mở băng cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát , tác giả bài hát . Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân. Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc tiết tấu lời ca . Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ Mời HS lên biểu diễn. GV nhận xét Ôn bài hát: MÇu xanh quª h­¬ng Hướng dẫn HS ôn lại bài hát . Sau đó hát kết hợp vỗ tay theo phách , nhịp, tiết tấu lời ca. Hoạt động 2: Ôn tập bài TĐN số 6 GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu GV đánh giá về phần trình bày của từng tổ , nhóm , những ưu điểm cần phát huy, nhược điểm cần khắc phục Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe Nghe băng mẫu Ôn theo hướng dẫn của GV HS hát : Đồng thanh Dãy, nhóm Cá nhân HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách HS thực hiện theo hướng dẫn của GV HS lắng nghe tác phẩm, trả lời câu hỏi của GV HS nghe lần 2, nghe nhận xét. HS trình bày HS nghe và ghi nhớ. 4.Củng cố – dặn dò: GV nhận xét ,dặn dò Rĩt kinh nghiƯm TuÇn 34 : So¹n: 26/4/2010 D¹y: 4/5/2010 Tiết 34 : TËp biĨu diƠn 2 BÀI HÁT : Em VÉn nhí tr­êng x­a – Dµn §ång ca mïa H¹ ƠN TĐN SỐ 8 I. MỤC TIÊU : - Học sinh hát bài Em vÉn nhí tr­êng x­a – Dµn ®ång ca mïa h¹ kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - Trình bày 2 bài hát theo nhĩm, cá nhân. - Học sinh đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 8. II. CHUẨN BỊ : Máy hát. Nhạc cụ gõ. Bài TĐN số8. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1:Ôn tập 2 bài hát Ôn tập bài: Em vÉn nhí tr­êng x­a GV mở băng cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát , tác giả bài hát . Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân. Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc tiết tấu lời ca . Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ Mời HS lên biểu diễn. GV nhận xét Ôn bài hát: Dµn ®ång ca mïa h¹ Hướng dẫn HS ôn lại bài hát . Sau đó hát kết hợp vỗ tay theo phách , nhịp, tiết tấu lời ca. Hoạt động 2: Ôn tập bài TĐN số 8 GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu GV đánh giá về phần trình bày của từng tổ , nhóm , những ưu điểm cần phát huy, nhược điểm cần khắc phục Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe Nghe băng mẫu Ôn theo hướng dẫn của GV HS hát : Đồng thanh Dãy, nhóm Cá nhân HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách HS thực hiện theo hướng dẫn của GV HS lắng nghe tác phẩm, trả lời câu hỏi của GV HS nghe lần 2, nghe nhận xét. HS trình bày HS nghe và ghi nhớ. 4.Củng cố – dặn dò: GV nhận xét ,dặn dò Rĩt kinh nghiƯm TuÇn 35: So¹n: 3/5/2010 D¹y: 11/5/2010 TiÕt 35 TËp biĨu diƠn I. Mơc tiªu - ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc ë kú II vµ tham gia tËp biĨu diƠn mét vµi bµi h¸t ®ã. - ¤n tËp vµ biĨu diƠn mét vµi bµi h¸t ®· häc. II. ChuÈn bÞ GV : §µn organ ,tËp ®Ưm nh¹c cho c¸c bµi h¸t HS h¸t thuÇn thơc c¸c bµi h¸t ®· häc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 1.Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra : 3. Bµi míi Hoạt động của GV Hoạt động của HS *H§1 Ôn tập c¸c bài hát đã học: - GV có thể dùng tranh ảnh minh hoạ , băng nhạc cho HS sinh xem, nghe.Yêu cầu HS lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học? - GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c biĨu diƠn ®¬n gi¶n * H§2 - GV chia nhãm cho häc sinh tù chän bµi h¸t vµ tù tËp * H§3 Thi biĨu diƠn gi÷a c¸c nhãm HS «n tËp theo h­íng dÉn - HS quan s¸t vµ nghi nhí - HS luyƯn tËp theo nhãm - HS thùc hµnh biĨu diƠn 4.Củng cố – dặn dò: GV nhận xét, dặn dò Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập Rĩt kinh nghiƯm

File đính kèm:

  • docAm nhac 5 CKTKN.doc
Giáo án liên quan