Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 01 : Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi nhạc

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 - Nhằm ôn lại ba bài hát mà học sinh đã học ở lớp ba : Quốc ca , Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng.

 - Ôn tập lại giai điệu , sắc thái , tình cảm bài hát.

 - Ôn tập lại những kí hiệu ghi nhạc đã học.

II. CHUẨN BỊ

 Đàn , các bài hát đã học , bảng phụ ghi các kí hiệu nhạc.

 

doc36 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 10/04/2017 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 01 : Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi nhạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận xét đánh giá + Hoạt động 3 : Ôn tập bài hát : Cò lả - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá 4. Củng cố - GV cho cả lớp nghe nhạc đoán tên bài hát : GV đàn một câu trong bài , học sinh nêu tên bài hát , hát lại bài hát. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực hiện Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của GV - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý hát đúng. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh lắng nghe, nhận ra bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thục hiện với nhiều hình thức. - Cả lớp thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Học sinh thực hiện. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY Tuần 15 (Ngày .... tháng ..... năm .....) Tiết 15 : Học hát tự chọn Giấc mơ của bé . Nhạc và lời : Xuân Giao I. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Giúp học sinh nắm được giai điệu và lời bài hát “ Giấc mơ của bé”, hát được bài hát. - Bổ sung thêm một bài bát thiếu nhi cho học sinh . II. CHUẨN BỊ Đàn , bài hát , thanh phách III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Học sinh hát lại một trong các bài hát đã học * GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Bài hát tự chọn Giới thiệu sơ lược về nhạc sĩ Xuân Giao và bài hát Giấc mơ của bé. + Học hát - GV đàn và hát mẫu bài hát cho học sinh nghe. - Cho học sinh nêu cảm nhận về bài hát. - Cho học sinh đọc lời bài hát. a. GV hướng dẫn học sinh hát từng câu * Câu 1 : Trời thu trong xanh , xanh ngoài cửa sổ , bé nằm bé ngủ sao đôi môi mỉm cười. - GV đàn , hát mẫu , yêu cầu học sinh thực hiện 2 lần. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân , nhận xét , sửa sai . * Câu 2 : Phải chăng trong mơ em đang mơ thấy bao trò vui mới đều dành cho em - GV đàn , hát mẫu , học sinh nghe. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhiều hình thức. - Học sinh hát lại câu 1 và câu 2. * Câu 3 : Con voi đánh trống , con gấu thổi kèn , bóng bay xanh đỏ , bay đầy quanh em. - GV đàn , hát mẫu . - Cho học sinh hát 2,3 lần theo các hình thức. * Câu 4 : Giấc mơ nho nhỏ cho môi em cười. - GV đàn , hát mẫu , cho học sinh thực hiện hát lại theo hướng dẫn của giáo viên 2,3 lần. - Yêu cầu học sinh thực hiện, hát lại câu 3 , 4 b. GV hướng dẫn học sinh hát cả bài - GV yêu cầu học sinh hát cả bài hát. - Hướng dẫn học sinh gõ phách bài hát - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách theo nhiều hình thức. - Nhận xét , sữa sai 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại cả bài,hát kết hợp gõ phách , kết hợp giáo dục cho học sinh. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát , chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh hát lại bài hát - Học sinh lắng nghe - Học sinh nghe , nêu cảm nhận về giai điệu bài hát , đọc lời bài hát - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần. - Học sinh thực hiện theo nhiều hình thức. - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần với nhiều hình thức - Học sinh hát lại cả câu 1 , 2 - Học sinh nghe - Học sinh hát với nhiều hình thức , cá nhân , nhóm - Học sinh hát lại câu 4 , hát lại câu 3, 4 và hát cả 4 câu, - Học sinh hát cả bài hát, hát theo nhiều hình thức , nhận xét. - Hát kết hợp gõ phách - Học sinh theo dõi - Học sinh hát lại kết hợp gõ phách. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY Tuần 16 (Ngày .... tháng ..... năm .....) Tiết 16 : Ôn tập ba bài hát Em yêu hoà bình Bạn ơi lắng nghe Trên ngựa ta phi nhanh. Ôn tập bài TĐN 1,2 I. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Nhằm ôn lại ba bài hát mà học sinh đã học : Em yêu hòa bình , Bạn ơi lắng nghe , Trên ngựa ta phi nhanh - Ôn tập lại giai điệu , sắc thái , tình cảm bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ. - Ôn tập hai bài tập đọc nhạc số 1 và số 2 II. CHUẨN BỊ Đàn , các bài hát đã học , hai bài tập đọc nhạc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi học sinh hát lại bài hát tự chọn - GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Em yêu hoà bình - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Bạn ơi lắng nghe - GV đàn một câu trong bài , cho học sinh nhận ra bài hát. - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá + Hoạt động 3 : Ôn tập bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá + Hoạt động 4 : Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc - GV cho học sinh lần lượt đọc lại từng bài tập đọc nhạc - Học sinh đọc , gõ phách từng câu , cả bài với nhiều hình thức. - Nhận xét. 4. Củng cố - GV cho cả lớp nghe nhạc đoán tên bài hát : GV đàn một câu trong bài , học sinh nêu tên bài hát , hát lại bài hát. - Học sinh đọc lại 2 bài tập đọc nhạc. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực hiện Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của GV - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý hát đúng. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh lắng nghe, nhận ra bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Cả lớp thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Học sinh đọc lại - Học sinh gõ phách với nhiều hình thức. - Học sinh nghe nhạc , đoán tên bài hát , hát lại - Học sinh đọc lại RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY Tuần 17 (Ngày .... tháng ..... năm .....) Tiết 17 : Ôn tập hai bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em Cò lả . Ôn tập bài TĐN 3,4 I. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Nhằm ôn lại hai bài hát mà học sinh đã học : Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả - Ôn tập lại giai điệu , sắc thái , tình cảm bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ. - Ôn tập hai bài tập đọc nhạc số 3 và số 4 II. CHUẨN BỊ Đàn , các bài hát đã học , hai bài tập đọc nhạc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi học sinh hát các bài hát đã ôn tập - GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Cò lả - GV đàn một câu trong bài , cho học sinh nhận ra bài hát. - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá + Hoạt động 3 : Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc - GV cho học sinh lần lượt đọc lại từng bài tập đọc nhạc - Học sinh đọc , gõ phách từng câu , cả bài với nhiều hình thức. - Nhận xét. 4. Củng cố - GV cho cả lớp nghe nhạc đoán tên bài hát : GV đàn một câu trong bài , học sinh nêu tên bài hát , hát lại bài hát. - Học sinh đọc lại 2 bài tập đọc nhạc. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực hiện Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của GV - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý hát đúng. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh lắng nghe, nhận ra bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Học sinh đọc lại - Học sinh gõ phách với nhiều hình thức. - Học sinh nghe nhạc , đoán tên bài hát , hát lại - Học sinh đọc lại RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY Tuần 18 (Ngày .... tháng ..... năm .....) Tiết 18 : Kiểm tra học kì 1 - GV cho các học sinh chưa đạt yêu cầu trong các lần đánh giá thực hiện lại các nội dung học tập theo chứng cứ còn thiếu . - Bổ sung , nhận xét sửa chữa học sinh.

File đính kèm:

  • docBai soan lop 4 hoc ki 1.doc