Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 23: Ôn tập hai bài hát: Hát mừng, tre ngà bên lăng Bác - Ôn tập: Tập đọc nhạc số 6 (tiếp)

MỤC TIÊU:

 - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của 2 bài hát Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.

 - HS đọc nhạc, hát lời và gõ phách bài TĐN số 6.

II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Nhạc cụ quen dùng

- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách)

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 23: Ôn tập hai bài hát: Hát mừng, tre ngà bên lăng Bác - Ôn tập: Tập đọc nhạc số 6 (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 23 Âm nhạc Ngày23/2 /2006 Ôn tập hai bài hát: HÁT MỪNG, TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Ôn tập: TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU: - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của 2 bài hát Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - HS đọc nhạc, hát lời và gõ phách bài TĐN số 6. II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Nhạc cụ quen dùng - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách) III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài 3. Ôn tập bài hát 4. Ôn tập: TĐN số 6 - Yêu cầu 2 nhóm HS trình bày bài hát Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác theo nhóm - Nhận xét. - Hôm nay, các em sẽ hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, sắc thái và tập biểu diễn 2 bài hát Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Sau đó đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 6. * Ôn tập bài hát Hát mừng - GV đệm đàn, yêu cầu HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc - GV chia lớp làm 2 nhóm - GV yêu cầu HS trình bày bài hát theo nhóm - Yêu cầu HS hát kết hợp vận động theo nhạc - Yêu cầu HS trình bày theo nhóm * Ôn tập bài hát Tre ngà bên Lăng Bác - GV đệm đàn, yêu cầu HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV đệm đàn, yêu cầu HS hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm - GV yêu cầu HS hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc - Yêu cầu HS trình bày theo nhóm * Luyện tập cao độ - GV đàn - Yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu - Hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách - Nhóm 1 trình bày bài Hát mừng - Nhóm 2 trình bày bài Tre ngà bên Lăng Bác - Lắng nghe - HS hát bài Hát mừng bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc - HS chia lớp làm 2 nhóm để hát đối đáp, cả lớp gõ đệm với 2 âm sắc nhịp nhàng trong suốt bài hát. Thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài hát. - 4 – 5 HS trình bày - HS thực hiện + 2 –3 HS làm mẫu + Cả lớp hát từng câu kết hợp vận động. + Cả lớp hát cả bài kết hợp vận động. - 4 HS trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - HS hát bài Tre ngà bên Lăng Bác kết hợp gõ đệm theo phách, một tổ gõ đệm nhẹ nhàng - HS trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: + Đồng ca: Bên lăng Bác Hồ thêu hoa + Lĩnh xướng: Rất trong ngân nga + Đồng ca: Một khoảng trời tre ngà - HS thực hiện + 2 –3 HS làm mẫu + Cả lớp hát từng câu kết hợp vận động. + Cả lớp hát cả bài kết hợp vận động. - 6 HS trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - HS luyện cao độ + HS đọc cao độ các nốt Đô- Rê- Mi- Son + HS đọc cao độ các nốt Son- Mi- Rê- Đô - 1 – 2 HS gõ lại tiết tấu TĐN số 6 - Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu. Sau đó đổi lại phần trình bày. - Nhóm, cá nhân trình bày - Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách. Sau đó đổi lại phần trình bày. - Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách - Nhóm, cá nhân trình bày 5. Củng cố, dặn dò - HS hát lại bài Tre ngà bên Lăng Bác - Yêu cầu HS về nhà học thuộc bài hát và tập biểu diễn có động tác phụ họa - Nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • docTiet 23 AN - On Hat mung, Tre nga ben lang Bac, On TDN So 6.doc