Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc: Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (Tiết 24)

I /Mục tiêu.

 - Biết vận động theo bài hát.

 - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

 - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

II/ Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn.

- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập

III/ Hoạt động Dạy - Học

1. Ổn định tổ chức:(2')

 - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra bài cũ:

 - Tiến hành trong quá trình học bài hát.

3. Bài mới:(33')

 

doc69 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 13/04/2017 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc: Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (Tiết 24), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh hát theo cách hát đối đáp , đồng ca. - Trình bày bài hát theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012 Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ - Nghe nhạc. I/ Mục tiêu: - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát đúng giai điệu. - Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc nhạc không lời. II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu:(35') 1. ổn đinh tổ chức:(2') - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi 1 học sinh hát lại bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ. - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới:(30') Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1:(17') Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ. - Giáo viên đệm đàn cho cả lớp ôn lại bài hát " Dàn đồng ca mùa hạ" vài lần. - Cho học sinh trình bày bài hát theo hình thưc song ca, đơn ca giáo viên hướng dẫn các em điều chỉnh những chỗ chưa chính xác. - Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày bài hát" Dàn đồng ca mùa hạ" bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca, ví dụ: + Nhóm 1: Chẳng nhìn thấy ve đâu ...tiếng hát. + Nhóm 2: Bè chầm ... lá dày. + Nhóm 1: Tiếng ve ... tre ngà. + Nhóm 2: Lời dịu dàng ... thiết tha. + Lĩnh xướng: Lời ve ngân ... ve ve ve. - Hướng dẫn học sinh trình bày bài hát " Dàn đồng ca mùa hạ" kết hợp động tác phụ hoạ. - Khuyến khích học sinh tự chọn nhóm biểu diễn cho bài hát. *Hoạt động 2:(10') Nghe nhạc. - Cho học sinh nghe bài hát " Em là bông hồng nhỏ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. - Yêu cầu học sinh nói cảm nhận của mình về bài hát. - Cho học sinh nghe lại bài hát, các em có thể đứng lên vận động theo nhạc. Củng cố - dặn dò:(3') - Học sinh trình bày bài hát " Dàn đồng ca mùa hạ" bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca. - Nhận xét, dặn dò học sinh. - Cả lớp hát ôn. - Học sinh trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca. - Học sinh trình bày bài hát theo hướng dẫn của giáo viên. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Học sinh chọn nhóm biểu diễn bài hát. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh phát biểu. - Học sinh thực hiện. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012 Tiết 32: Học bài hát do địa phương tự chọn: Bài: Nhớ ơn Bác I/ Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách theo nhịp. - Biết tên tác giả của bài hát. II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát: Nhớ ơn Bác. - Nhạc cụ quen dùng. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu:(35') 1. ổn định tổ chức:(2') - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ:(3') - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát: " Dàn đồng ca mùa hạ" để kết hợp khởi động giọng. 3. Bài mới:(30') Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1:(17') Dạy bài hát: Nhớ ơn Bác. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát: Nhớ ơn Bác, nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu. - Giáo viên đệm đàn và hát mẫu bài hát Nhớ ơn Bác cho học sinh nghe. - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu bài hát. - Dạy hát cho học sinh từng câu và nối tiếp đến hết bài. - Tập xong bài hát, cho học sinh hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc học sinh hát rõ lời, gọn tiếng. - Giáo viên sửa sai cho học sinh, nhận xét. *Hoạt động 2:(10') Hát kết hợp vận động theo bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay (hoặc gõ đệm) theo phách của bài hát. - Yêu cầu học sinh hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập cho học sinh vừa hát vừa vận động phụ họa cho bài hát. Củng cố - dặn dò:(3') - Hỏi học sinh tên bài hát vừa học, tác giả? cho cả lớp hát lại một lần. - Nhận xét, dặn dò học sinh về nhà ôn lại bài hát vừa học. - Học sinh lắng nghe. - Nghe giáo viên hát mẫu. - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu bài hát. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh hát: + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập vận động phụ hoạ theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh trả lời. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. Thứ tư ngày 2 tháng 5 năm 2012 Tiết 33: - Ôn tập 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quê hương - Ôn tập TĐN số 6. I/ Mục tiêu: - Học sinh thuộc và hát đúng 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quên hương. - Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6, trình bày theo nhóm hoặc cá nhân. II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Bảng phụ bài TĐN số 6. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu:(35') 1. ổn định tổ chức:(2') - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ:(3') - Bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát: Nhớ ơn Bác. 3. Bài mới:(30') Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1:(18') Ôn tập 2 bài hát: 1. Ôn tập bài hát:(9') Tre ngà bên Lăng Bác. - Giáo viên đệm đàn cho cả lớp hát ôn lại bài hát. - Cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu bài hát. - Hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. 2. Ôn tập bài hát:(9') Màu xanh quê hương. - Yêu cầu học sinh hát ôn lại bài hát vài lần (Hát rõ lời, gọn tiếng). - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh trình bày bài hát theo nhiều hình thức: Hát đồng thanh, hát theo nhóm, tổ, hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. *Hoạt động 2:(9') Ôn tập TĐN số 6. - Đàn cho cả lớp nghe lại bài TĐN số6. - Cả lớp đọc nhạc vài ba lần sau đó ghép lời. - Cho học sinh đọc nhạc, hát lời sau đó gõ phách, thể hiện đúng phách mạnh, phách nhẹ. Củng cố - dặn dò:(3') - Giáo viên nhận xét tiết học, khen những em hoàn thành tốt tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa hoàn thành cần cố gắng hơn trong những tiết học sau. - Dặn dò học sinh về ôn bài. - Cả lớp hát lại bài hát. - Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu. - Học sinh trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - Học sinh hát. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu. - Học sinh thực hiện trình bày bài hát theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh lắng nghe. - Cả lớp đọc nhạc sau đó ghép lời. - Học sinh đọc nhạc hát lời kết hợp gõ phách. - Nghe giáo viên nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhớ. Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012 Tiết 34: - Ôn tập 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàng đồng ca mùa hạ - Ôn tập TĐN số 8 I/ Mục tiêu: - Học sinh học thuộc lời và hát đúng giai điệu 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ. - Đọc đúng tên nốt nhạc, hát đúng giai điệu và ghép lời ca bài TĐN số 8. II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm như: Song loan, thanh phách,... III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu:(35') 1. ổn định tổ chức:(2') - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ:(3') - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại 1 trong 2 bài hát đã ôn ở tiết trước, để kết hợp khởi động giọng. 3. Bài mới:(30') Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1:(17') Ôn tập 2 bài hát: 1. Bài: Em vẫn nhớ trường xưa. - Giáo viên đệm đàn cho cả lớp hát ôn lại bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách bài hát. - Cho học sinh luyện hát theo nhóm, tổ, cá nhân. - Giáo viên nhận xét. 2. Bài: Dàn đồng ca mùa hạ. - Giáo viên đệm đàn cho cả lớp hát ôn lại bài hát. - Hướng dẫn học sinh ôn lại cách gõ đệm theo nhịp, phách của bài hát. - Cho học sinh ôn theo nhiều hình thức: Hát theo dãy bàn, nhóm, tổ, cá nhân, hát lĩnh xướng... - Giáo viên nhận xét, đồng viên khích lệ kịp thời để học sinh có tinh thần học tập. *Hoạt động 2:(10')Ôn tập bài TĐN số 8. - Đàn cho học sinh nghe lại bài TĐN số 8 vài lần. - Cho cả lớp tập đọc nhạc sau đó ghép lời. - Hướng dẫn học sinh tập đọc nhạc và đánh nhịp 3 theo bài TĐN số 8. Củng cố - dặn dò:(3') - Giáo viên nhận xét, động viên khen ngợi những em hoàn thành tốt tiết học, nhắc những em chưa hoàn thành cần cố gắng hơn nữa. - Dặn học sinh về ôn bài. - Cả lớp hát ôn. - Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Các nhóm, tổ, cá nhân hát. - Cả lớp hát ôn. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. - Học sinh thực hiện. - Học sinh lắng nghe. - Nghe lại bài TĐN số 8. - Cả lớp đọc nhạc, sau ghép lời. - Học sinh đọc nhạc và đánh nhịp 3 theo bài TĐN số 8. - Nghe nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhớ. Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012 Tiết 35: Ôn tập I/ Mục tiêu: - Giúp học sinh hát thuộc các bài hát đã học, hát đúng cao độ, trường độ và sắc thái của các bài hát. - Biết hát kết hợp thuần thục 3 cách gõ đệm theo: Nhịp, phách, tiết tấu lời ca. - Biết đọc thuần thục các bài tập đọc nhạc đã học trong chương trình. II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Bảng phụ chép sẵn các bài TĐN. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu:(35') 1. ổn định tổ chức:(2') - Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi 1 học sinh đứng dạy hát 1 trong các bài hát đã học trong năm. 3. Bài mới:(30') Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1:(14') Ôn tập các bài hát đã học. - Giáo viên dùng tranh ảnh, kết hợp đàn giai điệu và gõ tiết tấu để giúp học sinh nhớ lại các bài hát đã học trong năm. - Ôn tập cho học sinh bằng nhiều hình thức: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân, hát có lĩnh xướng. - Giúp học sinh ôn lại 3 cách gõ đệm qua từng bài hát. - Nhận xét, động viên kịp thời để giúp các em có tinh thần học tập. *Hoạt động 2:(13') Ôn tập TĐN. - Dùng đàn và bảng phụ giúp học sinh nhớ lại các bài tập đọc nhạc. - Ôn tập cho học sinh từng bài (Dựa hoàn toàn vào đã phím) - Cho học sinh ôn tập TĐN nhạc theo các hình thức: Đọc theo dãy bàn, nhóm, tổ, cá nhân. Củng cố - dặn dò:(3') - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về ôn bài. - Học sinh nghe và nhớ lại các bài hát đã học. - Ôn tập bằng nhiều hình thức theo hướng dẫn của giáo viên. - Ôn lại 3 cách gõ đệm theo yêu cầu. - Học sinh nghe, quan sát bảng phụ để nhớ lại các bài TĐN. - Học sinh ôn theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh thực hiện. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docam nhac 5.doc