Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 13)

I. Yờu cầu: Biết hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hỏt đó học ở lớp 4.

 -Biết hỏt kết hợp gừ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hỏt.

II. Chuẩn bị của GV

 - Nhạc cụ quen dùng.

 - Chép lời ca của những bài hát được ôn.

 - Tập đệm đàn một số ài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chức mừng, Thiếu như thế giới liên hoan.

 - Tổ chức các cuộc thi đua trình bày ba bài hát để tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi.

III. Hoạt động dạy và học

 

doc60 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 10/04/2017 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 13), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hách. - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ theo nhịp. Hoạt động của học sinh - Giử trật tự, điểm danh - 2 hs thực hện - Nghe gv giới thiệu bài - Đọc lời ca - Khởi động giọng - Nghe hát mẫu - Tập hát từng câu ngắn - Hát lại cả bài - Luyện hát theo tổ nhóm , cá nhân . - Hát kết hợp gõ theo phách. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. Tg 2’ 4’ 12’ 8’ IV. CŨNG CỐ - DẶN DÒ : 4’ - Cho hs hát lại bài Em vẫn nhớ trường xưa - Dặn hs về nhà học thuộc bài hát và xem trước bài TĐN số 8. - Nhận xét tiết học :... ................ IV. RÚT KINH NGHIỆM : .......... .... .... .... .... KÝ DUYỆT TUẦN 26 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tiết 27 : Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc : TĐN số 8 I. MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Hs biết hát kết hợp vổ tay theo bài hát. * Hs yếu: Hát được lời ca * Hs khá, giỏi : Biết đọc bài TĐN số 8. II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Đàn organ, thanh phách. 2. Học sinh : sgk âm nhạc. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : Nội dung 1. Ổn định lớp, kt sỉ số 2. Kiểm tra bài củ: Hát bài Em vẫn nhớ trường xưa Nd1: Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa Nd2: Học tập đọc nhạc số 8 Hoạt Động của giáo viên - Cho hs giử tt, kt sỉ số hs - Gọi 2 hs lên bảng hát - Cho hs ôn lại bài hát vài lần. - Hướng dẫn hs thể hiện tình cảm thiết tha của bài hát. - Cho hs nhận xét bài TĐN. - Cho hs khởi động giọng. - Cho hs đọc cao độ - Cho hs tập gõ tiết tấu . - Đàn hs nghe và đọc theo . - Cho kết hợp gõ phách. - Cho hs ghép lời ca. - Cho hs luyện tập. Hoạt động của học sinh - Giử trật tự, điểm danh - 2 hs thực hiện - Hát lại bài hát vài lần. - Tập trình bài bài hát. -Nhận xét cao độ,trường độ - Đọc cao độ . - Tập gõ tiết tấu . - Nghe gv đàn và đọc theo. - Đọc kết hợp gõ phách. - Ghép lời ca . - Luyện tập . Tg 2’ 4’ 8’ 12’ IV. CŨNG CỐ - DẶN DÒ : 4 - Chỉ định hs khá giỏi đọc lại bài TĐN số 8. - Dặn hs về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới. - Nhận xét tiêt học :... ................ IV. RÚT KINH NGHIỆM : .......... .... .... .... .... KÝ DUYỆT TUẦN 27 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tiết 28: Ôn tập2 hát bài : Màu xanh quê hương, em vẫn nhớ trường xưa - Kể chuyện âm nhạc I. MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. - Biết nội dung câu chuyện. * Hs yếu: Hs hát theo giai điệu và đúng lời ca. * Hs khá, giỏi : - Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : Thanh phách. 2. Học sinh : sgk âm nhạc III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : Nội dung 1. Ổn định lớp, kt sỉ số 2. Kiểm tra bài củ: Hát bài Màu xanh quê hương Nd1: Ôn bài hát Màu xanh quê hương Nd2: Ôn bài hát Em vẫn nhớ trường xưa Nd3: Kể chuyện âm nhạc khúc nhạc dưới trăng Hoạt động của g.viên - Cho hs giử tt, kt sỉ số hs - Gọi 2 hs lên bảng hát - Cho hs hát đối đáp,đồng ca kết hợp gõ theo phách. - Cho hs luyện tập - Cho hs hát kết hợp gõ theo tiết tấu - Cho hs luyện tập - Cho hs mỗi em đọc một đoạn trong câu chuyện. - Gv đọc cho hs nghe câu chuyện lại một lần. Hoạt động của học sinh - Giử trật tự, điểm danh - 2 hs thực hiện - Hát theo hướng dẫn của giáo viên. - Cả lớp luyện tập - Cho hs hát kết hợp gõ theo tiết tấu - Hs luyện tập - Hs thực hiện. - Nghe gv đọc câu chuyện Tg 2’ 4’ 7’ 7’ 7’ IV. CŨNG CỐ - DẶN DÒ : 3’ - Giáo dục hs trân trọng cuộc sống lao động và tình yêu thương con người. - Dặn hs về nhà học thuộc 2 bài hát và xem trước bài mới. - Nhận xét tiết học :... ................ IV. RÚT KINH NGHIỆM : .......... .... .... .... KÝ DUYỆT TUẦN 28 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tiết 31 : Ôn tập bài hát: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ - NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát * Hs yếu: Hát được lời ca * Hs khá, giỏi : Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Kèn Me Lo Di On, thanh phách. 2. Học sinh : sgk âm nhạc. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : Nội dung 1.Ổn định lớp, kt sỉ số 2.Kiểm tra bài củ: Hát bài Dàn đồng ca mùa hạ Nd1: Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ Nd2: Nghe nhạc Hoạt động của giáo viên - Cho hs giử tt, kt sỉ số hs - Gọi 2 hs lên bảng hát - Cho hs ôn lại bài hát - Chia lớp làm 2 dãy bàn, dãy 1 hát, dãy 2 gõ và ngược lại . - Cho hs luyện tập theo nhóm, tổ , cá nhân. -Hát cho hs nghe bài Mùa hoa phượng nở của nhạc sĩ Hoàng Vân. hoạt động của học sinh - Giử trật tự, điểm danh - 2 Hs thực hiện - Ôn lại bài hát - luyện tập theo gv hướng dẫn. - Luyện tập theo nhóm, tổ, cá nhân . - Nghe gv hát và nhận biết đây là bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tg 2’ 4’ 12’ 8’ IV. CŨNG CỐ - DẶN DÒ : 4’ - Chỉ định 2 hs hát lại bài Dàn đồng ca mùa hạ. - Dặn hs về nhà học thuộc bài hát và tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Hoàng Vân, xem trước bài mới. - Nhận xét tiết học :.... ................ IV. RÚT KINH NGHIỆM : .......... .... .... .... ....... KÝ DUYỆT TUẦN 31 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tiết 32 : Học hát bài : MÙA HOA PHƯỢNG NỞ Nhạc và lời: Hoàng Vân I. MỤC TIÊU : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Hs biết hát kết hợp vổ tay theo phách, tiết tấu. * Hs yếu: Hát được lời ca * Hs khá, giỏi : Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : Đàn organ, thanh phách. 2. Học sinh : sgk âm nhạc III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : Nội dung 1. Ổn định lớp, kt sỉ số 2. Kiểm tra bài củ: Hát bài Dàn đồng ca mùa hạ Nd1: Học hát Mùa hoa phượng nở Nd2: Hát kết hợp gõ đệm Hoạt động của g.viên - Cho hs giử tt, kt sỉ số hs - Gọi hs lên bảng hát - Giới thiệu bài mới - Cho hs đọc lời ca - Cho hs khởi động giọng - Hát mẫu bài hát - Dạy hát từng câu ngắn - Hát lại cả bài - Cho hs luyện tập theo tổ, nhóm , cá nhân . - Hướng dẫn hs hát kết hơp gõ theo phách. - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ theo nhịp. Hoạt động của học sinh - Giử trật tự, điểm danh - 2 hs thực hện - Nghe gv giới thiệu bài - Đọc lời ca - Khởi động giọng - Nghe hát mẫu - Tập hát từng câu ngắn - Hát lại cả bài - Luyện hát theo tổ nhóm , cá nhân . - Hát kết hợp gõ theo phách. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. Tg 2’ 4’ 12’ 8’ IV. CŨNG CỐ - DẶN DÒ : 4’ - Cho hs hát lại bài Mùa hoa phượng nở - Dặn hs về nhà học thuộc bài hát và xem trước tiết 33 . - Nhận xét tiết học :... ................ IV. RÚT KINH NGHIỆM : .......... .... .... .... .... KÝ DUYỆT TUẦN 32 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGA am nhac lop 520112012.doc