Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 1: Ôn tập : Một số bài hát đã học (Tiếp)

Mục tiêu:

- Hát thuộc lời và đúng giai điệu của bốn bài hát đã học.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.

- Tạo không khí học tập vui tươi.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:

 

doc62 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 1: Ôn tập : Một số bài hát đã học (Tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài :Em Vẫn Nhớ Trường Xưa + Nhạc Sĩ: Thanh Sơn - HS nhận xét - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 27 Ôn Tập Bài Hát: em vÉn nhí tr­êng x­a ( Nhạc và Lời: Thanh Sơn) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 8 I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Thanh Sơn viết.. Đọc và ráp được lời bài TĐN số 8 II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Em Vẫn Nhớ Trường Xưa. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do nhạc sĩ nào viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: TĐN Số 8: “Mây Chiều” - Giới thiệu bài TĐN Số 8. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - TaÄp đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 8. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Em Vẫn Nhớ Trường Xưa + Nhạc Sĩ: Thanh Sơn - HS nhận xét - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 28 Ôn Tập 2 Bài Hát: -mµu xanh quª h­¬ng Em vÉn nhí tr­êng x­a KĨ chuyƯn ©m nh¹c I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 2 bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Giới thiệu về nhạc sĩ Bét-tô-ven. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1:. Ôn tập bài hát: Màu Xanh Quê Hương. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân Ca dân Tộc nào?Lời của bài hát do nhạc sĩ nào viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Em Vẫn Nhớ Trường Xưa. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do nhạc sĩ nào viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát * Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc “Khúc Nhạc Dưới Trăng”. - Giáo viên giới thiệu câu chuyện và nhạc sĩ Bét-tô-ven và hoàn cảnh ra đời bản sônát Aùnh Trăng. - Giáo viên kể chuyện. - Giáo viên đặt một số câu hỏi liên quan đến bài. - Cho học sinh chia nhóm tập kể lại câu chuyện. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Màu Xanh Quê Hương. + Dân ca Khơ Me + Nhạc Sĩ: Nam Anh - HS nhận xét -HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS n hận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Em Vẫn Nhớ Trường Xưa + Nhạc Sĩ: Thanh Sơn - HS nhận xét - HS Theo dõi. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS kể lại - HS nhận xét - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 29 Ôn Tập 2 TĐN: Số 7 và Số 8 Nghe Nhạc I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 2 bài TĐN. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Cho học sinh nghe bài hát Khi Tóc Thầy Bạc Trắng của nhạc sĩ Trần Đức.. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1:. Ôn tập bài TĐN số 7 “Em Tập Lái Ô Tô”. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1 đến 2 phút. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 7 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. * Hoạt động 2: Ôn tập bài TĐN số 8 “Mây Chiều”. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 7 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. * Hoạt động 3: Nghe nhạc bài “Khi Tóc Thầy Bạc Trắng” - Giáo viên giói thiệu tác giả tác phẩm . - Giáo viên cho học sinh nghe nhạc. - Giáo viên cho học sinh phát biểu cảm tưởng của mình về bài hát vừa nghe. - Giáo viên cho1 học sinh thể hiện lại bài hát. - Giáo viên nhận xét và cho cả lớp nghe lại bài hát. Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát Khi Tóc Thầy Bạc Trắng một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện - HS chú ý. - HS lắng nghe. - HS phát biểu - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 30: Học Hát Bài: dµn ®ång ca mïa h¹ ( Nhạc : Lê Minh Châu – Lời: Minh Nguyên) I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lê Minh Châu viết lời do Minh Nguyên viết.. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Dàn Đồng Ca Mùa Hạ - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do nhạc sĩ nào viết? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Dàn Đồng Ca Mùa Hạ + Nhạc Sĩ: Lê Minh Châu + Lời: Minh Nguyên - HS nhận xét - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docam nhac 5 ca nam(1).doc
Giáo án liên quan