Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác

 Gió vờn cánh hoa bay dưới trời . Đàn bướm xinh dạo chơi.

 Trên cành cây chim ca líu lo như hát lên bao lời mong chờ

 Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên. Cuộc sống tươi đẹp thêm.

 Cho đàn em tung tăng múa ca. Trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiệnLê Thị LợiNhiÖT LIÖT Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸oVÒ dù giê ©m nh¹c líp 5A4V¹n Lý Tr­êng Thµnh - Trung Quèc Nhạc : Trung Quốc Lời: An HòaƯỚC MƠ Gió vờn cánh hoa bay dưới trời . Đàn bướm xinh dạo chơi. Trên cành cây chim ca líu lo như hát lên bao lời mong chờ Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên. Cuộc sống tươi đẹp thêm. Cho đàn em tung tăng múa ca. Trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà. Ôn tập bài hát:(Trích) Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu Đô đô đô mi son la son la đô son Đô la đô son mì son mi rê mi đô * TĐN số 4: Nhớ ơn BácLuyện đọc tiết tấu @ qn |qq| nn |h]Luyện đọc cao độ &==r====s===t===v===w==y.(Trích) Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu TĐN số 4: Nhớ ơn Bác A ! Có Bác Hồ đời em được ấm no . Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác HồNhớ ơn BácNhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Aiyêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. A ! Có Bác Hồ đời em được ấm no . “ Cháu nhớ Bác Hồ nên cháu càng rất ngoan.Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác HồCháu xin kính dâng ngàn đóa hoa lên Bác Hồ321Trß ch¬i ©m nh¹cEm h·y cho biÕt tªn bµi h¸t chóng ta võa ®­îc häc?A- ¦íc mongB- ¦íc m¬C- M¬ ­ícBµi h¸t ¦íc m¬ nh¹c cña n­íc nµo?A- Trung QuècB- AnhC- ViÖt NamChúc mừng bạn !¤i tiÕc qu¸!¤i tiÕc qu¸!Chúc mừng bạn !¤i tiÕc qu¸!¤i tiÕc qu¸!Bµi h¸t muèn nh¾n nhñ c¸c em ®iÒu g×?A- ¦íc m¬ cuéc sèng thËtt­¬i ®Ñp h¬n B- ¦íc m¬ tr¸i ®Êt lu«n b×nh yªn ®Ó chóng em vui ch¬i ca h¸tC- TÊt c¶ c¸c ý trªnChúc mừng bạn !¤i tiÕc qu¸!hÑn gÆp l¹i!chµo t¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptᅡm nhac lớp 5 T 13.ppt