Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Ôn tập bài hát Reo vang bình minh

-Mục tiêu:

 - Học sinh thuộc nhuần nhuyễn lời ca và giai điệu bài hát biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc theo nhịp

 - Giáo dục tinh yêu thiên nhiên, yêu trường lớp đối với học sinh.

II- Chuẩn bị của giáo viên:

- Chuẩn bị nhạc cụ quen dùng

- Thanh phách, bảng phụ

III-Hoạt động dạy học

 1, ổn định tổ chức (3)

 2, Kiểm tra bài cũ(3)

 3, Bài mới(28)

 

doc215 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Ôn tập bài hát Reo vang bình minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hát đã học. LớP 2(Tiết theo PPCT) Ngày giảng:21/12(T3:2a1;T4:2a2) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS * HĐ1: Ôn tập một số bài hát đã học - GV đệm đàn và hướng dẫn HS ôn tập một số bài hát đã học trong HK1 * HĐ2: Tập biểu diễn - Biểu diễn theo hình thức: Song ca, tam ca, tốp ca, đơn ca lên bảng bốc bài. Khi biểu diễn kết hợp với múa phụ họa hoặc nhún nhịp nhàng theo nhịp hoặc kết hợp gõ theo phách. - Ôn tập - Biểu diễn trước lớp. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giò học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. LớP 2(Tiết ôn) Ngày giảng:21/12(T2:2a1;T3:2a2) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS - GV ghi nội dung và yêu cầu: + Mỗi em sẽ trình bầy 2 bài hát, một bài đơn ca, một bài hát theo tổ: +Hình thức đơn ca, mỗi em tự chọn một bài hát đã học lên trình bầy trước lớp. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gỡ đệm theo bài hát hoặc theo phách, theo nhịp. + Trình bầy theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bầy. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. - Khuyến khích học sinh tự tin khi trình bầy các bài hát. Động viên các em nhiệt tình hoạt động âm nhạc trong và ngoài lớp học. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giò học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. LớP 3(Tiết theo PPCT) Ngày giảng:22/12(T3:3a1;T4:3a1) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS * HĐ1: Ôn tập một số bài hát đã học - GV đệm đàn và hướng dẫn HS ôn tập một số bài hát đã học trong HK1 * HĐ2: Tập biểu diễn - Biểu diễn theo hình thức: Song ca, tam ca, tốp ca, đơn ca lên bảng bốc bài. Khi biểu diễn kết hợp với múa phụ họa hoặc nhún nhịp nhàng theo nhịp hoặc kết hợp gõ theo phách. - Ôn tập - Biểu diễn trước lớp. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giò học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. LớP 3(Tiết ôn) Ngày giảng:22/12(T1:3a1;T2:3a2) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS GV ghi nội dung và yêu cầu: + Mỗi em sẽ trình bầy 2 bài hát, một bài đơn ca, một bài hát theo tổ: +Hình thức đơn ca, mỗi em tự chọn một bài hát đã học lên trình bầy trước lớp. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gõ đệm theo bài hát hoặc theo phách, theo nhịp. + Trình bầy theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bầy. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. - Khuyến khích học sinh tự tin khi trình bầy các bài hát. Động viên các em nhiệt tình hoạt động âm nhạc trong và ngoài lớp học. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giờ học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. LíP 4(Tiết theo PPCT Ngày giảng:23/12(T1:4a1;T3:4a2) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS * HĐ1: Ôn tập một số bài hát đã học - GV đệm đàn và hướng dẫn HS ôn tập một số bài hát đã học trong HK1 * HĐ2: Tập biểu diễn - Biểu diễn theo hình thức: Song ca, tam ca, tốp ca, đơn ca lên bảng bốc bài. Khi biểu diễn kết hợp với múa phụ họa hoặc nhún nhịp nhàng theo nhịp hoặc kết hợp gõ theo phách. - Ôn tập - Biểu diễn trước lớp. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giò học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. Lớp 4(Tiết ôn) Ngày giảng:23/12(T3:4a2) 27/12(T2:4a1) Tập biểu diễn bài hát I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Phiếu bốc bài III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - HS nhắc lại một số bài hát đã học trong HKI - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS GV ghi nội dung và yêu cầu: + Mỗi em sẽ trình bầy 2 bài hát, một bài đơn ca, một bài hát theo tổ: +Hình thức đơn ca, mỗi em tự chọn một bài hát đã học lên trình bầy trước lớp. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gỡ đệm theo bài hát hoặc theo phách, theo nhịp. + Trình bầy theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bầy. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. - Khuyến khích học sinh tự tin khi trình bầy các bài hát. Động viên các em nhiệt tình hoạt động âm nhạc trong và ngoài lớp học. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. 4. Củng cố, dặn dò (3') - GV nhận xét giò học hát: Khen ngợi những em tích cực tham gia giờ học hát và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt. - HS về nhà ôn lại các bài hát đã học. LớP 5(Tiết theo PPCT) Ngày giảng:24/12(T1:5a1;T4:5a2) Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ Ôn tập bài TĐN số 4 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. - Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2 II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Thanh phách III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - 1-2 nhóm HS lên bảng biểu diễn bài: Reo vang bình minh và Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS * HĐ1: Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca. - GV hướng dẫn HS ôn tập và kết hợp kiểm tra theo nhóm, cá nhân. * HĐ2: Ôn tập bài hát: Ước mơ - GV hướng dẫn HS ôn tập và kết hợp kiểm tra theo nhóm, cá nhân. * HĐ3: Ôn tập bài: TĐN số 4 - Hướng dẫn HS ôn tập - Cho từng tổ, nhóm trình bày bài hát. - Ôn tập và trình bày bài hát - Ôn tập và trình bày bài hát - Đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách. - Trình bày 4. Củng cố, dặn dò (3') - Cả lớp hát lại bài: Những bông hoa những bài ca - HS về nhà học bài và ôn tập các bài hát đã học LớP 5(Tiết ôn) Ngày giảng:27/12(T1:5a1;T3:5a2) Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ Ôn tập bài TĐN số 4 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. - Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2 II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Thanh phách III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức (1') 2. Kiểm tra bài cũ (3') - 1-2 nhóm HS lên bảng biểu diễn bài: Reo vang bình minh và Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Nhận xét 3. Bài mới (28) a. Giới thiệu bài: ghi bảng b. Các hoạt động: GV HS GV ghi nội dung và yêu cầu: + Mỗi em sẽ trình bầy 2 bài hát, một bài đơn ca, một bài hát theo tổ: +Hình thức đơn ca, mỗi em tự chọn một bài hát đã học lên trình bầy trước lớp. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gỡ đệm theo bài hát hoặc theo phách, theo nhịp. + Trình bầy theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bầy. Khi trình bầy bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. - Khuyến khích học sinh tự tin khi trình bầy các bài hát. Động viên các em nhiệt tình hoạt động âm nhạc trong và ngoài lớp học. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. - Học sinh ghi nhớ cách trình bầy. 4. Củng cố, dặn dò (3') - Cả lớp hát lại bài: Những bông hoa những bài ca - HS về nhà học bài và ôn tập các bài hát đã học

File đính kèm:

  • docgiao an soan dang sua.doc