Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Bài 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiếp)

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

 + Giáo viên :

- Nhạc cụ quen dùng

- Băng , đĩa bài hát lớp 4

- SGV âm nhạc 5

 + Học sinh:

- SGK âm nhạc 5

- Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách )

III. Các hoạt động dạy học

 

doc37 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Bài 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g đĩa nhạc bài hát lớp 5 Một vài động tác phụ hoạ + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn bài hát 2/ Hoạt động 2 : Học bài TĐN số 7 Luyện tập cao độ Luyện tập tiết tấu Tập ghép lời III/Phần kết thúc : Một nửa đọc nhạc , một nữa đọc lời ca Nhận xét tiết học - Dặn dò : Xem trước bài hát Em vẫn nhớ trường xưa HS nghe HS hát ôn theo nhómdưới hình thức tốp ca, song ca. HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 26: HỌC HÁT : BÀI EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA I. Mục tiêu cần đạt: Học sinh hát đúng nhạc và lời bài Em vẫn nhớ trường xưa , thể hiện đúng trường độ móc đơn chấm đôi và móc kép , trường độ bốn nốt móc kép Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường và quê hương II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Đàn giai điệu + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Học hát Giáo viên hát mẫu Đọc lời ca Dạy hát từng câu 2/ Hoạt động 2 : Luyện tập Hát kết hợp gõp đệm theo phách , theo nhịp Hát đối đáp Hát kết hợp biểu diễn III/Phần kết thúc : Kể tên những bài hat chủ đề về nhà trường ? Nhận xét tiết học - Dặn dò : Tự tìm động tác phụ hoạ cho bài hát HS nghe HS hát HS thực hiện HS thực hiện Em yêu trường em. Trên con đường đên trường , Khăn quàng thắp sang bình minh Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 27: ÔN TẬP BÀI HÁT : EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8 I. Mục tiêu cần đạt: - Học sinh hát thuộc lời ca , đúng giai điệu và sắc thái của bài Em vẫn nhớ trường xưa . Tập trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng , đối đáp , đồng ca II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : -Nhạc cụ quen dùng -Đàn giai điệu , đệm và bài hát Em vẫn nhớ trường xưa , bài TĐN số 8 + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) Chuẩn bị động tác phụ hoạ cho bài Em vẫn nhớ trường xưa III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu : Giới thiệu nôi dung bài học II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn bài hát 2/ Hoạt động 2 : Hát kết hợp vận động theo nhạc - Biểu diễn đơn ca , tốp ca 3/ Hoạt động 3 : Học bài TĐN số 8 - Luyện tập cao độ , tiết tấu III/Phần kết thúc : Hát lại Em vẫn nhớ trường xưa - Thi hát giữa các tổ Nhận xét tiết học - Dặn dò : HS nghe HS hát HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 28: ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: MÀU XANH QUÊ HƯƠNG, EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I. Mục tiêu cần đạt: -Học sinh hát thuộc lời ca , đúng giai điệu và sắc thái của hai bài Màu xanh quê hương và Em vẫn nhớ trường xưa - Học sinh đọc và nghe câu chuyện Khúc nhạc dưới trăng để biết về nhạc sĩ Bet-tô-ven . Giáo dục học sinh tình yêu thương con người II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Đàn giai điệu , đệm và bài hát Màu xanh quê hương và Em vẫn nhớ trường xưa Chuẩn bị 4-5 bức tranh minh hoạ cho câu chuyện Khúc nhạc dưới trăng . Tập kể chuyện theo tranh cho thuần thục . Sưu tầm băng , đĩa bản Sonat số 14 – Ánh trăng hoặc bản Thư gởi Ê-li-dơ của Bet-tô-ven + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu : Giới thiệu nôi dung bài học II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn nội dung 2 bài hát Màu xanh quê hương Em vẫn nhớ trường xưa 2/ Hoạt động 2 : Kể chuyện âm nhạc III/Phần kết thúc : Thi biểu diễn 2 bài hát trên Nhận xét tiết học - Dặn dò : HS nghe HS hát HS ôn theo nhóm, ôn theo lớp HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 29: ÔN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8 NGHE NHẠC I/ Mục tiêu cần đạt: Học sinh ôn tập TĐN số 7 , TĐN số 8 kết hợp gõ đệm Học sinh nghe và cảm thụ một bài dân ca II/Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Đàn giai điệu , đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 7 , số 8 Chuẩn bị máy nghe , băng , đĩa nhạc để thực hiện nội dung nghe nhạc + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu : Giới thiệu nôi dung bài học II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn TĐN số 7 , số 8 2/ Hoạt động 2 : Nghe nhạc III/Phần kết thúc : Cả lớp đọc nhạc , hát lời Nhận xét tiết học - Dặn dò : Xem trước bài Dàn đồng ca mùa hạ HS nghe HS hát HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 30: HỌC HÁT : BÀI DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ I. Mục tiêu cần đạt: Học sinh tập hát đúng giai điệu , lời ca bài Dàn đồng ca mùa hạ Hát đúng những chỗ đảo phách và những tiếng có luyến hai nốt nhạc Giáo dục học sinh biết yêu quí bảo vệ thiên nhiên II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dùng Đệm đàn và hát bài Dàn đồng ca mùa hạ Tranh ảnh minh hoạ về mùa hè + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu nôi dung bài học II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Học hát Giáo viên hát mẫu Đọc lời ca Dạy hát từng câu 2/ Hoạt động 2 : Luyện tập Hát kết hợp gõp đệm theo phách , theo nhịp Hát đối đáp Hát kết hợp biểu diễn III/Phần kết thúc: Các tổ thi hát -Nhận xét tiết học - Dặn dò : HS nghe HS hát HS thực hiện HS tập hát Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 31: ÔN TẬP BÀI HÁT: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ NGHE NHẠC I. Mục tiêu cần đạt: Học sinh hát thuộc lời ca , đúng giai điệu và sắc thái của bài Dàn đồng ca mùa hạ.Tập trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đồng ca, đối đáp. Học sinh nghe nhạc nhằm nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Đệm đàn và hát bài Dàn đồng ca mùa hạ Máy nghe và băng đĩa nhạc + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách ) Chuẩn bị động tác phụ hoạ cho bài Dàn đồng ca mùa hạ III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu : Giới thiệu nôi dung bài học II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn bài hát 2/ Hoạt động 2 : Hát kết hợp vận động theo nhạc - Biểu diễn đơn ca , tốp ca 3/ Hoạt động 3 : nghe nhạc III/Phần kết thúc : Nhận xét tiết học - Dặn dò : HS nghe HS hát HS thực hiện HS nghe hát Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 32: HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN I. Mục tiêu cần đạt: - Học sinh biết them một bài hát do địa phương lựa chọn , tập hát đúng giai điệu và lời ca II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Đàn giai điệu , đệm và hát trôi chảy bài hát tự chọn + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Học bài hát tự chọn 2/ Hoạt động 2 : Tập gõ đệm III/Phần kết thúc : Hát lại - Nhận xét tiết học - Dặn dò : HS nghe HS hát HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 33 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC, MÀU XANH QUÊ HƯƠNG ÔN TẬP TĐN SỐ 6 I. Mục tiêu cần đạt: Học sinh học thuộc và hát đúng hai bài hát Tre ngà bên Lăng Bác , Màu xanh quê hương Học sinh đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ nhạc theo phách bài TĐN số 6 , trình bày theo nhóm hoặc cá nhân II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung Tranh , ảnh minh hoạ + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn tập 2 bài hát 2/ Hoạt động 2 : Kiểm tra 2 bài hát 3/ Hoạt động 3 : Ôn TĐN số 6 III/Phần kết thúc : Cả lớp hát lại 2 bài hát trên +Nhận xét tiết học + Dặn dò : Ôn tập để kiểm tra 2 bài hát : HS nghe HS cả lớp hát lại 2 bài hát Kiẻm tra từng cá nhân HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 34: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA, DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ - ÔN TẬP TĐN SỐ 8 I. Mục tiêu cần đạt: Học sinh học thuộc và hát đúng hai bài hát Em vẫn nhớ trường xưa , Dàn đồng ca mùa hạ Đọc đúng tên nốt nhạc , hát đúng giai điệu và lời ca bài TĐN số 8 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Giáo viên : Nhạc cụ quen dung (Đệm đàn cho 2 bài hát Em vẫn nhớ trường xưa , Dàn đồng ca mùa hạ ) Tranh ảnh minh hoạ + Học sinh: SGK âm nhạc 5 Nhạc cụ gõ ( song loan , thanh phách ) Học thuộc lời hai bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa , Dàn đồng ca mùa hạ III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Phần mở đầu: Giới thiệu II/Phần hoạt động 1/ Hoạt động 1 : Ôn tập 2 bài hát 2/ Hoạt động 2 : Kiểm tra 2 bài hát 3/ Hoạt động 3 : Ôn TĐN số 8 III/Phần kết thúc : Cả lớp hát lại 2 bài hát trên Nhận xét tiết học - Dặn dò : Ôn tập để kiểm tra 2 bài hát : HS nghe HS hát từng bài ( Tập thể) Kiểm tra hát các nhân HS thực hiện HS thực hiện Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: Bài 35: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT

File đính kèm:

  • docGA AM NHAC L5.doc