Giáo án lớp 4 tuần 5 môn Tập đọc - Tiết 9: Những hạt thóc giống

I. Mục tiêu:

* KNS : - Xác định giá trị.

 - Tự nhận thức về bản thõn.

 

doc29 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/03/2017 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 5 môn Tập đọc - Tiết 9: Những hạt thóc giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ũng cũn lại) - Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào 1 ô. Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng. - Ở đoạn 2 khi kết thúc lời thoại cũng viết xuống dòng nhưng không phải là một đoạn văn. - Học sinh đọc yêu cầu. + Kể về một sự việc trong một chuôĩ sự việc làm cốt truyện của truyện. + Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu chấm xuống dòng. - HS đọc ghi nhớ - Học sinh đọc nội dung và yêu cầu bài tập + Câu chuyện kể về một em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực, thật thà. + Đoạn 1 và 2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3 còn thiếu. + Đoạn 1 kể về cuộc sống và tình cảm của 2 mẹ con: Nhà nghèo phải làm lụng vất vả quanh năm. + Mẹ cô bé ốm nặng, cô bé đi tìm thầy thuốc. + Phần thân đoạn + Kể việc cô bé kể lại sự việc cô bé trả lại người đánh rơi túi tiền. - Học sinh viết vào vở nháp - Đọc bài làm của mình. Cựng làm bài Toỏn ( tiết 25) Biểu đồ (Tiếp theo) I. Mục tiêu: - Bửụực ủaàu bieỏt veà bieồu ủoà coọt. - Bieỏt ủoùc thoõng tin treõn bieồu ủoà coọt. - Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2(a) * HSKK : Cựng mục tiờu trờn II. Đồ dùng dạy - học : - Hình vẽ biểu đồ SGK III) Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động GV Hoạt động HS HSKK 1.Ổn định 2. KTBC : - GV goùi 3 HS leõn baỷng yeõu caàu HS laứm caực baứi taọp 2 SGK trang 29.   - Nhận xột, cho điểm. 3. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : Nờu mục tiờu bài. 2/Giới thiệu biểu đồ hình cột : - Số chuột của 4 thôn đã diệt - GV treo biểu đồ: Đây là biểu đồ hình cột thể hiện số chuột của 4 thôn đã diệt. + Biểu đồ có mấy cột? + Dưới chân của các cột ghi gì? + Trục bên trái của biểu đồ ghi gì? + Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì? - Hướng dẫn HS đọc biểu đồ C Luyện tập, thực hành : * Bài tập 1 + Biểu đồ này là biểu đồ hình gì? Biểu đồ biểu diễn về cái gì? + Có những lớp nào tham gia trồng cây? + Hãy nêu số cây trồng được của mỗi lớp? + Có mấy lớp trồng trên 30 cây? Là những lớp nào? + Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? + Lớp nào trồng được ít cây nhất? - Nhận xột. * Bài tập 2: - Gọi HS nờu miệng. - Nhận xét, chữa bài. 4. Củng cố - dặn dò : - Hệ thống nội dung bài. - Nhận xột tiết học. - Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau. - 3 HS lờn bảng làm bài, cả lớp làm vào nhỏp. - HS quan sát biểu đồ. - HS quan sát và trả lời các câu hỏi : + Biểu đồ có 4 cột. + Dưới chân các cột ghi tên của 4 thôn. + Trục bên trái của biểu đồ ghi số con chuột đã diệt. + Là số con chuột được biểu diễn ở cột đó -2 HS lên nêu số liệu của cỏc thụn  -HS quan sát biểu đồ + Biểu đồ hình cột, biểu diễn số cây của khối lớp bốn và lớp năm đã trồng. + Lớp 4A , 4B, 5A, 5B, 5C + Số cây trồng được của mỗi lớp là :Lớp 4A : 45 cây, . + Có 3 lớp trồng được trên 30 cây. Đó là lớp : 4A, 5A, 5B. + Lớp 5A trồng được nhiều nhất. + Lớp 5C trồng được ít nhất. * HS nêu yờu cầu của bài - HS nêu miệng phần a) theo thứ tự : 2001-2002 : 4 lớp ; 2002-2003 : 3 lớp; 2003-2004 : 6 lớp; 2004-2005 : 4 lớp. Cựng làm bài Toán (Boồ sung) Luyện tập I.Mục tiêu: - Tỡm ủửụùc trung bỡnh coọng cuỷa nhieàu soỏ. - Bửục ủaàu bieỏt giaỷi baứi toaựn veà tỡm soỏ trung bỡnh coọng. - Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2 * HSKK : Cựng mục tiờu trờn II. Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS HSKK 1.Ổn định 2. KTBC : - Gọi HS trả lời cõu hỏi : - Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào ? Nêu ví dụ? 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Nờu mục tiờu bài. b.Thực hành: Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau. - Yeõu caàu HS neõu caựch tỡm soỏ trung bỡnh coọng cuỷa nhieàu soỏ roài tửù laứm baứi. - Nhận xét. Bài 2: Giải bài toán. - Gọi HS đọc đề. - Yờu cầu HS tự làm bài. - Gv nhận xét. 4.Củng cố - dặn dò: - Chốt nội dung bài. - Nhận xột tiết học - Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau. - 2 hs nêu. - HS đọc đề bài. 2HS nờu và làm ở bảng lớp. a) (96 + 121 + 143) : 3 = 120 b) (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27 - 1 HS đọc đề bài. - 1HS làm bảng lớp. Baứi giaỷi Soỏ daõn taờng theõm cuỷa caỷ ba naờm laứ: 96 + 82 + 71 = 249 (ngửụứi) Trung bỡnh moói naờm daõn soỏ xaừ ủoự taờng theõm soỏ ngửụứi laứ: 249 : 3 = 83 (ngửụứi) ẹaựp soỏ: 83 ngửụứi Làm được bài 1, 2 Toán ( Boồ sung)) Biểu đồ I.Mục tiêu - Bửụực ủaàu coự hieồu bieỏt veà bieồu ủoà tranh veừ. - Bieỏt ủoùc thoõng tin treõn bieồu ủoà tranh. - Bài tập cần làm : Bài 1, * HSKK : Cựng mục tiờu trờn II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS HSKK 1.Ổn định 2. KTBC :  - Gọi HS lờn bảng làm BT + Tỡm số trung bỡnh cộng của cỏc số sau : a) 96 , 121 và 143 b) 35 , 12 , 24 , 21 và 43 - Nhận xột, cho điểm 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nờu mục tiờu bài. b. Làm quen với biểu đồ tranh. - GV giụựi thieọu: ẹaõy laứ moọt bieồu ủoà noựi veà caực con cuỷa 5 gia ủỡnh - Bieồu ủoà coự maỏy coọt? - Coọt beõn traựi ghi gỡ? - Coọt beõn phaỷi cho bieỏt caựi gỡ? - GV hửụựng daón HS taọp “ủoùc” bieồu ủoà. - Yeõu caàu HS quan saựt haứng ủaàu tửứ traựi sang phaỷi và traỷ lụứi caõu hoỷi: + Haứng ủaàu cho bieỏt veà gia ủỡnh ai? + Gia ủỡnh naứy coự maỏy ngửụứi con? + Bao nhieõu con gaựi? Bao nhieõu con trai? + Hửụựng daón HS ủoùc tửụng tửù vụựi caực haứng coứn laùi. c.Thực hành: Bài 1: Đọc số liệu trên biểu đồ. +GV giới thiệu biểu đồ " Các môn thể thao khối lớp 4 tham gia". - Nhận xét. 4.Củng cố - dặn dò: - Hệ thống nội dung bài. - Nhận xột tiết học. - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - 2HS nờu và làm ở bảng lớp. a) (96 + 121 + 143) : 3 = 120 b) (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27 - Biểu đồ có 2 cột. - Ghi tờn cỏc gia đỡnh. - Cho biết số con, số con trai, số con gỏi của mỗi gia đỡnh. - Đọc theo GV hướng dẫn - Quan sỏt, trả lời + Gia đỡnh Mai. + Cú 2 con + 2 con gỏi. - 1 HS đọc đề bài. - HS làm bài cá nhân, nêu miệng kết quả. a) 4A, 4B, 4C . b) 4 mụn : bơi lội, nhảy dõy, cờ vua, đỏ cầu c) 2 lớp : 4A. 4C. d) Cờ vua. e) 3 mụn: cờ vua, bơi lội, nhảy dõy. Cựng làm bài Toán (Boồ sung ) Biểu đồ (TT) I.Mục tiêu - Bửụực ủaàu coự hieồu bieỏt veà bieồu ủoà tranh veừ. - Bieỏt ủoùc thoõng tin treõn bieồu ủoà tranh. - Bài tập cần làm :bài 2(a,b) * HSKK : Cựng mục tiờu trờn II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS HSKK 1.Ổn định 2. KTBC :  - Gọi HS lờn bảng làm BT + Tỡm số trung bỡnh cộng của cỏc số sau : a) 90 , 121 và 143 b) 35 , 12 , 20 , 21 và 42 - Nhận xột, cho điểm 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nờu mục tiờu bài. b. Làm quen với biểu đồ tranh. - GV giụựi thieọu: ẹaõy laứ moọt bieồu ủoà noựi veà caực con cuỷa 5 gia ủỡnh - Bieồu ủoà coự maỏy coọt? - Coọt beõn traựi ghi gỡ? - Coọt beõn phaỷi cho bieỏt caựi gỡ? - GV hửụựng daón HS taọp “ủoùc” bieồu ủoà. - Yeõu caàu HS quan saựt haứng ủaàu tửứ traựi sang phaỷi và traỷ lụứi caõu hoỷi: + Haứng ủaàu cho bieỏt veà gia ủỡnh ai? + Gia ủỡnh naứy coự maỏy ngửụứi con? + Bao nhieõu con gaựi? Bao nhieõu con trai? + Hửụựng daón HS ủoùc tửụng tửù vụựi caực haứng coứn laùi. c.Thực hành: Bài 2: Xử lí số liệu trên biểu đồ. +HD HS quan sát biểu đồ và làm bài. - Cho HS làm bài cá nhân - Nhận xét. 4.Củng cố - dặn dò: - Hệ thống nội dung bài. - Nhận xột tiết học. - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - 2Hs nờu và làm ở bảng lớp. - Biểu đồ có 2 cột. - Ghi tờn cỏc gia đỡnh. - Cho biết số con, số con trai, số con gỏi của mỗi gia đỡnh. - Đọc theo GV hướng dẫn - Quan sỏt, trả lời + Gia đỡnh Mai. + Cú 2 con + 2 con gỏi. - 1 HS đọc đề bài. - 2 HS lên bảng làm , lớp làm vào vở. Bài giải a.Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là: 10 x 5 = 50 ( tạ ) = 5 tấn. b.Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2000 là: 10 x 4 = 40 (tạ) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch hơn năm 2000 là: 50 - 40 = 10 ( tạ ) Cựng làm bài Sinh hoaùt lụựp 1. Sụ keỏt hoaùt ủoọng tuaàn 5 - Yeõu caàu caực toồ trửụỷng baựo caựo tỡnh hỡnh hoùc taọp cuỷa toồ. - Ban thi ủua baựo caựo tỡnh hỡnh thửùc hieọn sinh hoaùt 15 phuựt ủaàu giụứ, veọ sinh, giụứ giaỏc,.. - Lụựp trửụỷng baựo caựo chung tỡnh hỡnh thửùc hieọn nhieọm vuù hoùc sinh cuỷa lụựp, thaựi ủoọ hoùc taọp caực tieỏt hoùc. 2. GV nhaọn xeựt – ủaựnh giaự chung. - Tuyeõn dửụng caực maởt HS thửùc hieọn toỏt, tuyeõn dửụng toồ, caự nhaõn hoaứn thaứnh toỏt nhieọm vuù. - Nhaộc nhụỷ caực em khaộc phuùc toàn taùi + Yeõu caàu caực em neõu yự kieỏn bieọn phaựp khaộc phuùc toàn taùi. - GV nhaọn xeựt- neõu bieọn phaựp khaộc phuùc toàn taùi. 3. Phoồ bieỏn nhieọm vuù tuaàn 6 - Thửùc hieọn chaờm soực caõy troàng theo phaõn coõng. - Thửùc hieọn ủaày ủuỷ 5 nhieọm vuù HS. - Tham gia sinh hoaùt ủoọi ủuựng keỏ hoaùch, ủaày ủuỷ. - ẹeồ xe ủuựng qui ủũnh. - Giuựp ủụừ baùn hoùc taọp. 4. Vui chụi. GDNGLL Làm sổ truyền thống lớp em I. Muùc tieõu: - Giỳp HS biết cỏch làm sổ của lớp và mục đớch của việc làm sổ. * HSKK : Cựng mục tiờu trờn. II. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng GV Hoaùt ủoọng HS HSKK 1. OÅn ủũnh: 2. GV neõu muùc tieõu baứi. 3. Hửụựng daón cỏch làm: - Chia nhúm. - Cỏch làm : + Ghi số thứ tự. + Họ và tờn cỏc bạn trong nhúm mỡnh. + Điểm + Vi phạm + Khen thưởng. - GV giao cho 4 nhúm làm. - Kiểm tra - Nhận xột. 4. Toồ chửực vaờn ngheọ: haựt nhửừng baứi haựt hoặc đọc thơ veà Baực Hoà hoặc chào năn học mới. 4. Toồng keỏt tieỏt hoùc. - Khen nhúm làm sổ đẹp, nhắc nhở nhúm làm chưa tốt. - GDHS : Mục đớch của việc làm sổ là nhằm giỳp cỏc em phấn đấu học tốt hơn, thụng qua điểm số cỏc em sẽ giỳp bạn yếu học tốt. Bởi vỡ khi học tốt thỡ cỏc em sẽ được ghi tờn mỡnh vào cột khen thưởng và đầu tuần cỏc em sẽ được tuyờn dương dười cờ vào buổi chào cờ đầu tuần của trường. - HS haựt vui. - 4 nhúm - Lắng nghe. - 2 nhúm lần lượt hỏt. - Lắng nghe. DUYEÄT CUÛA TOÅ TRệễÛNG Ngaứy thaựng 9 naờm 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Toồ trửụỷng Lưu Tuấn Hựng

File đính kèm:

  • docGA Lop 4 Tuan 5.doc
Giáo án liên quan