Giáo án Lớp 4 Tuần 31 Tiết 153

I. MỤC TIÊU :

- So sánh được các số có đến sáu chữ số

- Biết sắp xếp bốn số tự nhiện theo thứ tự từ lớn đến bé , từ bé đến lớn.

- GD HS tính tự gic khi lm tốn.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Bảng lớp, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 1. Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS lên bảng sửa bài tập 5/ 161.GV chấm vở một số em.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

 3. Bài mới

 Giới thiệu bài : Trong giờ học này chúng ta cùng ôn tập về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/11/2014 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 31 Tiết 153, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 17/4/2013 Tiết 153 Môn: Toán ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) I. MỤC TIÊU : - So sánh được các số cĩ đến sáu chữ số - Biết sắp xếp bốn số tự nhiện theo thứ tự từ lớn đến bé , từ bé đến lớn. - GD HS tính tự giác khi làm tốn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp, SGK. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng sửa bài tập 5/ 161.GV chấm vở một số em. - GV nhận xét, cho điểm HS. 3. Bài mới Giới thiệu bài : Trong giờ học này chúng ta cùng ôn tập về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. HĐ Giáo viên Học sinh 1 HĐ cá nhân 2 Nhóm cặp 3 HĐ cả lớp Hướng dẫn ôn tập Bài 1: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - GV yêu cầu HS làm bài. - GV chấm chữa bài và yêu cầu HS giải thích cách điền dấu. Bài 2:Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu HS giải thích cách sắp xếp số của mình. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3:Yêu cầu HS đọc đề bài và tự viết số. - Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm bài trước lớp. - GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét câu trả lời của các bạn , đối chiếu soát bài của mình. - HS nêu: bài tập yêu cầu chúng ta so sánh các số tự nhiên rồi viết dấu >, <, = vào chỗ trống. - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. 989 < 1321 27105 > 7985 8300:10 = 830 34579 < 34601 150482 > 150459 72600 = 726 100 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - Bài tập yêu cầu chúng ta viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. - 2 HS lên bảng làm bài, lớp trao đổi nhóm cặp làm bài vào phiếu . a. 999, 7426, 7624, 7642 b. 1853, 3158, 3190, 3518 - HS trả lời. HS làm bài vào bảng con . a. 0, 10, 100 b. 9, 99, 999 c. 1, 11, 101 d. 8, 98, 998 - HS nối tiếp nhau trả lời. - Thực hiện theo yêu cầu của GV. - 4. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức vừa được ôn tập. - Về nhà làm bài tập 3/ 161. - Chuẩn bị bài : Ôn tập số tự nhiên (tiếp theo). Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • doctiet 153.doc