Giáo án Lớp 4 - Trần Thị Ngọc Bích - Trường Tiểu học Thạch Bằng

Mục tiêu.

+Đọc diễn cảm toàn bài; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật.

-Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là đáng quý nhất.

II Đồ dùng dạy học.

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

-Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm.

 

doc32 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 629 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Trần Thị Ngọc Bích - Trường Tiểu học Thạch Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vào vở, về nhà xem lại các bài học để chuẩn bị kiểm tra giữa học kì -1 HS lên bảng -Nghe. -1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm -HS trao đổi thảo luận, tìm lí lẽ dẫn chứng để thuýêt phục các nhân vật còn lại. -Đại diện nhóm lên trình bày. -Lớp nhận xét. -1 HS khá đọc to lớp lắng nghe. -HS làm bài. -Một vài HS trình bày ý kiến. -Lớp nhận xét. Tiết 3: TOÁN Bài. Luyện tập chung I.Mục tiêu - Củng cố viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. - Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo độ dài , khối lượng , diện tích II. Đồ dùng -Bảng phụ. III. Hoạt động dạy - học Giáo viên Học sinh 1. Bài cũ - Gọi HS lên bảng làm bài tập. -Viết các số đo dưới dạng số thập phân đã học. -Nhận xét chung và cho điểm 2. Bài mới -Dẫn dắt ghi tên bài. * Bài 1: Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị là m - GV nêu từng bài toán. -Nhận xét ghi điểm. * Bài 2: -Gọi HS đọc đề bài. -Treo bảng phụ. -Nhận xét sửa bài. * Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. -Nêu yêu cầu của bài. -Gọi HS lên bảng làm bài. -Nhận xét cho điểm. * Bài 4: Yêu cầu hs làm tương tự bài 3. - GV chấm, chữa bài. * Bài 5: - GV hướng dẫn hskhá, giỏi làm -Túi cam nặng bao nhiêu? -Quan quan sát 2 đĩa cân đã thăng bằng chưa? để biết túi cam cân nặng bao nhiêu nhìn vào đâu? -Nhận xét chữa bài. 3. Củng cố- dặn dò -Nhắc lại kiến thức. Nhắc HS về nhà làm bài. -2HS lên bảng làm bài. 3m4cm = .m 2m2 4dm2 = m2 2kg15g = .kg -Nhắc lại tên bài học. -1HS khá đọc đề bài. -HS làm bài vào bảng con. 1 hs làm vào bảng lớp. -Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài. -1HS lên bảng làm vào bảng phụ -Lớp làm vào vở nháp. -Nhận xét bài làm trên bảng. -2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. 42dm4cm= 42,4dm 59cm9mm=56,9cm -Nhận xét bài làm trên bảng. -HS làm bài vào vở. - HS chữa bài. - HS khá, giỏi làm bài. 1kg800g 1kg800g = 1800g 1kg800g = 1,8kg -Nhìn vào khối lượng các quả cân vì hai đĩa cân thăng bằng Tiết 4: Ho¹t ®éng tËp thỂ Sinh ho¹t líp I. Mơc tiªu: S¬ kÕt tuÇn ®¸nh gi¸ viƯc thùc hiƯn kÕ ho¹ch tuÇn qua vµ ®Ị ra kÕ ho¹ch tuÇn tíi. II. Hoạt động dạy học: Líp tr­ëng nhËn xÐt chung VỊ nỊ nÕp: + vƯ sinh trùc nhËt + Sinh ho¹t 15 phĩt ®Çu giê. , + Thùc hiƯn c¸c quy ®Þnh cđa ®éi nh­ ®ång phơc, kh¨n quµng ®á. + §i häc ®ĩng giê. + TËp hỵp ra vµo líp. VỊ viƯc häc tËp : §Ị ra kÕ ho¹ch tuÇn tíi - Ôn tập tốt để chuẩn bị thi giữa kì - Phong quang trường lớp sạch sẽ - Thực hiện tốt công tác đội NhËn xÐt cđa GV chđ nhiƯm. ---------------------------------------------------- Buổi chiều: Tiết 1: ANH VĂN GV bộ môn dạy --------------------------------------------------------------------------- Tiết2: LUYỆN TOÁN Bài. Ôn tập giữa kì I. Mục tiêu: - Ôn tập hệ thống hóa kiến thức cho hs chuẩn bị thi gữa kì II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: GV giới thiệu mục tiêu tiết học: * HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập sau: - Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. a. Tích của 5 và 1 là: A. 5 B. 6 C . D. b. Kết quả của phép tính: 4 : 2 là: A.2 B. C. D.6 - Bài2: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là120m .Chiều dài bằng chiều rộng. Hỏi diện tích của sân trường đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu hec ta? - Bài3: Mẹ hơn con 30 tuổi ,tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi con và tuổi mẹ? - HS làm bài tập vào vở - GV chấm- chữa bài. III. Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học. - Dặn dò tiết sau ------------------------------------------------------------ TiÕt 3: Tù häc (LuyƯn viÕt) Bµi. Đất Cà Mau I. Mơc tiªu - HS nghe –viÕt chÝnh x¸c, ®Đp vµ s¹ch sÏ toµn bµi “Đất Cà Mau” - Trình bày đẹp. II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc .* H§1 GV nªu yªu cÇu tiÕt häc * H§2 H­íng dÉn nghe- viÕt chÝnh t¶ a. Cđng cè néi dung bµi - ? Tác giả miêu tả những cơn mưa ở Cà Mau như thế nào? b. H­íng dÉn viÕt tõ khã - Mưa dông,hối hả, mưa rất phũ, phập phều c. ViÕt chÝnh t¶ - GV ®äc cho hs viÕt chÝnh t¶ - theo dâi uèn n¾n thªm hs viÕt ch÷ cßn xÊu d. Thu bµi chÊm - GV nhËn xÐt dỈn dß. III. Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học - Dặn dò : Về nhà luyện viết thêm ----------------------------------------------------------------------------------- Tiết 4: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Hoạt động đội ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết2: LUYỆN TIẾNG VIỆT Bài. Ôn tập giữa kì I. Mục tiêu: - Ôn tập củng cố kiến thức cho hs từ đầu năm tới nay để thi học kì tốt hơn. II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: GV giới thiệu mục tiêu tiết học * HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập sau: - Bài1: Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: + Hòa thuận / + Vắng vẻ / + Vui vẻ / + Lạnh lẽo / - Bài2: Gạch dưới các từ nhiều nghĩa trong các câu sau và phân biệt nghĩa mỗi từ. + Nước Hồ Gươm xanh thẳm. + Có bột mới gột nên hồ. + Người Hồ ở phía Bắc Trung Quốc - Bài3: Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “chua” + Có vị chua như chanh dấm: + Lời nối gay gắt, khó nghe: - Bài4: Viết một đoạn văn ngắn tả cơn mưa ở quê em. - HS làm bài vào vở- Gv hướng dẫn thêm em yếu - GV chấm- chữa bài. III. Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học. - Dặn dò tiết sau ------------------------------------------------------------ Tiết4: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Bài. Học chăm , làm nhiều việc tốt I.Mục tiêu: -Phát động phong trào học tốt kính dâng thầy cô -HS hiểu được ý nghĩa của ngày 20-11 là ngày tết của các thầy cô giáo . -HS nỗ lực học tập đạt nhiều điểm tốt dâng tặng thầy cô nhân ngày 20-11 -Giáo dục HS có ý thức tự giác vươn lên trong học tập . II.Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Học sinh HĐ1: Ý nghĩa của ngày 20-11 HĐ2: phát động phong trào học tốt dâng thầy cô HĐ3: Củng cố dặn dò -Các em có biết ngày 20-11 là ngày gì không ? -Em hãy kể những việc làm của em về lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo ? -Để biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô giáo em cần làm gì ? -Yêu cầu lớp phó học tập lên phát động phong trào thi đua trong tháng -GV nhận xét về tình hình học tập của lớp -1 HS trả lời -3-5 HS nối tiếp nhau kể -Lớp nhận xét -3-4 HS trả lời -Lớp phó Học Tập lên phát động tháng học tốt -Mỗi bạn phấn đấu học tập đạt nhiều bông hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô -Thực hiện không nói chuyện riêng trong giờ học , hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài -Đi học chuyên cần , chuẩn bị bài chu đáo Tiết 1: LuyƯn tiÕng viƯt LuyƯn ®äc diễn cảm : Cái gì quý nhất ? I. Mơc tiªu: - HS biết diễn tả sự tranh luận sôi nổi cuả ba bạn hs - Biết cách phân vai đọc diễn cảm bài văn II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: * H§1 : GV nªu yªu cÇu tiÕt häc * H§2 : H­íng dÉn HS cđng cè néi dung bµi - Nªu néi dung chÝnh cđa bµi. - ? Các bạn Hùng ,Quý,Nam tranh luận về vấn đề gì? - ? Thái độ của mỗi bạn khi tranh luận ra sao? H§3 : LuyƯn ®äc - LuyƯn ®äc theo nhãm - LuyƯn ®äc diƠn c¶m * H§4. Tỉ chøc thi ®äc diƠn c¶m * H§5 Cđng cè dỈn dß ----------------------------------------------------- Tiết 2: LUYỆN TO¸n Bài. ¤n tËp I. Mơc tiªu: - Cđng cè mét sè néi dung to¸n ®· häc: Ph©n sè, sè thËp ph©n , b¶ng ®¬n vÞ c¸c sè ®o, gi¶i to¸n cã lêi v¨n. II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: * H§1 : GV nªu yªu cÇu bµi häc * H§2 : H­íng dÉn «n tËp + HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp sau: Bµi tËp 1. ViÕt c¸c sè thËp ph©n thÝch hỵp vµo chç chÊm: a) 4m25cm = m b) 9m8cm5mm = dm 12m 6cm = ...m 4dm 4mm = dm 35dm = m 9m = km c) 1tÊn 3t¹ = tÊn d) 2tÊn 64kg = .tÊn 1,8tÊn = tÊn kg 0, 165tÊn = .t¹ 133kg = tÊn 4yÕn = .tÊn Bµi tËp 2. Khoanh vµo ch÷ ®Ët tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng BiÕt 4 con : GÇ, vÞt, ngçng, thá cã c©n nỈng lÇn l­ỵt lµ: 18,5kg ; 2,1kg ; 3,6 kg; 3000g. Trong bèn con vËt trªn, con vËt vËt c©n nỈng nhÊt lµ: A. Con gµ B. Con vÞt C. Con ngçng D. Con thá Bµi tËp 3. TÝnh diƯn tÝch mét h×nh thoi cã ®­êng chÐo thø nhÊt lµ 24dm, ®­êng chÐo thø hai b»ng ®­êng chÐo thø nhÊt. Bµi tËp 4. Mét « t« ®i hÕt qu¶ng ®­êng dµi 54km cÇn cã 6l x¨ng. Hái « t« ®ã ®i hÕt qu¶ng ®­êng dµi 216 km th× cÇn cã bao nhiªu lÝt x¨ng? Bµi tËp 5. TÝnh theo c¸ch thuËn tiƯn nhÊt: a) b) - GV hướng dẫn hs làm bài tập - Hs làm bài tập vào vở * H§3 ChÊm ch÷a bµi ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Tiết 3: LUYỆN TOÁN Bài. Luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân - Rèn luyện kĩ năng giải toán cho hs. II.Hoạt động dạy học: * HĐ1: GVgiớ thiệu mục đích yêu cầu tiết học. * HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập. - Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a. Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 56km 9m=......km là: A. 56,9 B. 56,09 C. 56,009 D. 56,900 b. Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của750mm = ....m là: A. 7,50 B. 75,0 C. 0,075 D. 0,75 - Bài 2: Tính: a. ( 18 + 5 - 7) : 16= b. : = - Bài3: Một cửa hàng có 150 kg gạo. Buổi sáng cửa hàng đó bán được số gạođó, buổi chiều bán được số gạo còn lại . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? - GV hướng dẫn hs làm bài tập - HS làm bài vào vở - GV chấm- chữa bài III. Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học - Dặn dò tiết sau

File đính kèm:

  • docgiao an moi lop 4.doc
Giáo án liên quan